Radonjiću kredit ne smeta da "juri" funkcionere

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije odbio je da na dnevni red uvrsti inicjativu za formiranje radne grupe za kontrolu postupanja direktora Agencije Sretena Radonjića koji se odnosi na provjeru kartona onih koji su dobili stanove ili stambene kredite pod povoljnim uslovima
11619 pregleda 18 komentar(a)
Radonjić stiže na sjednicu, Foto: Luka Zeković
Radonjić stiže na sjednicu, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 20.08.2019. 19:28h

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije odbio je da na dnevni red današnje sjednice uvrsti dvije inicijative koje se tiču dodjele stanova i stambenih kredita pod povoljnim uslovima.

Na istoj sjednici je većinom glasova Momčilo Radulović izabran za predsjednika Savjeta.

Mada se inicijative nisu našle na dnevnom redu, dodjela stanova i kredita bila je glavna tema sjednice.

“Nikako se ja ne slažem da dodjela kredita ili stana sudiji, tužiocu, ministru ili direktoru može uticati na kredibilitet rada. To bi zaista bilo jedno tumačenje, meni se zaista čini, koje ne može da stoji,” kazao je direktor Agencije Sreten Radonjić.

Radonjić je dobio 40.000 eura kredita pod povoljnim uslovima.

Kasnije je dodao i da ima svako pravo da dobije kredit.

“Imam stan od 80 i nešto kvadrata. Nigdje nije zabranjeno da je ne mogu da adaptiram, da ne mogu da zamijenim, da ne mogu da ustupim, da ne mogu da uvećam... nigdje to nije zabranjeno. Po važećim zakonima i procedurama sam dobio kredit koje važe za sve ostale službenike. Da sam dobio stotine hiljada mene ne ometa da pokrećem postupke protiv javnih funcionera u ovoj državi. To i radim.”

Međutim, sa njim se tokom sjednice nije složio član Savjeta Zlatko Vujović.

“Koliko konretno procedura dodjele kredita pod povlašćenim kriterijumima ili stanova može uticati na integritet? Svakako da može, posebno kad govorimo o nekim instancama, kao što je, recimo, sudska instanca koja potencijalno odlučuje o slučajevima onih koji dodjeljuju taj stambeni kredit. Vidjeli smo često da neke od odluka i sudova sporne jer su u korist Vlade a možda ne bi bile. No mi ovdje ne treba da komentarišemo sudske odluke,” kazao je Vujović na sjednici.

Dodao je da su se mogli vidjeti brojni slučajevi zloupotrebe ove mogućnosti, kao što je to, između ostalog, da su bračni drugovi dobijali više puta pomoć, da su pojedini dobijali stan koji imaju riješeno stambeno pitanje.

Sa njim se složio i predsjednik Savjeta Momčilo Radulović.

“Ovo pitanje je u najmanju ruku problematično. Mi smo svi zabrinuti vezano za funckionisanje tih institucija u kojoj mjeri je to došlo do kršenja zakona, to je na Agenciji da ispita,” kazao je Radulović.

Odložene inicijative za stanove i direktora

Početak sjednice obilježilo je odbijanje Savjeta da se na dnevni red uvrste dvije inicijative – inicijativa Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Instituta alternativa (IA) za ispitivanje ko je od onih koji su od države dobili stan ili stambeni kredit prekršio Zakon o sprečavanju korupcije i inicijative člana Savjeta Agencije Zlatka Vujovića o formiranju Radne grupe za kontrolu postupanja direktora Agencije u ovim slučajevima.

“Smatram da mi danas ne možemo da dopunimo dnevni red sa ovim predlozima iz jednog razloga jer nemamo dovoljno podataka,” kazao je Gavrilo Čabarkapa.

Vujović je pojasnio da njegova inicijativa predstavlja formiranje Radne grupe za kontrolu postupanja direktora u slučajevima pokretanja postupka protiv javnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke u vezi sa dobijenim kreditima i stanovima.

“Ja sam takođe predložio da Radna grupa ima pet čanova, tri člana Savjeta, nadležni pomoćnik direktora i zajednički predstavnik IA i CGO, nevladinih organizacije koje su u međuvremenu takođe pokrenule i ovu inicijativu,” kazao je Vujović.

Predsjednik Savjeta je potom tražio od direktora da do sljedeće sjednice pripremi dvije vrste informacija – o njegovom kreditu i o svim onima koji se pominju na spisku dobitnika stanova i kredita.

Direktor Agencije je kazao da se već radi na svim tim slučejevima, na što je Vujović odgovorio da očekuje da Agencija bude brza kao što je bila u slučaju odluka koje su, kako je istakao, kasnije pale na sudu.

“Ako ste tada toliko mogli biti rvnosni, iako sa upitnim ishodom samog procesa, onda očekujem da makar brzinu pokažete i u ovom slučaju i pokrenete prekšrajne postupke protiv onih lica koji su prekšrili Zakon,” kazao je Vujović.

Prvo čekaju informacije o direktoru i stanovima

Predsjednik Savjeta je kritikovao to što je, kako je kazao, inicijativa Vujovića stigla 48 minuta prije sjednice.

Vujović je kazao da je po Poslovniku predložio da se njegova inicijativa uvrsti na dnevni red, dodajućči da je Radulovićčva inicijativa za dostavljanje informacija prihvaćena iako je podnijeta tog trenutka.

“Razlika između onoga što sam ja predložio i što ste vi predložili je značajna. Ja sam predložio kontrolu rada direktora u tom slučaju koristeći ono malo prava koje nam Zakon i Poslovnik daje kad je riječ o kontroli direktora. Ja sam predložio kontrolu, a vi ste predložili da nam direktor dostavi informaciju. Razlika je prije svega što nam radna grupa koja bi bila formirana ima makar neku distancu u odnosu na direktora i na njegovu službu koja bi trebalo da bude predmet kontrole, a vi samo tražite da on dostavi informaciju”, kazao je Vujović. Radulović je odgovorio da se prvo moraju dobiti informacije od Agencije, a da bi poslij toga moglo uslijediti formiranje Radne grupe.

Članica Savjeta Agencije Goanka Vučinić pojasnila je da sama inicijativa za Radnom grupom nije odbijena već da će se o njoj raspravljati na osnovu dobijanja informaicja.

O svim inicijativama biće riječi na sljedečoj sjednici Savjeta, među kojima je, kako je pomenuto, i urgencija CGO za dosatvljanje informacija o ishodu postupka protiv 25 poslanika vladajuće koalicije koji nisu u svojim imovinskim kartonima za 2017. prijavili varijabile.

Na sjednici Savjeta je većinom glasova Radulović izabran za predsjednika Savjeta Agencije.

Za njegov izbor glasali su svi osim Vujovića.

Sljedeća sjednica trebalo bi da bude održana 6. septembra, a na dnevnojredi naći će se I predlog budžeta i pomenute inicijative.

Radonjić: Sve smo uradili potiv vladajuće strukture

Direktor Agencije je u jednom trenutku kazao da ta institucije neselektivno radi od 2016. godine.

“U prvom naletu izgleda da Agencija tu je malo radila ili nije ništa radila. Izutetno mnogo smo uradili. I imamo pohvale od međunarodnih faktora i institucija koje se bave ovim poslovima. Znam vi možete reći evo sad su mišljenja ovakva, ili su onakva mišljenja, Ima stavri koji se mogu popraviti, ja vam kažemo da smo mi protiv 1.500 javnih funckionera pokrenuli prekšrajne postupke za tri godine. Nijedna Agencija to u okruženju nema,” tvrdi Radonjić.

Dodao je i da su mnogi potom podnijeli ostavke ili su razriješeni.

“Ne može da stoji primjedba da ništa nismo uradili protiv vladajuće strukture. Sve smo uradili potiv vladajuće strukture. Ko je god pogriješio. DPS kad je pogriješio kaznili smo najstrožom mogućom zakonom propisanom,” kazao je direktor.