KOALICIJA 27 POZVALA AGENCIJU DA IZAĐU NA TEREN

Ne mogu se mHE ocijeniti iz fotelja

Bilo bi pristojno i etički da zaposleni u Agenciji izađu na teren i vide koliko su izgrađene mHE stvarno 'zaštitile' prirodu”, naveli su iz Koalicije 27
61 pregleda 2 komentar(a)
Šekularska rijeka, Foto: NVO Green Home
Šekularska rijeka, Foto: NVO Green Home
Ažurirano: 10.03.2018. 16:31h

Bilo bi elementarno pristojno i etički da zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine izađu na teren i vide koliko su izgrađene male hidroelektrane, za koje su im dali ekološku saglasnost, stvarno “zaštitile” životnu sredinu.

To je ocijenjeno iz Koalicije 27 koja okuplja nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine. Oni su reagovali na ocjene Agencije da je upitno u kojoj mjeri određeni stručnjaci i NVO mogu da komentarišu elaborate procjene uticaja na životnu sredinu, navodeći da “ne postoji ekspert za sve“.

“Imajući u vidu da Agencija formira komisije shodno potrebama za dodatnom ekspertizom, a predstavnici NVO putem javnih poziva predlažu kandidate, o čijem imenovanju takođe odlučuje Agencija kao nadležni organ, čudi nas da se bez potrebne argumentacije insinuira na nečiju (ne)stručnost, naročito jer se radi o vema ozbiljnoj tematici koja je predmet interesovanja naše Koalicije. Predstavnici NVO koji učestvuju u radu komisija imaju praksu da poznaju lokaciju i teren koji je predmet procjene uticaja na životnu sredinu, za razliku od članova iz redova nadležnih organa koji bez prethodne terenske posjete odlučuju o veoma ozbiljnim stvarima”, saopšteno je iz Koalicije.

Koalicija 27 smatra da NVO koje su članice imaju dovoljno znanja i iskustva da kandiduju kvalitetne predstavnike, kao i da su potencijali organizacija za učešće u procedurama procjene uticaja na životnu sredinu veoma veliki, uz potrebu stalnog usavršavanja i unapređenja stručnih referenci.

“Kada je riječ o problematici malih hidrocentala i njihovom uticaju na životnu sredinu, dovoljno je da se obiđu one koje su izgrađene, i za koje je Agencija dala ekološke saglasnosti, pa da i najveći laik shvati kako je zaštićena životna sredina i u kojoj mjeri su ispoštovane mjere definisane elaboratima, pa predlažemo da Agencija ubuduće uvede praksu da i članovi komisija koje formira, a koji su dali pozitivna mišljenja na elaborate za male hidrocentrale, kao i odgovorna lica iz Agencije, obiđu teren i vide rezultate svog rada, što bi bilo elementarno pristojno i etički”, naveli su iz Koalicije.

Navodi se i da o kvalitetu elaborata koji se stavljaju na javnu raspravu i javni uvid, govore i činjenice da kada se javnost zainteresuje, kao što je slučaj sa malim hidrocentralama, postoji značajan broj agrumentovanih kritika, utemeljinim na činjenicama.

“Propusti obrađivača, kao što su totalno promašene opštine i projekti, često su najbolji dokaz koliko je posvećeno pažnje u pripremi stavljanja u proceduru tih dokumenata”, saopšteno je iz Koalicije 27.

Preporučujemo za Vas