"STAVOVI GRAĐANA/KI O POSREDOVANJU"

CEDEM: Građane informisati o mogućnostima i edukovati o prednostima posredovanja

"Ključni problem koji se tiče medijacije jeste neinformisanost građana, kojima je u ovom pogledu potrebna elementarna edukacija“, rekao je Marković
518 pregleda 0 komentar(a)
Ognjen Marković, Foto: PR Centar
Ognjen Marković, Foto: PR Centar

Oko 60 odsto crnogorskih građana podržava ideju da se sporovi rješavaju van suda, ali je broj onih koji su čuli za medijaciju na istom nivou kao i prije šest godina, zbog čega su informisanje i edukacija ključni kada je riječ o posredovanju.

To je saopšteno na pres konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), povodom predstavljanja rezultata istraživanja "Stavovi građana/ki o posredovanju", koje je sprovedeno u okviru projekta "Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa", a koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstva pravde.

Programski menadžer CEDEM-a, Ognjen Marković, kazao je da je istraživanje sprovedeno od 5. do 17. jula, a da su u njemu učestvovala 1.002 ispitanika, kao i da je CEDEM 2013. godine sproveo istraživanje o medijaciji u saradnji sa OEBS-om.

"Na pitanje da li ste Vi ili neko Vama blizak imali iskustva sa nekim sudom u posljednje tri godine, u oktobru 2013. godine 68,3 odsto građana je kazalo da nije imalo iskustvo sa sudom, a to je u julu ove godine reklo 72 odsto građana. Smanjen je broj onih koji jesu imali iskustva sa sudom sa 31,7 sa 28 odsto“, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, ideju da se van suda rješavaju problemi 2013. godine podržalo je manje od četvrtine građana, dok danas tu ideju podržava preko 60 odsto građana.

"Sa druge strane, prije šest godina, gotovo 65 odsto građana nije imalo stav o ovom pitanju, a danas tek svaki deseti građanin spada u ovu kategoriju“, kazao je Marković.

Iako je stav o rješavanju sporova mimo suda progresivno promijenjen, kako je pojasnio, kada je o samoj medijaciji riječ ne postoje značajne razlike između dva istraživanja.

"Broj građana koji je čuo za medijaciju, danas je na manje-više istom nivou kao i prije šest godina. Onih koji nisu znali da u sudskom sistemu postoji način koji se zove medijacija/posredovanje, 2013. godine je bilo 67,5 odsto, dok je ove godine taj broj porastao na 68,9 odsto. Broj onih koji su znali se smanjio sa 31,8 odsto na 29,9 odsto“, naveo je Marković.

On je rekao da je danas približno isti broj građana kao i 2013. godine, koji smatraju da je medijacija dobra ideja.

"Kada je riječ o znanju da se problemi mogu riješiti medijacijom, danas je manje-više isti broj građana koji ima ovo saznanje kao što je bilo 2013. godine. Na pitanje da li ste znali da svoj spor možete riješiti medijacijom/posredovanjem i bez pokretanja sudskog postupka 74,6 odsto građana je prije šest godina reklo da nije znalo, a ove godine je to reklo 71,5 odsto ispitanika. Broj onih koji su znali 2013. godine je bio 25,4 odsto, a ove godine 28,5“, rekao je Marković.

Dominantni izvori informisanja o medijaciji, kako je naveo, su identični kao prije šest godina, a to su mediji, prijatelji i rodbina.

Marković je kazao da je povećan broj građana koji znaju kome se mogu obratiti kako bi riješili spor medijacijom.

"U oktobru 2013. godine, broj onih koji su znali kome se treba obratiti je bio 8,8 odsto, a taj broj je u 2019. godini porastao na 14,7 odsto. Postotak onih koji ne znaju kome se treba obratiti je sa 91,2 odsto smanjen na 85,3 odsto“, rekao je Marković.

Da postoji Centar za posredovanje/medijaciju, kako je kazao, 2013. godine je čulo 19,7, a ove godine 20,5 odsto građana, dok 80,3 odsto ispitanih 2013. godine nije čulo da postoji taj Centar, a ove godine je tako odgovorilo 79,5 odsto građana.

Marković je naveo da danas veći broj građana zna šta su posredinici i šta treba da rade, nego što je to bio slučaj 2013. godine.

"Na pitanje da li znate ko su medijatori/posrednici i šta oni treba da rade, da ne znaju je 2013. godine odgovorilo 82,1, a ove godine 73,4 odsto. Procenat onih koji znaju ko su posrednici i šta je njihov posao je porastao sa 17,9 na 26,6 odsto“, kazao je Marković.

Oko 36 odsto građana, kako je ukazao, bi radije rješavali spor medijacijom nego na sudu.

"Ovaj procenat je tek neznatno veći danas, nego 2013. godine. Kao razloge zbog kojih bi radije rješavali spor na sudu, ispitanici su navodili da je riječ o povjerenju, stručnosti, pravednosti sudskog postupka, ali su naveli i da nemaju informacije o medijaciji i da ona nije zaživjela u praksi“, kazao je Marković.

Na pitanje da li biste Vi lično bili zainteresovani da ukoliko imate spor, taj spor rješavate medijacijom, kako je rekao, 2013. godine onih koji su odgovorili pozitivno je bilo 65,7 odsto, a ove godine 63,7 odsto i neznatno je povećan broj onih koji ne bi rješavali spor medijacijom sa 34,3 na 36,3 odsto.

"Smanjen je broj građana koji bi rješavali spor na sudu, a povećan broj onih koji bi rješavali medijacijom. Ipak je najveći broj onih koji ne znaju i ne mogu da procijene da li bi prije rješavali spor koji imaju na sudu ili medijacijom“, objasnio je Marković.

On je istakao da je jako mali broj građana koji su lično, ili čiji je blizak rođak imao iskustva sa medijacijom.

"Ovaj podatak govori da je broj onih sa iskustvom danas manji nego što je to bio slučaj 2013. godine. Procenat onih koji nisu imali iskustva sa medijacijom je porastao sa 90,8 na 96,2 odsto, a onih koji su imali iskustva sa medijacijom je smanjen sa 7,6 na 3,8 odsto“, kazao je Marković.

Oni koji su imali iskustvo sa medijacijom, kako je rekao, to iskustvo ocjenjuju značajno pozitivnije, nego što je bio slučaj 2013. godine.

"Uglavnom negativno je ovo iskustvo 2013. godine ocijenilo 47,1 građana, a ove godine svega 10,3 odsto. Procenat onih koji su ovo iskustvo ocijenili kao veoma pozitivno je porastao sa 34,6 na 43,4 odsto“, rekao je Marković.

Procenat onih koji su samostalno odabrali posrednika je, kako je rekao, veći nego 2013. godine.

"Centar za medijaciju, ali i sami građani, a ne sudije su danas ključni akteri izbora medijatora“, rekao je Marković.

Prema njegovim  riječima, stepen zadovoljstva radom medijatora danas je na značajno višem nivou nego 2013. godine.

"Onih koji uglavom nisu zadovoljni 2013. godine je bilo 49,2 odsto, a ove godine ih je 10,6 odsto. Veliku razliku možemo uočiti i kada pogledamo odgovor veoma zadovoljan/na. Ove godine je taj procenat iznosio 47,1 odsto, dok je 2013. godine iznosio 27,3 odsto“, kazao je Marković.

On je objasnio da se vidi pozitivan trend kada je riječ o zadovoljstvu građana saradnjom, odnosno radom Centra za posredovanje i samih medijatora.

"Značajno je veći broj građana danas, nego 2013. godine, koji su veoma pozitivno ocijenili iskustvo pregovaranja, koje se dešavalo uz pomoć medijatora. Oni koji su imali pozitivno iskustvo sa medijacijom, kao ključnu prednost navode brzinu i efikasnost, a mali broj onih koji su imali negativno iskustvo nije zadovoljno ponašanjem mdijatora na uopšten način“, pojasnio je Marković.

Preko 72 odsto građana koji su imali iskustvo medijacije bi, kako je rekao, opet izabralo medijaciju prije nego suđenje.

"Ovaj procenat je značajno veći nego 2013. godine kada je iznosio 45,1 odsto. A preko 80,3 odsto građana bi prijateljima ili rođacima preporučili da sukob ili spor koji imaju rješavaju medijacijom/posredovanjem. Ovaj procenat je gotovo dvostruko veći u odnosu na istraživanje iz 2013. godine“, naveo je Marković.

Građani, kako je rekao, smatraju da bi, kada je riječ o medijaciji, građane trebalo informisati i edukovati.

"Ključni problem koji se tiče medijacije jeste neinformisanost građana, kojima je u ovom pogledu potrebna elementarna edukacija“, rekao je Marković.

Stručnost, profesionalnost i lične osbine posrednika su, kako je nevao, ispitanici ocijenili kao veoma važne.