O STANJU U SUDSTVU

Nikšićani nezadovoljni ljubaznošću sudske administracije i dužinom trajanja sudskih procesa

Istraživanjem su obuhvaćene tri oblasti - rad Osnovnog suda u Nikšiću, besplatna pravna pomoć i vansudsko rješavanje sporova
2007 pregleda 0 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: Svetlana Mandić
Sa konferencije, Foto: Svetlana Mandić

Stanje u sudstvu, kada je percepcija Nikšićana u pitanju, blago se popravilo u odnosu na prije šest godina. To je pokazalo istraživanje u okviru projekta „Građani u reformi pravosuđa“ koji realizuje Centar za političku edukaciju (CPE) i Defendologija centar iz Nikšića, a uz podršku Centra za monitoring (CEMI), Centra za demokratiju i ljudska prava (Cedem), Mreže za afirmaciju evropskih integracija i Evropske unije (EU).

“Ovo istraživanje se naslanja na ono koje smo sproveli 2013.godine. Nije to neki napredak o kome možemo da pričamo i da budemo ponosni, ali opet neka poboljšanja postoje u odnosu na 2013. godinu. Ljudi se bolje snalaze unutar same ustanove, koliko-toliko su zadovoljniji radom suda. Zadovoljniji su odlukama sudija i aktivnošću advokata i mnogo više njih je upoznato sa besplatnom prvom pomoći nego 2013. kada bukvalno veliki dio populacije nije znao da ona postoji”, kazala je Tamara Miljanić, metodolog u CPE.

Istraživanje, kojim je obuhvaćeno 250 Nikšićana a koje je sprovedeno od maja do juna, pokazalo je da su ispitanici uglavnom nezadovoljni na vrijeme trajanja sudskih procesa i neljubaznost administrativnih službenika. Za razliku od službenika, petina ispitanika je odgovorilo da su sudije i advokati profesionalni. Čak polovina ispitanika smatra da se u nikšićkom Osnovnom sudu ne pridržavaju u potpunosti zakazanih rokova i termina, dok je trećina ispitanika nezadovoljna dužinom trajanja postupaka i procesnih radnji.

Većina ispitanika, njih 56 odsto je zadovoljno posjetom suda i pruženim odgovorima, savjetima ili upustvima, dok je 2013.godine svaki treći ispitanik bio zadovoljan. Da su oznake unutar zgrade suda jasno i precizno istaknute i da je veoma lako pronaći odgovarajuću prostoriju i ako prvi put dolazite, prepoznalo je 29 odsto ispitanika, dok je 2013.godine svega 2,5 odsto njih dalo ovakvu ocjenu.

“Da bi se poboljšao rad suda, ispitanici prvenstveno smatraju da se treba poboljšati saradnja sa Upravom policije, Centrom za socijalni rad, MUP-om, poštanskom I dostavnom službom kao i sa Upravom za nekretnine . Ispitanici bi u ovom sudu, na prvom mjestu smanjili uticaj vlasti na donošenje odluka, skratili vrijeme za donošenje odluka, povećali profesionalnost sudija, ljubaznost zaposlenih ali i unaprijedini online komunikaciju sa sudom”, kazala je Miljanić.

Istraživanjem su obuhvaćene tri oblasti - rad Osnovnog suda u Nikšiću, besplatna pravna pomoć i vansudsko rješavanje sporova.

Dok je prije šest godina svega 17,5 odsto ispitanika bilo upoznato sa besplatnom pravnom pomoći, sad je taj procenat duplo veći. Samo 14,5 odsto ispitanika je koristilo besplatnu pravnu pomoć, a od njih, je skoro 24 odsto donekle zadovoljno dobijenim savjetima ili zastupanjem, a svega 4,5 odsto je veoma zadovoljno pruženim informacijama. Izuzetno mali broj ispitanika (15,8%) je rješavao sporove vansudski.

Od 250 ispitanika dvije trećine njih je bilo sa višim ili visokim obrayovanjem, a trećina ispitanika imala je od 31 do 45 godina. Skoro dvije trećine ispitanika je zaposleno u javnom sektoru.

Dragiša Janjušević je kazao da šestomjesečni projekat, koji se završava krajem oktobra, za cilj ima reformu pravosuđa i unapređenje administrativnih kapaciteta civilnog društva vezano za refomu pravosudnog sistema u crnoj gori. Pored pomenutog istraživanja biće organizovane i dvije tribine sa građanima, kao i isto toliko okruglih stolova i panel diskusija i to u septembru i oktobru.

“Govoriće teoretičari prava i predstavnci sudske vlasti, a neke od tema biće alternativne kazne u pravosuđu, što je aktuelno u poslednje vrijeme, institut besplatne pavne pomoći. Sva ova priča vezana je za aktuelni proces pregovaranja i ono što su neuralgične tačke u tom procesu, a to su poglavlja 23. i 24, reforma pravosuđa kao nešto što je najbitniji segment vladavine prava, institucionalizacija pravnog života i vladavine prava u Crnoj Gori i uključivanje građana u čitav taj process”, zaključio je Janjušević.

Preporučujemo za Vas