ODRŽAN PRES MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Hrapović: Nova lista ljekova za doprinos boljem zdravlju građana

On je pojasnio da nova lista ljekova podrazumijeva osnovnu i doplatnu listu, što, kako je rekao, predstavlja novi koncept liste ljekova u Crnoj Gori
371 pregleda 0 komentar(a)
Kenan Hrapović, Foto: PR Centar
Kenan Hrapović, Foto: PR Centar
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Nova lista ljekova u velikoj mjeri doprinijeće poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore, poručio je ministar zdravlja, Kenan Hrapović.

On je danas, na pres konferenciji Ministarstva zdravlja, povodom početka primjene nove Liste ljekova, podsjetio da se ranija lista nije inovirala od 2015.godine, pojašnjavajući da je bilo neophodno uraditi Novu listu, u skladu sa promjenama savremene farmakoterapije.

„Nova lista ljekova, kao jedan od najzanačjnijih podzakonskih akata u farmakoterapiji svake zemlje, obezbijediće savremeno, dostupno i kvalitetno liječenje osiguranih lica Crne Gore. Ona će u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore“, kazao je Hrapović u PR Centru.

On je pojasnio da nova lista ljekova podrazumijeva osnovnu i doplatnu listu, što, kako je rekao, predstavlja novi koncept liste ljekova u Crnoj Gori.

„Sadrži ljekove koji se propisuju i izdaju na recept i ljekove koji se primjenjuju na primarno, sekundarnom i tercijalnom nivou, na teret sredstava obavezom zdravstvenog osiguranja, kao ljekove koji su sastavni dio doplatne liste ljekova“, naveo je Hrapović.

Prema njegovim riječima, kako ne bi bilo favorizovanja i monopolskih položaja bilo kojeg proizvođača, prilikom izrade liste podstaknuta je konkurentnost u smanjenju cijena ljekova.

„Prema pozitivnim propisima, cijene ljekova u Crnoj Gori se formiraju u odnosu na cijene ljekova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Postigli smo da je maksimalna cijena bilo kojeg lijeka u Crnoj Gori niža od prosječne cijene ljekova u sve tri navedene države“, istakao je Hrapović.

„Cijene 89 odsto ljekova sa osnovne liste ljekova su niže ili jednake najnižim uporedivim cijenama koje ima Srbija. Strategija Ministarstva zdravlja je da svakom pacijentu, kojem je zaista neophodan određeni lijek, on bude dostupan u skladu sa prihvaćenim terapijskim farmakoekonomskim kriterijumima“, rekao je Hrapović.

On smatra da će, pored terapijske koristi, koje uvođenje novih tehnologija sa sobom nosi, donošenje nove liste ljekova imati neposredne ekonomske rezutate jer će se, kako je pojasnio, svi ljekovi koji će biti na osnovnoj i doplatnoj listi moći nabavljati po cijenama koje ne mogu biti veće od maksimalno propisanih, „što do sada u Crnoj Gori nije bio slučaj“.

Članica Komisije za izradu liste ljekova, Olgica Knežević, pojasnila je da osnovnu listu ljekova čine najsvrsishodniji ljekovi koji pokrivaju najveći broj patoloških stanja u Crnoj Gori, koji obezbjeđuju, kako je navela, kvalitetnu terapiju, a za koje su osiguranicima zdrvatsvenog osiguranja, pokriveni troškovi u punom iznosu.

Osnovna lista, kako je precizirala, sadrži 1.046 ljekova.

„Doplatnu listu ljekova čine ljekovi koji su terapijska paralela (terapijska alternativa) ljekovima sa Osnovne liste ljekova i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste. Razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice. Doplatna lista ljekova sadrži 89 ljekova“, navela je Knežević.

Ona je pojasnila da će osiguranik za lijek za doplatne liste, platiti samo razliku u cijenu u odnosu na lijek koji se nalazi osnovnoj listi, i da je kako je kazala do euro doplata za više od 70 odsto ljekova koji se nalaze na doplatnoj listi.

„Sve ove ljekove, pacijenti su do sada kupovali u punom komercijalnom iznosu, a sada će vrlo simbolično vršiti njihovu doplatu“, istakla je Knežević.

Ona je kazala da je na Listu uvršteno 114 novih ljekova, pojašnjavajući da su proširene terapijske opcije za oboljele od dijabetesa, infarkta miokarda i akutnog ishemijskog moždanog udara - trombolitička terapija, kardiovaskularnih i neuroloških oboljenja - novi oralni antikoagulantni ljekovi.

„Proširene su terapijske opcije za oboljele od kardiovaskularnih oboljenja - akutni koronarni sindrom, hipertenzija, anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa kod pacijenata na hemodijalizi, genito-urinarnih oboljenja i infektivnih bolesti“, precizirala je Knežević.

Ona je kazala da više nijedan par, koji je u postupku vantjelesne oplodnje, neće imati potrebu da izdavaja lična sredstva za kupovinu ljekova.

Knežević je kazala da su na listu uvršteni i specifični imunoglobulini, koji se koriste kao prevencija respiratornog virusa kod odojčadi, ljekovi koji su sastavni dio transplantacionog programa, kao i dijetetska sredstva kao dodatak ishrani namijenjeni posebno osjetljivoj grupi pacijenata (odojčad, djeca sa multiplim alergijama na hranu, onkološki pacijenti...).

„Sa prethodne Liste ljekova su skinuti ljekovi koji više ne zadovoljavaju kriterijume u pogledu kvaliteta, efikasnosti ili bezbjednosti, kojima je istekla dozvola za prometovanje lijeka, a nosilac dozvole nije priložio dokaz o obnovi registracije ili je sam povukao registraciju lijeka, kao i ljekovi koji nisu ispunjavali opšte i posebne kriterijume u skladu sa Uredbom o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova“, pojasnila je ona.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da su od primjene nove liste, 1. marta, pratili primjedbe građana, navodeći da je suština primjedbi neadekvatna snabdijevenost apoteka.

„Dobili smo odgovore apoteka da iz objektivnih razloga proizvođači nisu u mogućnosti da isporuče ljekove ne samo za crnogorsko tržište, nego i za ostalo tržište za određeni period. Od ponedeljka ćemo, za ljekove koji su nedostatni, a postoji njihova zamjena, informatički omogućiti da se vrši njihova zamjena, i na taj način ćemo riješiti problem koji je postojao“, rekao je Čirgić.

On je naveo da je, od 1.marta do jutros realizovano 110 hiljada recepata, a da je izdato oko 150 hiljada kutija ljekova.

Preporučujemo za Vas