RASPISANO 2.560 MJESTA

UCG sjutra raspisuje konkurs za upis na specijalističke studije

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova
937 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: UCG
Ilustracija, Foto: UCG
Ažurirano: 15.09.2019. 16:28h

Univerzitet Crne Gore raspisaće sjutra Konkurs za upis na specijalističke studije UCG za studijsku 2019/20. godinu.

Konkursom je raspisano ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343 na budžetu. 

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, 17. i 18. septembra 2019. godine.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

"Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin. Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama)", saopšteno je iz UCG.

Upis kandidata izvršiće se 19. i 20. septembra 2019. godine.

"Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou. Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me)", kazali su iz UCG.

Na primijenjenim studijskim programima Medicinskog fakulteta UCG 70 mjesta za specijalističke studije

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za upis na specijalističke studije na primijenjenim studijskim programima Primijenjena fizioterapija i Zdravstvena njega predviđeno je ukupno 70 mjesta, saopšteno je iz UCG.

„Na programu Primijenjena fizioterapija konkursom za specijalističke studije predviđeno je  40 mjesta,  od kojih 20 budžetskih i 20 samofinansirajućih, dok je na programu Zdravstvena njega predviđeno 30 samofinansirajućih mjesta“, saopštila je prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta dr sci med Aleksandra Božarić-Vuksanović.

Ona pojašnjava da specijalističke studije na primijenjenim programima Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore traju jednu godinu, odnosno dva semestra.

Kandidati koji mogu da upišu specijalističke studije na programu Primijenjena fizioterapija su studenti sa bečelor diplomom, završenim osnovnim studijama istoimenog programa.

„Na Visokoj medicinskoj školi, na programu Zdravstvena njega  Medicinskog fakulteta UCG, u trajanju od tri godine, student/studentkinja stiče bečelor diplomu sa zvanjem visoka medicinska sestra/tehničar.  Nakon završenih osnovnih studija stiču pravo upisa na specijalističke studije primijenjenog programa Zdravstvena njega, gdje završetkom studija dobijaju stručno zvanje specijalista zdravstvene njege“, pojašnjava prodekanica  Božarić-Vuksanović.

Osnovna misija Medicinskog fakulteta UCG  jeste obrazovanje kvalitetnih stručnjaka kroz obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju, uključivanje u naučnoistraživački rad.

Samim tim, zaključuje prodekanica Božarić-Vuksanović, specijalista  primijenjenih programa Medicinskog fakulteta UCG, kao promoter stečenih znanja, budućim radom, vještinama,  stabilnim karakterom, komunikacionom kompetentnošću i  vještinama, pružajući nesebično svoja znanja društvu, doprinosiće  očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi i razvoju struke,  medicinske nauke u Crnoj Gori.

Za upis na specijalističke studije FPN-a 190 studenata

Za upis na postdiplomske specijalističke akademske studijske programe za studijsku 2019/20, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore predviđeno je da se na svim studijskim programima upiše ukupno 190 studenata, kazali su iz UCG.

Prodekanica za nastavu Fakulteta političkih nauka Vesna Simović-Zvicer navodi da će najveći broj studenata biti upisan na smjerovima: Socijalna politika i socijalni rad (50) i Međunarodni odnosi (50), dok će na ostalim smjerovima  - Novinarstvo, Politikologija i Evropske studije, biti upisano po 30 studenata.

"Na svim smjerovima, osim na smjeru Evropske studije, biće upisano po 20 budžetskih studenata, što je ukupno 80 studenata, dok će se preostali broj studenata sam finansirati", kazala je prodekanica Simović-Zvicer.

Ona je podsjetila da je riječ o posljednjoj generaciji studenata koja će biti upisana na specijalističke studije po starom programu studiranja.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Strani državljani imaju pravo na upis  pod jednakim uslovima kaoi i crnogorski državljani.

Komisija za upis će za svaki studijski program procjenjivati koje su oblasti odgovarajuće.

Po završetku specijalističkih  studija studenti će dobiti zvanje specijaliste, zavisno od studijskog programa.