SASTANAK MEĐUDRŽAVNIH KOMISIJA

Vlada Albanije će za 15 dana dostaviti CG informaciju o izgradnji mHE na Cijevni

Predstavnici crnogorske strane su kolegama iz Albanije predočili da je jedini put za rješenje ovog problema direktno uključenje međunarodnih partnera sekretarijata ESPOO i Helsinške konvencije, EU Komisije, što je već pokrenuto
1999 pregleda 1 komentar(a)
Sa sastanka
Sa sastanka
Ažurirano: 19.09.2019. 21:36h

Vlada Albanije će za 15 dana dostaviti CG informaciju o trenutnom stanju, kao i planu dalje izgradnje mini-hidrocentrala na rijeci Cijevni.

Predstavnici crnogorske komisije ponovili su na sastanku međudržavnih komisija Crne Gore i Republike Albanije za upravljanje vodamana stav Vlade Crne Gore da nadležni organi Republike Albanije nijesu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Cijevni u Republici Albaniji, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

"Crnogorska strana je naglasila da je dokumentacija koju je dostavila Albanija u vidu preliminarnih procjena uticaja na životnu sredinu kasno dostavljena, nepotpuna i da nema vrijednost u tehničkom smislu. Ovo sve iz razloga što se radi o studijama izrađenim 2016 i 2017. godine, u kojima ne postoje tehnički podaci koji bi ukazali na prekogranični uticaj mHE na ukupni režim voda. Studije, kako je precizirano ne sadrže podatke o hidrološkim, hidrogeološkim i geološkim karakteristikama, kao ni geodetske podloge o lokalitetima mHE, tipu ovih objekata, kao ni trenutnom stanju i planiranoj projekciji mHE na ovoj rijeci", navodi se u saopštenju.

Albanska strana se na zahtjev crnogorske komisije obavezala da će u roku od 15 dana, dostaviti informaciju o trenutnom stanju kao i planu dalje izgradnje mHE.

"Kada je u pitanju međunarodno vodno pravo, saopšten je stav crnogorske komisije je da su prekršene konvencije ESPOO i Helsinška, kao i Okvirna direktiva o vodama Evropske Unije. Kao dodatni razlog za ovakav stav je i to što u samim studijama stoji da će se o mogućem prekograničnom uticaju informisati ESPOO sekretarijat, što nije učinjeno. Po ovom pitanju crnogorska i albanska strana danas nijesu imale usaglašen stav. Dok je albanska strana smatrala da uticaj ne postoji i da nijesu prekršeni međunarodni standardi, predstavnici crnogorske vodoprivredne komisije iskazali su stav da treba uvesti moratorijum na dalje radove, sve dok se stručno i tehnički ne dokaže da li postoji uticaj ili istog nema", saopšteno je iz Ministarstva.

Zbog neslaganja dvije strane po ovom pitanju, predstavnici crnogorske strane su kolegama iz Albanije predočili da je jedini put za rješenje ovog problema direktno uključenje međunarodnih partnera sekretarijata ESPOO i Helsinške konvencije, EU Komisije, što je već pokrenuto.

"Tokom današnjeg sastanka Međudržavne komisije raspravljalo se i o drugim temama, kao što su nastavak određivanja repera na rijeci Bojani, kao i otvaranja svih pitanja vezanih za prekogranične vode između Crne Gore i Albanije. Usvojen je Protokol o radu komisije, dogovorene su dalje aktivnosti na izjednačavanju geodetskih repera na rijeci Bojani. Takođe, pokrenute su nove teme koje će biti predmet narednog sastanka međudržavne komisije, kao što su otpadne vode na rijeci Bojani i izgradnja obaloutvrda na rijeci Grnčar sa albanske strane. Dvije komisije su saglasne da će ubuduće u duhu dobrosusjedskih odnosa zajednički nastaviti dijalog na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma, potpisanih međunarodnih Konvencija i Direktiva, apsolutno poštujući preuzete međunarodne obaveze", zaključuje se.

Preporučujemo za Vas