ZAKONITA ODLUKA?

UCG ucjenjuje studente: Magistrandi da plate hiljadu eura ili će ih ispisati?

Univerzitet Crne Gore prijeti ispisom sa fakulteta magistrandima koji kasne sa odbranom rada. Iz Rektorata ne odgovaraju na pitanja “Vijesti”, studenti tvrde da se radi o novom nametu
22596 pregleda 23 komentar(a)
Rektorat Univerziteta Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Rektorat Univerziteta Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 25.09.2019. 11:25h

Univerzitet Crne Gore zahtijeva od studenata magistarskih studija da, preko plaćenog iznosa školarine, uplate dodatnih 1.000 eura ili će u suprotnom biti ispisani.

Ove informacije studenti su navodno dobili na fakultetima, nakon što im je u mejlu saopšteno da je odluka Upravnog odbora da svi moraju da “regulišu status studenta”.

Iz Rektorata UCG ne odgovaraju na pitanja “Vijesti” na osnovu čega je donijeta ta odluka, šta studenti tačno plaćaju iznosom od 1.000 eura, koji su rokovi...

“Vijestima” se obratilo više studenata magistarskih studija državnog Univerziteta, koji su sa matičnih fakulteta ili preko kolega, dobili informaciju da će izgubiti status studenta, iako su ranije uplatili školarinu, odslušali i položili sve ispite, ali nisu još odbranili magistarsku tezu.

Studenti i peticijom traže ukidanje odluke UO UCG i ističu da za nju nema pravnog osnova, jer se magistarski rad ne može tretirati kao nepoloženi ispit, koji treba prenijeti u naredni semestar. 

U prigovoru uz peticiju, studenti su se pozvali na Ugovor o studiranju, Pravilnik o studiranju na postdiplomskim studijama, a dodaju i da, prema članu 122 Zakona o visokom obrazovanju, “studenti koji su upisani na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama prije stupanja na snagu tog Zakona, imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2020/21”. Peticiju je do juče potpisalo skoro 300 osoba.

U skladu sa Statutom UCG, visokoškolci mogu da izgube status studenta ako ne ispune sve obaveze u predviđenim rokovima.

“Studenti su u saznanju da uprava UCG priprema namet u iznosu od 960 eura po studentu za sve koji nisu odbranili magistarsku tezu u istom semestru već je ‘prebacuju’ u naredni semestar”, ispričao je “Vijestima” studenta sa master studija Ekonomskog fakulteta.

Iznos od 960 eura, koliko se od njega traži da uplati preko iznosa školarine, kako je rekao, dobijen je množenjem 30, koliko ECTS kredita iznosi master rad, sa 32 eura, što je cijena jednog kredita.

“Ako uzmemo u obzir da kompletne procedure - prijava, pisanje, usvajanje teme, softversko testiranje na plagijate, javni uvid, zakazivanje odbrane... traju mnogo duže od samog semestra, dolazimo do zaključka da inicijativa koja dolazi sa UCG jednostavno nema realno, logično i opravdano uporište”, ocijenio je on.

Kristina Ćetković je magistarske studije na Fakultetu političkih nauka UCG upisala školske 2013/14. godine. Do kraja 2014. položila je sve ispite, uplatila cio iznos školarine od 2.000 eura, ali nije još napisala i predala rad.

"Ostao mi je master rad do diplome i zvanja magistrantkinje. Ne namjeravam da podižem novi kredit i plaćam 1.000 eura. Zbog čega je potreban taj iznos, kada ne koristim prostorije fakulteta, ne angažuju se profesori... Ostaje samo mentorstvo”, kazala je ona.

Ocijenila je i da bi UCG, “umjesto udarom po džepovima, trebalo da se bavi kvalitetom obrazovanja koje pruža, te profesorskim kadrom”.

"Treba da preuzmu odgovornost za studije koje naplaćuju, a koje nisu dobro kotirane ni u evropskim, kamoli svjetskim okvirima. Umjesto da plaćam novi namet, sačekaću neke razumnije odluke i rukovodstvo posvećeno kvalitetu obrazovanja, a ne ‘razračunavanju’ sa studentima”, poručila je Ćetković.

Plašeći se da im ne propadne dosadašnji trud i položeni ispiti, neki studenti magistarskih studija već su uplatili dio iznosa koji od njih zahtijeva UCG.

"Ako ne potpišem da ću platiti, ispisaće me sa magistarskog i propašće mi šest ogromnih ispita”, kazala je “Vijestima” jedna od sagovornica, dodajući i da je tokom rada na tezi, imala problema da uopšte nađe mentora i komentora za oblast na kojoj radi.

Na pitanja “Vijesti” pored Rektorata UCG, nijesu odgovorili ni iz Ministarstva prosvjete, ali ni iz Studentskog parlamenta. Iz resora Damira Šehovića kazali su da su pitanja za UCG, dok se iz Rektorata i organizacije koja bi trebalo da zastupa studente, nisu oglasili.

Studenti sa kojima su “Vijesti” razgovarale kažu da samo traže jednake uslove studiranja kakve su imale ranije generacije.

"A inicijativa UCG ima za cilj isključivo da demorališe studente, koji bi trebalo da budu motor razvoja jedne države”, kazali su redakciji, dodajući da će nadležnima predati i peticiju, čije je potpisivanje u toku, te na taj način tražiti svoja prava.

Bjelica u dopisu dekanima ne pominje novac

U dopisu sredinom ljeta, predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica dekanima je ukazao na “obavezu organizacionih jedinica da aktivno i redovno sprovode mjere i zakonom i Statutom propisane postupke za regulisanje statusa studenata”.

Kolege je uputio na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i Statuta UCG koje se odnose na status studenta, “odnosno na neophodnost sprovođenja postupka ispisa ukoliko student ne izvršava obaveze preuzete ugovorom o studiranju”.

“Posebno ako je to eventualno propušteno u prethodnom periodu, a studenti nisu blagovremeno regulisali status obnavljanjem godine”, navodi se, pored ostalog, u dopisu Bjelice.

Dekanima fakulteta se ukazuje na to da je, bez odlaganja, neophodno da studente informišu da će organizacione jedinice vršiti uvid u evidenciju o izvršavanju obaveza i, u skladu sa evidentiranim stanjem, “sprovoditi odgovarajući postupci za regulisanje statusa studenata”. Fakultetima je sugerisano da studente upozore “na posljedice neizvršavanja obaveza” iz Statuta UCG.

Preporučujemo za Vas