UREDNICI I NOVINARI APELOVALI NA MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ugrozio bi se rad medijske zajednice

Izmjene Zakona koje je predstavilo Ministarstvo javne uprave predstavljaju ogroman korak unazad čak i u odnosu na postojeći Zakon čija primjena je već naširoko kritikovana od strane domaće i međunarodne javnosti
484 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Novinari i urednici crnogorskih medija pozvali su Ministarstvo javne uprave da iz procedure povuče predložene izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama zbog predloženih rješenja kojima se u značajnoj mjeri ugrožava rad medijske zajednice.

Izmjene Zakona koje je predstavilo Ministarstvo javne uprave predstavljaju ogroman korak unazad čak i u odnosu na postojeći Zakon čija primjena je već naširoko kritikovana od strane domaće i međunarodne javnosti, navodi se u saopštenju koje je potpisalo 30 urednika i novinara crnogorskih medija.

Navode da se ovo dominantno odnosi na nova ograničenja u pristupu informacijama koja su izmjenama dodatno proširena, a državnim institucijama je ostavljeno još više prostora da, bez jasnih definisanih kriterijuma, odbiju pristup informacijama..

"Na taj način se svakom državnom organu daje ogromna diskreciona moć da potpuno samostalno, bez jasno definisanih procedura, odlučuje šta je "nerazuman zahtjev", šta je "previše zahtjeva" i na koji način traženje informacija "mogu ugroziti rad organa". Ovako postavljena ograničenja imaju jasan cilj da praktično ozakone dosadašnje ponašanje državnih institucija koje su potpuno samovoljno odbijale zahtjeve za pristup informacijama, naročito onima koje su mogle ukazati na postojanje korupcije ili nekog drugog kršenja zakona".

Potpisnici upozoravaju, da možda najproblematičnije ograničenje dolazi u predizbirbornoj godini, a odnosi se na mogućnost da političke partije budu izuzete od primjene ovog zakona.

"Imajući u vidu dosadašnju praksu kada je u pitanju transparentnost trošenja novca političkih partija, više je nego očigledno da predloženo ograničenje ima samo i isključivo za cilj da se sakrije politička korupcija. Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da predložene izmjene predstavljaju atak prije svega na istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori i imaju za cilj da se civilna kontrola rada vlasti dodatno ograniči i u potpunosti obesmisli".

Predložene izmjene Zakona se kose sa dobrom međunarodnom praksom, a u potpunoj su suprotnosti i sa višegodišnjim preporukama Evropske Komisije koje se odnose na opštu transparentnost rada Vlade i slobodan pristup informacijama uopšte.

"Usvajanje ovakvih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama bi predstavljalo korak unazad u do sada postignutim rezultatima kada je u pitanju reforma slobodnog pristupa informacijama, ali nažalost i dokaz da Vlada uporno derogira zakone koje je ranije razvijala u saradnji sa međunarodnom zajednicom. Zbog toga pozivamo Ministarstvo da poštuje Ustav i međunarodne konvencije, i vrati na doradu predložene izmjene Zakona koje ograničavaju pravo pristup informacijama, ali i rad medija i nevladinih organizacija", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas