ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Čipovanje pasa podržati i naredne godine

Na sjednici Savjeta za zaštitu životinja izraženo zadovoljstvo zbog masovnog odziva vlasnika pasa da čipuju svoje ljubimce
852 pregleda 1 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove
Sa sjednice Savjeta, Foto: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove

Savjet za zaštitu životinja održao je sjednicu na Svjetski dan zaštite dobrobiti životinja, koji se obilježava 4. oktobra, a na kojem su sagledani rezultati dosadašnjih aktivnosti i utvrđeni naredni koraci na planu unapređenja dobrobiti životinja u Crnoj Gori.

Članovi Savjeta, koji je formirala Vlada prije godinu dana, sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, posebno u cilju rješavanja brojnih izazova vezanih za zaštitu životinja, saglasni su da je u proteklom periodu, u saradnji sa civilnim sektorom, urađeno dosta na stvaranju sistemskih pretpostavki da se u Crnoj Gori ova oblast uredi na kvalitetan način, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove.

Izraženo je, kako se navodi, zadovoljstvo zbog masovnog odziva vlasnika pasa da čipuju svoje ljubimce. Identifikacija i registracija pasa, kako su ponovili, značajna je za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pasa i daje mogućnost za dalje sprovođenje mjera za kontolu populacije pasa i odgovorno vlasništvo nad njima.

S obzirom da se akcija čipovanja ove godine finansira iz Agrobudžeta, kroz Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, uz minimalnu participaciju vlasnika, ocijenjeno je da čipovanje pasa treba podržati i naredne godine, kako bi se obezbjedilo registrovanje što većeg procenta populacije pasa.

Savjet je odlučio da pripremi dokument kojim će lokalnim samoupravama skrenuti pažnju na neophodnost nabavke čitača za čipovane pse, kako bi bile u mogućnosti da sprovode mjere u skladu sa lokalnim odlukama o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Članovi Savjeta saglasni su, kako je saopšteno, da u narednom periodu treba podsticati registrovanje uzgajivačnica pasa, shodno zakonskim propisima, zašta sada postoji i dobra tehnička mogućnost kroz uspostavljeni Registar za pse.

Na sjednici je, kako navode iz Uprave, saopšteno i da će pripremljeni Nacrt strategije za kontrolu populacije pasa u narednih dvije sedmice biti stavljen na javnu raspravu. Strategija definiše mjere za kontolu populacije pasa, na bazi standarda Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). S tim u vezi, lokalne samouprave treba da definišu mjere koje mogu da primijene u skladu sa svojim specifičnostima, a na bazi smjernica koje će biti pripremljene uz nacionalnu strategiju.

U istom periodu, kako je procijenjeno, biće formirana radna grupa za izradu novog Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, kako bi se ova oblast potpuno uskladila sa EU legislativom i prevazišli problemi koji postoje u implementaciji postojećeg zakona.

Nastaviće se, ističe se, i obilasci skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce), u Kotoru, Budvi, Pljevljima i novoformiranim skloništima finansiranim kroz projekte podrške NVO sektoru od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a čiji je rad i upravljanje povjereno predstavnicima civilnog sektora.

Predsjednica Savjeta Vesna Daković obavijestila je članove i o aktivnostima koje Ministarstvo poljoprivrede i Uprava, u saradnji sa lokalnim upravama, sprovode u dijelu odgovornog držanja proizvodnih životinja, odnosno preduzetim i planiranim akcijama za oduzimanje životinja (krava, konja i dr) koje neodgovorni držaoci ne drže u skladu sa zahtjevima za dobrobit životinja.