Put od Cetinja do Čeva 34,5 miliona eura

Bilo je namijenjeno do 37 miliona eura, ali je ponuda “Briva” bila mnogo povoljnija
5810 pregleda 2 komentar(a)
Tender se odnosi na dio puta od Prijestonice do Nikšića: Čevo, Foto: Boris Pejović
Tender se odnosi na dio puta od Prijestonice do Nikšića: Čevo, Foto: Boris Pejović

Izgradnja dijela puta od Cetinja do Čeva koštaće oko 34,5 miliona, 2,5 miliona eura manje nego što je bilo namijenjeno da se potroši za ovaj posao.

Za 23 kilometra dionice od Cetinja do Čeva bilo je namijenjeno do 37 miliona eura.

Ta dionica samo je dio saobraćajnice koja treba da spoji Cetinje i Nikšić. “Izgradnja ove saobraćajnice biće od izuzetnog značaja za stanovnike ovog kraja, ali će dati dodatan kvalitet i podsticaj za razvoj kako Cetinja tako i Nikšića. Unapređenje putne, ali i sveukupne infrastrukture, prioritet je Vlade pošto je to ključni preduslov za ostvarivanje dinamičnijeg razvoja, a samim tim i obezbjeđivanja kvalitetnijeg života građana,” saopšteno je ranije Vlade premijera Duško Marković.

Uprava za saobraćaj je od četiri pristigle za izgradnju puta izabrala ponudu “Briv constructiona”.

Na ovom poslu, kotorskom preduzeću pomagaće barski “Profil ing”, pljevaljski “Mining-Mont” podgorički “Montinspekt” i “Geo mac group”.

Prema odluci dostupnoj na Portalu javnih nabavki, prvi podizvođač bi trebalo da u ovom poslu sa nepunih 14 procenata učestvuje na dijelu radova na trasi i priključnih puteva, drugi sa malo više od sedam odsto sa planom miniranja i izvođenjem minerskih radova, treći sa 0,18 odsto u dijelu koji se tiče radova na javnoj rasvjeti, a četvrti sa 0,22 odsto u poslu za izvođenje geodetskih radova. Tenderskom dokumentacijom je propisano da ova dionica puta bude završena za tri godine a da je garantni rok pet godina od primopredaje radova. Od ostale tri pristigle ponude, podgoričkog “Bemaxa” je bila drugorangirana, nikšićke “Mehanizacije i programata” trećereangirana dok je jedina neispravna ponuda, prema odluci, bila tivatskog “Sampetrola”.

Ponuda rugorangiranog “Bemaxa” bila je 36,8 miliona eura, odnosno 2,4 miliona eura skuplja nego od “Brivova”.

Tenderskom dokumentacijom tražena je i vrsta sredstava i opreme potrebne za ovaj posao. U dijelu za zemljane radove traženi su lafetna bušilica, bager, buldožer, grejder, utovarivač, valjak za sabijanje tla i vibro ploča, za asfalterske radove finišer, valjak za valjanje asfalta, sjekač za asfalt i prskalica za emulziju a za transport kamion, automikser i auto dizalica.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Upravi i/ili trećim licima od početka izvođenja pa do primopredaje radova i da primjerak polise osiguranja dostavi naručiocu, prije zaključenja ugovora.

“Suma osiguranja ne može biti manja od 2.000.000 eura; Ovo osiguranje mora da pokrije rizik od govornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak,” propisano je tenderskom dokumentacijom. Dalje se navodi i da je Uprava dužna da od ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a koji odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci traži naknadu štete u iznosu od 10 odsto od ponuđenog iznosa ponude. Ako izvođač svojom krivicom ne završi radove na ovoj dionici u ugovorenom roku, dužan je Upravi platiti na ime ugovorene kazne jedan promil od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ona ne može preći pet odsto od ugovorene cijene radova.

Plaćanje će biti putem avansne, privremenih mjesečnih situacija i okonačne situacije.