SAOPŠTENJE NVO GREEN HOME

NVO Green Home: Trajni moratorijum za mHe je jedino rješenje

Skupština ni nakon pola godine još uvijek ne nalazi za shodno da pokrene raspravu u plenumu o peticiji za uvođenje trajnog moratorijuma, kršeći osnovna ljudska i ustavna prava 6400 građana koji su se sa inicijativom obratili ovom tijelu, kao dijelu legitimnog demokratskog procesa
861 pregleda 0 komentar(a)
Rijeka Bukovica, Foto: Slavko Radulović, Slavko Radulović
Rijeka Bukovica, Foto: Slavko Radulović, Slavko Radulović
Ažurirano: 18.10.2019. 14:00h

 NVO Green Home pozdravila je odluku Vlade  Crne Gore da odustane od gradnje malih hirdoelektrana na rijekama: Bukovici, Bistrici, Murinskoj rijeci, Đuričkoj rijeci, Komarači i Trepačkoj rijeci. Kako se navodi u njihovom saopštenju ,  jasno je da Vlada ulaže određene napore da se revidiraju dozvole i saglasnosti, ali je jednako nepoznanica na koji način i na osnovu kojih kriterijuma se ova revizija sprovodi.

Kako dalje navode, veliki je broj otvorenih pitanja od onih pod kojim uslovima i kriterijumima se sprovodi revizija dozvola i saglasnosti do onog pod kakvih uslovima će se ugovori raskinuti? "Ovaj proces mora biti transparentan za javnost Crne Gore, jer je izvjesno da će troškovi raskida ugovora biti plaćeni iz državnog budzeta, odnosno da će ih platiti građani Crne Gore, što se mora spriječiti. Tim prije što su proizvedene štete nastale nepodobnim planiranjem i stihijskim davanjem dozvola bez adekvatnog planskog i pravnog utemeljenja, na šta smo  poslednjih 7 godina ukazivali. Ako smo u pravnoj državi neko treba da povuče odgovonost za to. Revizija takođe ne znači da se na tim rijekama neće planirati i izdavati dozvole za nove hidroelektrne, kroz stare planove i nepotpune procese i od strane istih donosioca odluka koji su nas doveli u situaciju da plaćamo štete.", kažu u NVO Green Home.

U NVO  se pitaju zbog čega u ovom procesu nisu prepoznate i rijeke Lještanica i Vinicka gdje se radovi dešavaju ubrzanom dinamikom? "Za informaciju Vladi, pripremni radovi na pristupnom lokalnom putu za HE Vinicka se uveliko sprovode, dok su izdati UTU za Lještanicu i procesuirano odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu."

Kako dalje saopštavaju, jasno je da je riječ o selektivnom procesu revizije gdje se neke dozvole ukidaju a neke izdaju, npr. one za Štitsku rijeku i Umski potok, gdje su nove koncesije izdate prije samo dva mjeseca, a nakon izjave ministarke ekonomije da neće biti novih hidroelektrana.

Zbog štetnosti i neisplativnosti malih hidroelektrana, koja je više puta dokazivana trajni moratorijum je jedino rješenje. Skupština ni nakon pola godine još uvijek ne nalazi za shodno da pokrene raspravu u plenumu o peticiji za uvođenje trajnog moratorijuma, kršeći osnovna ljudska i ustavna prava 6400 građana koji su se sa inicijativom obratili ovom tijelu, kao dijelu legitimnog demokratskog procesa, zaključuje se u saopštenju.