PREDSTAVNICI NVO OCIJENILI:

"Životna sredina u Pljevljima je degradirana, dostupna mjerenja i statistike su nepotpuni"

Predstavnici NVO Breznica Milorad Mitrović i Grin houm Nevena Petković ocijenili su da je stepen zagađenja vazduha u Pljevljima alarmantan, o čemu govore medicinski, ali i demografski podaci za tu opštinu
926 pregleda 0 komentar(a)
Posjeta deponiji Maljevac, Foto: Green Home
Posjeta deponiji Maljevac, Foto: Green Home

Životna sredina u Pljevljima je degradirana, a dostupna mjerenja i statistike su nepotpuni, ocijenili su predstavnici predstavnici nevladinih organizacija (NVO) Breznica i Grin houm / Green Home/, na sastanku sa delegacijom Odbora za evropske integracije.

Kako je saopšteno iz Skupštine, u Pljevljima se delegacija Odbora susrela sa predstavnicima lokalne samouprave i NVO i obišli su Termoelektranu Pljevlja.

Navodi se da je cilj posjete bio razgovor o zagađenju vazduha u toj opštini i doprinosu Termoelektrane tom ekološkom problemu Crne Gore.

Predstavnici NVO Breznica Milorad Mitrović i Grin houm Nevena Petković ocijenili su da je stepen zagađenja vazduha u Pljevljima alarmantan, o čemu govore medicinski, ali i demografski podaci za tu opštinu.

“Degradacija životne sredine u Pljevljima je ogromna, a dostupna mjerenja i statistike su, iako ih vrše kredibilne institucije, nepotpuna”, kazali su predstavnici civilnog sektora.

Oni su kao posebne zagađivače naveli Termoelektranu i pogotovo Maljevac, Rudnik uglja i deponiju Jagnjilo, ali i individualna ložišta za koja se domaćinstvima mora ponuditi alternativa.

“Pozdravljen je projekat toplifikacije grada, ali je iskazana sumnja u vezi sa troškovima domaćinstava za njegovu realizaciju i budućom cijenom grijanja”, navodi se u saopštenju.

Članovi Odbora za evropske integracije sa predstavnicima Termoelektrane razgovarali su o planu ekološke rekonstrukcije bloka I Termoelektrane.

“Ključno pitanje je bilo i uticaj rada Termoelektrane na kvalitet vazduha u Pljevljima, i s tim u vezi rezultati analiza relevantnih institucija”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima predstavnika menadžmenta, Termoelektrana vrlo malo doprinosi zagađenju vazduha u Pljevljima, a glavni zagađivači su individualna domaćinstva koja za grijanje koriste pretežno ugalj i drva.

Kako su naveli, na kvalitet vazduha u Pljevljima u najvećoj mjeri ne utiče Termoelektrana, u kojoj su već prije desetak godina ugrađeni filteri za prečišćavanje vazduha, već domaćinstva zbog sistema grijanja.

Članovi Odbora za evropske integracije posjetili su i Šavnik, gdje su razgovarali sa predsjednikom te Opštine Mijomirom Vujačićem i njegovim saradnicima.

Vujačić je istakao da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta Šavnika i da se u toj oblasti realizuju strateški i projekti finansirani iz fondova Evropske unije (EU).

Kao najveće prednosti Šavnika, on je naveo valorizaciju vodnih potencijala, vjetroelektrana i nacionalnih parkova, dok su od izgradnje malih hidroelektrana bili očekivani značajni ekonomski benefiti.

“Na sastanku su članovi Odbora upoznati i sa problemima i izazovima Opštine u dijelu zaštite životne sredine i ispunjavanja strogih uslova iz poglavlja 27, među kojima je značajan i problem upravljanja otpadom”, dodaje se u saopštenju.

Vujačić je kazao da će Šavnik zbog neuspjeha u izgradnji zajedničke deponije sa opštinama Nikšić i Žabljak i izuzetno velikih troškova za prevoz otpada na deponiju u Podgorici, morati da otvori privremeno odlagalište otpada na području opštine.