Bivša DPS vlast ostala kratkih rukava: Tražili i do 45.000 eura, a platiće 50.000 sudskih troškova

„Revizija se odbija kao neosnovana“, piše u presudi koju je donijelo vijeće Vrhovnog suda kojim je predsjedavao sudiija Branimir Femić
6077 pregleda 3 komentar(a)
Tužbe veliko opterećenje: Ulaz u zgradu Opštine, Foto: Vuk Lajović
Tužbe veliko opterećenje: Ulaz u zgradu Opštine, Foto: Vuk Lajović

Vrhovni sud odbio je kao neosnovanu reviziju presude Osnovnog suda u Kotoru, kojom je odbijen tužbeni zahtjev 22 opštinska funkcionera i radnika, koji su tražili da im se na ime manje obračunate zarade od 2013. do 2017. isplati 355 hiljada eura sa uračunatim kamatama.

„Revizija se odbija kao neosnovana“, piše u presudi koju je donijelo vijeće Vrhovnog suda kojim je predsjedavao sudiija Branimir Femić. Kotorski Osnovni sud je krajem avgusta prošle godine donio presudu u korist Opštine Budva odbacujući tužbeni zahtjev, koji su zajedno potpisala 22 radnika opštine, među kojima su ključni sekretari bivše opštinske vlasti, od kojih su neki napustili lokalnu upravu, a neki ostali i dalje da u njoj rade. Odštete koje su tražili bivši visoki funkcioneri DPS, koji su pokrivali mjesta sekretara i sekretarki opštinskih sekretarijata, su od 25.000 pa do čak 45.000 eura bez uračunate kamate, dok su za radnike tražene odštete od devet do 15 hiljada eura.

Nakon što su izgubili spor pred prvostepenim sudom, zaposleni su podnijeli tužbu Višem sudu u Podgorici, koji je krajem januara ove godine potvrdio presudu osnovnog. Radnici nijesu odustajali pa su tražili reviziju, koju je sada odbacio i Vrhovni sud. Radnici će podijeliti sudske troškove koji su oko 50 hiljada eura. Ovo je samo jedan u nizu sudskih postupaka koje je pokrenulo više od 200 radnika opštinske administracije, tražeći da im se isplate razlika zbog navodno manje obračunatih koeficijenata. „Potvrđuje se presuda Osnovnog suda u Kotoru kojom je odlučeno da se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se Opština obaveže da im na ime naknade materijalne štete po osnovu manje isplaćene zarade za period od 1. januara 2013. do 1. januara 2017. isplati radnicima naknadu“, presudio je početkom godine Viši sud.

Odlukom Vrhovnog suda, a prije njega i nižih sudskih instanci, praktično je nagoviještena i sudbina ostalih, sličnih sudskih procesa koji se vode protiv Opštine, od strane zaposlenih. Ukupna odšteta koju traže radnici je oko pet miliona eura.

U svojim tužbama radnici se pozivaju da ih je Opština oštetila isplaćivanjem manjih zarada.

Opština je u januaru 2008. donijela odluku kojom je utvrdila minimalnu cijenu rada od 100 eura, te je početkom aprila 2009. donijela novu odluku kojom je minimalna cijena rada smanjena na 85 eura.

Opština potom početkom marata 2012. donosi još jednu odluku kojom minimalnu cijenu rada utvrđuje na iznos od 55 eura, ali važenje te odluke oročava do 31. decembra iste godine, nakon čega nova odluka nije donijeta.

„Po ocjeni ovog suda neosnovani su navodi tužioca (radnika) da je Opština trebalo da im isplaćuje zaradu prema odluci iz 2008, koja je na snazi. Takođe, ne stoje navodi radnika da je Opština nakon 31. decembra 2012. nastavila da im isplaćuje zaradu na osnovu odluke iz marta te godine, kojom je utvrđena minimalna cijena rada u iznosu od 55 eura. Sudski vještak je objasnio da je svim radnicima u spornom periodu zarada bila isplaćivana u skladu sa uputstvima Ministarstva finansija, sa obračunskom vrijednošću koeficijenta od 90 eura bruto, zbog čega su navodi tužioca bez osnova“, obrazložio je Viši sud.

Protiv Opštine 460 sporova “teških” 95 miliona eura

Protiv Opštine Budva vodi se ukupno 460 sudskih sporova pred crnogorskim sudovima, koji su ukupno ”teški” čak 95 miliona eura. „Sekretarijat za zaštitu imovine je u postupcima pred Osnovnim sudom u Kotoru, na Cetinju, u Nikšiću, u Baru, Herceg Novom, Beranama, te Privrednim, Apelacionim, Višim i Upravnim sudom Crne Gore, Vrhovnim sudom Crne Gore zastupao Opštinu Budva na 922 održana ročišta“, navodi se u izvještaju Sekretarijata u koji su „Vijesti“ imale uvid.

Da su tužbeni zahtjevi ozbiljna prijetnja za finansijsko funkcionisanje metrpole turizma, jasno je u svome izvještaju o reviziji završnog računa Opštine Budva za 2018. upozorio je nedavno i nezavisni revizor.

Revizor Đorđe Rakočević kazao je da je dato mišljenje sa rezervom na završni račun, između ostalog i zbog 95 miliona eura sredstava koja lako mogu biti odliv, po osnovu utuženja Opštine od strane fizičkih i pravnih lica.

Bonus video: