"PRIPREMLJEN PREDLOG ZAKONA"

Pažin: Građanima i privredi biće omogućen znatno brži i jeftiniji pristup pravdi

Pažin, koji je i predsjednik Savjeta za podsticanje i unaprjeđenje primjene alternativnog rješavanja sporova, izrazio je zadovoljstvo potvrdom Evropske komisije da je Predlog zakona usaglašen sa evropskim standardima, kao i pozitivnim mišljenjima nadležnih institucija Crne Gore
713 pregleda 2 komentar(a)
Pažin, Foto: Luka Zeković
Pažin, Foto: Luka Zeković

Crnogorskim građanima i privredi biće omogućen znatno brži i jeftiniji pristup pravdi, dodatnim podsticanjem i unaprjeđenjem sistema vansudskog rješavanja sporova, najavio je ministar pravde Zoran Pažin.

On je, na sjednici Savjeta za podsticanje i unaprjeđenje primjene alternativnog rješavanja sporova, kazao da je Predlog zakona o tome pripremljen i ubrzo će biti prosljeđen Vladi i Skupštini na usvajanje.

Pažin, koji je i predsjednik Savjeta, izrazio je zadovoljstvo potvrdom Evropske komisije da je Predlog zakona usaglašen sa evropskim standardima, kao i pozitivnim mišljenjima nadležnih institucija Crne Gore.

Savjet je konstatovao da nova zakonska rješenja, koja su u potpunosti usklađena sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, predstavljaju značajno unaprjeđenje crnogorskog pravnog sistema sa aspekta pristupa pravdi, za koje se očekuje da će dati višestruke pozitivne rezulate, kako za građane i privredu, tako i za institucije.

Ocijenjeno je da izuzetno dobra dinamika realizacije Programa alternativnog rješavanja sporova treba da bude održana i u narednom periodu, kao garancija razvoja alternativnog rješavanja sporova.

"Dok izazovi na putu podsticanja i unaprjeđenja alternativnog rješavanja sporova moraju biti blagovremeno prepoznavani, u cilju njihovog ažurnog prevazilaženja", kaže se u saopštenju.

Program razvoja alternativnog rješavanja sporova je dio Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018 – 2020. godina.

Tim dokumentom je, u okviru strateškog prioriteta 2 „Crna Gora – država vladavine prava i dobrog upravljanja“, predviđeno poboljšanje pristupa pravdi građanima i pravnim subjektima primjenom alternativnih načina rješavanja sporova, čime će se postići veći nivo efikasne i pravovremene zaštite prava.

Preporučujemo za Vas