ANALIZA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Lokalne javne televizije emituju 63 odsto kupljenih sadržaja

"Značajnije učešće reemitovanog sadržaja ima Televizija Rožaje koja reemituje program Radija Rožaje", navodi se u Analizi AEM-a
944 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock

Crnogorske lokalne javne televizije u prosjeku proizvode 27 odsto sopstvenog programa i emituju 63 procenta kupljenih sadržaja, navodi se u analizi Agencije za elektronske medije (AEM) o programskoj strukturi lokalnih javnih TV emitera.

Analiza je urađena na osnovu podataka dobijenih softverskom obradom i monitoringom programskih sadržaja emitovanih od 15. do 21. oktobra. (u terminu od 00 do 24 sata).

Televizije Budva i Nikšić nemaju reemitovanog sadržaja.

"Značajnije učešće reemitovanog sadržaja ima Televizija Rožaje koja reemituje program Radija Rožaje", navodi se u Analizi AEM-a.

Po žanrovskoj strukturi, sa izuzetkom TV Rožaje, lokalne javne televizije u programu imaju zastupljene sve vrste sadržaja. TV Rožaje u samo sadržaje zabavnog i informativnog karaktera. Po vrsti sadržaja dominira zabavni program, u prosjeku 50 odsto emitovanog sadržaja.

"Kod TV Pljevlja i Rožaje učešće zabavnog sadržajaaje veće od 50 odsto. Najmanje učešće je kod TV Nikšić a najviše kod TV Rožaje, čak 71 odsto", navodi se u Analizi.

Dominantnu, gotovo jedinu, vrstu zabavnog sadržaja, koja se emituje na programu lokalnih javnih TV emitera, čini emitovanje muzičkih spotova i takozvani intermeco sadržaji (panoramski kadrovi uz audio pokrivenost muzičkim sadržajem).

"Ovakvi sadržaji imaju značajno učešće u strukturi svih javnih televizijskih emitera - najmanje kod V Nikšić (prosječno dnevno oko šest sati) i najviše, čak 16 sati dnevno u prosjeku kod TV Rožaje", navode iz AEM-a.

Informativni program zauzima značajno mjesto u ukupno emitovanom programu (u prosjeku oko 22 odsto) i odlikuje se klasičnim informativnim sadržajima sa značajnim učešćem lokalnih informacija.

TV Nikšić emituje dva specijalizovana informativna sadržaja i to privredne i teme od značaja za stanovništvo na selu. U posmatranom periodu TV Budva je prenosila sjednice lokalnog parlamenta.

Emisije koje obrađuju teme iz oblasti kulture i umjetnosti najznačajnije mjesto zauzimaju u programu TV Pljevlja. Filmskog i serijskog programa ima na programima TV Budva i Nikšić.

Dokumentarno-obrazovni program u prosjeku čini sedam odsto ukupno emitovanog programa (TV Rožaje nema ovih sadržaja).

Učešće sportskog programa u ukupno emitovanom programu se kreće oko jedan odsto sa izuzetkom TV Pljevlja (4,5 odsto) koja prenosi lokalne sportske događaje.

Kako se navodi u Analizi, programa za djecu lolaknih televizija ima malo. TV Rožaje nema ovih sadržaja, TV Budva i Pljevlja oko jedan odsto. TV Nikšić jedina ima sadržaj namijenjen najmlađoj ublici a da to nijesu crtani filmovi.

Na programu lokalnih javnih televizijskih emitera nema sadržaja posebno prilagođenih osobama sa invaliditetom.

Preporučujemo za Vas