ANKETA MONSTATA

Pristup internetu ima 74,3 odsto domaćinstava

Mobilni uređaji, kao platforme preko kojih se pristupa internetu, bilježe konstantan i značajan rast
870 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.11.2019. 16:06h

U Crnoj Gori, prema anketi Monstata, pristup internetu kod kuće ima 74,3 odsto domaćinstava, što je 2,1 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

U domaćinstvima se pristup internetu uglavnom ostvaruje putem personalnog i prenosivog računara.

U istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u Crnoj Gori u ovoj godini, koje se odnosi na domaćinstva, navodi se da internetu putem personalnog računara pristupa 42,1 odsto anketiranih, a putem prenosivog, odnosno laptopa, netbooka i tableta 65,9 odsto.

“Pored navedenih uređaja za pristup internetu se koriste i drugi mobilni uređaji, TV povezan na internet, odnosno Smart TV i igračke konzole odnosno play station”, navodi se u saopštenju Monstata.

U istraživanju je učestvovalo 1,8 hiljada domaćinstava, a obuhvatalo je domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine.

Mobilni uređaji kao platforme preko kojih se pristupa internetu, bilježe konstantan i značajan rast, pri čemu je zabilježen rast od 7,2 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“U vezi sa načinom pristupanja internetu, odnosno tipovima internet konekcije, najviše domaćinstava je odgovorilo da koristi fiksnu širokopojasnu konekciju, njih 79,9 odsto. Mobilnu širokopojasnu konekciju koristi 53,1 odsto domaćinstava, dok 7,2 odsto koristi uskopojasnu konekciju.

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je rast od 5,1 odsto domaćinstava koja koriste mobilnu širokopojasnu konekciju.

Procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće iznosi 25 odsto. U odnosu na prošlu godinu procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće smanjio se dva odsto.

Kada je u pitanju teritorijalna zastupljenost interneta u domaćinstvima, ona je najmanja na sjeveru i iznosi 64,8 odsto, dok je u južnom regionu najveća i iznosi 79,2 odsto.

Pristup internetu u naseljima koja nijesu gradskog tipa iznosi 62,8 odsto, dok je u naseljima koja su gradskog tipa pristup internetu veći i iznosi 80 odsto. Pristup internetu kod kuće u naseljima gradskog tipa se povećao u odnosu na prošlu godinu 3,7 odsto.

Rezultati istraživanja pokazuju da sa porastom prihoda raste i procenat domaćinstava koja imaju internet.

Od domaćinstava koja imaju prihod od 300 do 600 eura, 82,1 odsto ima pristup internetu kod kuće i zabilježen je rast od 5,1 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Od domaćinstava koja imaju prihod preko 600 eura, 97 odsto ima pristup internetu kod kuće.

Rezultati istraživanja pokazuju da se procenat domaćinstava koja posjeduju računar, sa prihodom preko 600 eura, povećao 0,2 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Monstat je anketirao i 1,8 hiljada pojedinaca koji imaju između 16 i 74 godine.

Istraživanje je pokazalo da je u posljednja tri mjeseca 73,5 odsto anketiranih pojedinaca koristilo internet, od kojih je 87,9 odsto internet koristilo svakog ili skoro svakog dana, dok je 10,7 odsto njih koristilo internet najmanje jednom sedmično.

Aktivnosti koje su ispitanici najčešće preduzimali putem interneta u privatne svrhe u posljednja tri mjeseca su korišćenje društvenih mreža 84,6 odsto, telefoniranje putem interneta/video razgovori 84 odsto, dok je 75,7 odsto njih saopštilo da je čitalo ili preuzimalo online novine ili časopise.

Istraživanje je pokazalo da je procenat onih koji nikada nijesu kupili ili naručili robu ili usluge putem interneta 69 odsto, dok procenat onih koji jesu iznosi 31 odsto.

Preporučujemo za Vas