"projektima nije dokazan javni interes"

WWF Adria: Nezakonitosti i nepravilnosti u projektima izgradnje mHE

Sprovedenom analizom utvrđeno preko 20 protivpravnosti u zaključenim ugovorima ili sprovedenim postupcima, što, ocjenjuju, baca veliku sjenku na ukupnu pravnu valjanost pokrenutih projekata i dogovorenih koncesionih aranžmana
1404 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ažurirano: 06.11.2019. 09:10h

Analiza koncesionih ugovora i sprovedenih postupaka za izgradnju malih hidroelektrana koju je, za potrebe WWF-a, svjetske organizacije za zaštitu prirode, uradila pravna ekspertkinja Ines Mrdović, utvrdila je preko 20 protivpravnosti u zaključenim ugovorima ili sprovedenim postupcima, saopšteno je iz WWF Adria.

"U proteklih 12 godina u Crnoj Gori je koncesionim ugovorima bila odobrena izgradnja preko 70 mHE na rijekama na sjeveru države, a do sredine ove godine sagrađeno je 13 mHE. Dodjela koncesija sprovedena je kroz dva osnovna modela – tenderski postupak za elektrane instalisane snage od 1 MW do 10 MW i kroz davanje energetskih dozvola za elektrane instalisane snage do 1 MW, za koje nije sprovođeno javno nadmetanje", pojašnjavaju iz WWF Adira.

“Koncesione ugovore za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori i sprovedene postupke na kojima su dodijeljene ove koncesije, karakterišu brojne nezakonitosti i nepravilnosti, pa Vlada Duška Markovića ima dovoljno prostora da raskine najveći broj zaključenih ugovora“, ističe Milija Čabarkapa iz WWF Adrie.

Dodaje se da je sprovedenom analizom utvrđeno preko 20 protivpravnosti u zaključenim ugovorima ili sprovedenim postupcima, što, ocjenjuju, baca veliku sjenku na ukupnu pravnu valjanost pokrenutih projekata i dogovorenih koncesionih aranžmana.

„Izostanak kriterijuma za povlastice koje plaćaju potrošači, fiktivne odredbe o sredstvima za investicije, nepredviđenost izgradnje mHE u planskim dokumentima i davanje čitavih vodotoka u koncesiju, izostanak konsultovanja javnosti o korišćenju voda ili javnih rasprava o godišnjim planovima za davanje koncesija, samo su neke od utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti“, dodaje Čabarkapa.

Iz WWF Adria tvrde i da projektima mHE nije dokazan javni interes, koji je osnov za dodjelu koncesija i obavljanje koncesione djelatnosti.

"Analizom je preporučeno da Vlada raskine sve ugovore čiji koncesionari nijesu obezbijedili novac za investicije, bez prava odštete za njih, kao i u slučajevima u kojima ne postoje planski dokumenti koji omogućavaju gradnju mHE, te da se u potpunosti zaustavi prenos koncesija na potencijalno nove koncesionare.

Pored ostalog, preporučeno je i da Vlada redefiniše zaključene ugovore na osnovu izdatih energetskih dozvola i značajno smanji koncesioni rok tih ugovora, te preispita ugovore za sagrađene mHE, u svim slučajevima u kojima se ugrađenim cijevima uzima voda iz korita rijeka", saopšteno je iz WWF Adria.

Analizu je WWF krajem jula ove godine dostavio Vladi, sa zahtjevom da se njegovom predstavniku omogući učešće u radnoj grupi ili odgovarajućem timu, koji bi imao zadatak da revidira kompletnu koncesionu politiku u izgradnji mHE.

Do danas Ministarstvo ekonomije nije odgovorilo na ovaj zahtjev, poručuju iz WWF Adria.