BUDŽET ZA NAREDNU GODINU 20 MILIONA EURA

Opština Pljevlja zapošljava po ugovoru o djelu

Najviše novca u opštinsku kasu sliće se od poreza - 6, 62 miliona eura. Skoro polovina od tog iznosa biće prihodovana od poreza na dohodak fizičkih lica, a 2,79 miliona eura planiran je prihod od poreza na imovinu
2659 pregleda 1 komentar(a)
Planirali budžet: Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan, Goran Malidžan
Planirali budžet: Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan, Goran Malidžan

Budžet Opštine Pljevlja planiran je za narednu godinu u iznosu od 20 miliona eura, od čega se na kapitalni budžet odnosi 7.975 000 eura.

Ovogodišnji nacrt budžeta je za tri i po miliona eura veći od ovogodišnjeg, koji, već je sada izvjesno neće biti ostvaren u planiranom iznosu.

Najviše novca u opštinsku kasu sliće se od poreza - 6, 62 miliona eura. Skoro polovina od tog iznosa biće prihodovana od poreza na dohodak fizičkih lica, a 2,79 miliona eura planiran je prihod od poreza na imovinu.

Od naknada Opština će prihodovati 4,72 miliona eura, što je za oko 800.000 eura manje u odnosu na planirani prihod po tom osnovu u ovogodišnjem budžetu. Od naknada za korišćenje uglja Opština će ove godine prihodovati 750.000 eura, rude metala 315.000 eura, i po osnovu naknade za eksploataciju kamena 50.000 eura. Od naknade za korišćenje šuma planiran je prihod od 550 hiljada eura. Po prvi put Opština je ove godine u budžetu planirala 2,5 miliona prihoda od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Od transfera iz Egalizacionog fonda plan je da se prihoduje tri miliona eura. Po osnovu prihoda od pozajmica i kredita u opštinski budžet planirano je da se slije 778.000 eura. Planirano je i 2,5 miliona eura donacija EPCG za izgradnju toplovoda od TE Pljevlja do grada.

Najviše novca iz opštinskog budžeta u narednoj godini biće izdvojeno za bruto zarade zaposlenih - 2,83 miliona eura, što je za svega 30.000 eura manje nego što je to predviđeno ovogodišnjim budžetom.

Planirano je da se izdvoji 140.000 eura po osnovu ugovora o djelu, licima koje bi po zakonu Oština trebalo da angažuje samo u slučaju kada ti poslovi ne predstavljaju osnovnu djelatnost poslodavca. U opoziciji godinama tvrde da Opština zloupotrebljava ogovore o djelu jer na taj način koaliciona vlast DPS,SD, BS, zapošljava svoje partijske aktiviste.

Za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga, poljoprivredi i preduzetništvu, planirano je da se izdvoji 640.000 eura.

Za transfere, institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2,057 miliona eura. Za otplatu dugova iz prethodnog perioda Opština će u narednoj godini izdvojiti 4,1 milion eura.

Preporučujemo za Vas