cgo traži da ucg pokrene novi postupak protiv bojane lakićević đuranović

Tuđim radovima i do naučnog zvanja?

Centar za građansko obrazovanje zatražio od Univerziteta da pokrenu postupak protiv suspendovane profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević Đuranović, zbog sumnje da je više radova studenata prikazala kao svoje
21170 pregleda 62 komentar(a)
Sudski postupak u toku zbog plagijata: Lakićević Đuranović, Foto: Savo Prelević
Sudski postupak u toku zbog plagijata: Lakićević Đuranović, Foto: Savo Prelević

Centar za građansko obrazovanje (CGO) zatražio je od rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) Danila Nikolića i predsjednice Naučnog odbora UCG Irene Orović da pokrenu postupak protiv suspendovane profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević - Đuranović, zbog sumnje da je dostavila netačne i neistinite podatke prilikom podnošenja dokumentacije za izbor u naučno zvanje.

CGO sumnja da je Lakićević - Đuranović više radova studenata prikazala kao svoje. Iz organizacije, na čijem je čelu Daliborka Uljarević, napominju da su ti radovi vrednovani tokom izbora u zvanje.

Pojašnjavaju da je riječ o radovima njenih nekadašnjih studenata - “Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji” (2015), “Položaj Evropske komisije u institucionalnom sistemu EU” (2016) i “Izazovi i očekivanja Crne Gore na putu ka EU” (2015).

Vrednovana je i pedagoška osposobljenost, a Uljarevićeva navodi u inicijativi da je Lakićević Đuranović dostavila više radova na kojima uopšte nije bila mentor.

Lakićević- Đuranović nije odgovorila na pitanja “Vijesti”.

Iz CGO su, uz inicijativu Rektoratu i Naučnom odboru dostavili i, kako su naveli, dokaze za te tvrdnje.

“Detaljnim uvidom u referat za izbor u naučno zvanje Lakićević Đuranović, CGO je utvrdio da je među radovima koje je navela kao radove na kojima je bila mentorka, a u okviru pedagoške djelatnosti, najmanje četiri u kojima, prema dostupnim informacijama iz baza podataka, ona nije bila mentor, već je to bio profesor Ranko Mujović. U pitanju su radovi navedeni pod brojevima 10, 20, 21 i 29 u referatu za izbor u naučno zvanje”, navodi Uljarevićeva u inicijativi.

Precizira da je riječ o radovima “Pojam genocidne namjere”, “Sekundarno pravo Evropske unije”, “Primarno pravo Evropske unije” i “Nadležnost Međunarodnog suda pravde s posebnim osvrtom na analizu postupaka u kojima su učestvovale države regiona”.

“Naglašavamo da su ovi radovi, shodno izvještaju objavljenom u Biltenu UCG br. 439 nosili određeni broj bodova prilikom izbora u zvanje. Osim tih bodova, ovdje se otvara i pitanje akademske čestitosti imajući u vidu da to nijesu radovi studenata kojima je Lakićević Đuranović bila mentorka, a što zacijelo i sama zna”, ističe se u inicijativi CGO.

CGO je Univerzitetu dostavio i uporedni pregled više drugih radova Lakićević Đuranović i radova drugih autora, za koje u toj organizaciji sumnjaju da ih je vanredna profesorica “neovlašćeno preuzela”.

“Imajući u vidu da je ovo sve materijal koji je kao mjerodavan i vjerodostojan uziman za posljednje, ali i ranije izbore u zvanja Lakićević Đuranović na UCG, vjerujemo da je neophodno da hitno sprovedete mjere i radnje, kako bismo utvrdili konačno činjenično stanje jer sve ovo može ozbiljno ugroziti već poljuljan kredibilitet Univerziteta Crne Gore... Izražavamo i žaljenje što rukovodstvo UCG nije i ranije, shodno našem dopisu od 4. jula 2019, naložilo da se preispita kompletan dosadašnji rad Lakićević Đuranović, a kako bismo utvrdili da li se ona i ranije u svojim radovima služila nedozvoljenim sredstvima radi sticanja koristi, odnosno referenci za izbor u akademsko zvanje”, poručuju iz CGO.

Svi časopisi nijesu relevantni za Naučni odbor

CGO je još ljetos od Naučnog odbora tražio da na listu takozvanih “predatorskih” (nekredibilnih) časopisa stavi beogradski “Pravni život”.

U tom časopisu je Lakićević Đuranović objavila rad bivšeg studenta Đorđija Drinčića kao svoj autorski, zbog čega joj se sad sudi pred podgoričkim Osnovnim sudom.

Predsjednica Naučnog odbora Irena Orović saopštila je da se radovi objavljeni u tom i u časopis “Medijski dijalozi” ne uzimaju u obzir.

“Naučni odbor koji prima dokumentaciju, nema prava da mijenja, da zabranjuje, ili određuje kandidatima šta da u njoj navedu... Drugim riječima, kandidat koji učestvuje na konkursu može u svojoj klasifikacionoj biografiji da prezentuje sve što misli da je relevantno. Naučni odbor ne vrši bodovanje dokumentacije. Naravno da to ne znači da Naučni odbor razmatra sve te publikacije kao relevantne, već isključivo one definisane kriterijumima za izbor”, odgovorila je Orovićeva Centru za građansko obrazovanje.

Poručuje da radovi u časopisima poput “Pravnog života” ili “Medijskih dijaloga” nijesu relevantni za formiranje mišljenja Naučnog odbora.