UPUTIO DOPIS DOKIĆ I GREGOVIĆU

Carevića nisu informisali, traži preispitivanje saglasnosti za Miločer

Predsjednik Opštine, kao i Sekretarijat za zaštitu imovine morali su biti obaviješteni da će da se da saglasnost na projekat „Kraljičine plaže“
5612 pregleda 3 komentar(a)
Radovi na Miločerskom parku, Foto: Vuk Lajović
Radovi na Miločerskom parku, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević hitno je zatražio od izvršne direktorke budvanskog Vodovoda Jasne Dokić i Sekretara za komunalno stambene poslove Srđana Gregovića da preispitaju saglasnosti koje su dali na tehničku dokumentaciju glavnog projekta budućeg hotela “Kraljičina plaža“, koje su omogućile kompaniji „Adriatic properties“ naturalizovanih Crnogoraca Petrosa Statisa i Vei Seng Pua da prijave gradnju hotela i stanova za tržište u stoljetnom parku.

„Imajući u vidu nesporno opredjeljenje lokalne uprave da se sačuvaju rijetko preostale zelene površine na teritoriji opštine Budva, kao i napore sadašnje administracije u tom pravcu zahtijevam jedinstveno, cjelovito i efikasno djelovanje svih sekretarijata, službi i javnih preduzeća lokalne administracije u tom pravcu. Povodom medijskih napisa koji se odnose na tvrdnje da su Sekretarijat za komunalno-stambene poslovne i Vodovod DOO Budva omogućili kompaniji „Adriatic properties“ gradnju u Miločerskom parku, a o čemu nijesam neposredno upoznat sa vaše strane, tražim hitno preispitivanje eventulano izdatih saglasnosti i dozvola“, naveo je Carević u dopisu u koji su „Vijesti“ imale uvid. Uzumajući u obzir da je Skupština opštine 2017. usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa radi zaštite i očuvanja Miločerskog parka, Carević zahtijeva da se prilikom donošenja odluka, a koje se tiču lokaliteta Miločerskog parka ispoštuje skupštinska odluka i opredjeljenje lokalne administracije za zaštitu i očuvanje zelenih površina u Miločerskom parku.

“Vijesti“ su objavile da su Vodovod i Sekretarijat za komunalno stambene poslove dali saglasnosti pozivajući se na zakonsku obavezu i urbanističko-tehničke uslove koje je izdalo Ministarstvo održivog razvoja.

Da bi prijavili gradnju u Miločerskom parku, koja im je i odobrena, kompaniji „Adriatic properties“ bile su potrebne saglasnosti na glavni projekat hotela „Kraljičina plaža“ - od vodovodne, elektro, saobraćajne do izmirenih obaveza na ime komunalija. Opštinska Služba za naplatu komunalija pozivajući se upravo na usvojenu Deklaraciju, odbila je da obračuna komunalije.

Carević na protestu u Miločerskom parku
Carević na protestu u Miločerskom parku(Foto: Vuk Lajović)

Imajući u vidu da je Opština donijela Deklaraciju, te da je Sekretarijat za zaštitu imovine od početka bio stranka u postupku, prvo je osporavao izdavanje građevinske dozvole za novu „Kraljičinu plažu“, a sada saglasnost glavnog državnog arhitekte, te činjenica da su oba potpredsjednika Opštine Marko Marković i Vladimir Bulatović podnijeli krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv dosadašnjeg ministra Pavla Radulovića i glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića zbog odobravanja gradnje, to su Vodovod i Sekretarijat za komunalno stambene poslove bili dužni da obavijeste rukovodstvo Opštine, kao i Sekretarijat za zaštitu imovine o zahtjevu kompanije “Adriatic properties”. O izdatoj saglasnosti Vodovoda ogradio se službenom zabilješkom pomoćnik direktora Josip Đurašković.

Upravo predsjednik Opštine, kao i Sekretarijat za zaštitu imovine morali su biti obaviješteni da će da se da saglasnost na projekat „Kraljičine plaže“.

Nakon što je prikupila sve saglanosti, kompanija „Adritic properties“ je početkom novembra prijavila MORT-u gradnju, i započela građevinske radove, te posjekla stabla u parku, što je dovelo do protesta mještana i predstavnika vladajućih partija.

Traže od Upravnog suda da zaustavi gradnju

Sekretarijat za zaštitu impovine na čijem je čelu Nikola Plamenac, ne znajući da su izdate saglasnosti na projekat “Kraljičine plaže”, zatražio je od Upravnog suda odlaganje izvršenja upravnog akta - rješenja glavnog državnog arhitekte, koji je dao saglasnost na idejno rješenje hotela „Kraljičina plaža“.Oni su podsjetili da je Opština pravovremeno protiv rješenja Vuksanovića podnijela tužbu Upravnom sudu, o kojoj do danas nije odlučeno. „Imajući u vidu da je rješenje glanog državnog arhitekte između ostalog akt na osnovu kojeg se prijavljuje gradnja, te da je opštepoznata činjenica da su pravna lica HTP „Miločer“ i „Adriatic properties“ započeli gradnju a ne odlaganje izvršenja rješenja, nanijeće nenadoknadivu štetu“, navodi se u zahtjevu Plamenca.

Tomović: Nisam član DF-a, samo je poštovan zakon

Direktor Sektora za planiranje, organizaciju i razvoj u budvanskom Vodovodu Momir Tomović reagovao je na tekst “Bato barjači na protestu, a DF dozvolio gradnju”. Reagovanje, kako je naglasio, poslao je kao pojedinac.

“Saglasnost na tehničku dokumentaciju, koja je prezentirna kao sporna, predstavlja kontrolu da li je projekat urađen u skladu sa tehničkim uslovima za projektovanje i tehničkim propisima. Nakon što je projektant izmijenio glavni projekat, tako da planirani objekat više nije ugrožavao postojeći potisni krak kanalizacije, nije bilo osnova da se saglasnost ne izda. Komunalno preduzeće nije organ koje bi nekome moglo da ospori ili dozvoli gradnju, pogotovo ne na osnovu emocija koje svi imamo prema predmetnoj lokaciji, pa ni na osnovu Odluke lokalne skupštine. Zakon se mora poštovati i kada nam se isti ne sviđa. Svakako da novinar ne mora da zna sve zakonske propise i procedure, ali bi bilo profesionalno da se o istom raspita prije objavljivanja informacija o određenoj temi.

U medijskom ratu između partija koje se na lokalnom nivou takmiče koja će da nosi barjak protesta protiv gradnje u Miločerskom parku, novinar se odlučio da me targetira kao kadar DF-a. Još jedna neprovjerena i tendeciozna informacija. Niti sam ja nečiji kadar, niti sam ikada bio član bilo koje partije. U mom gradu se zna da sam jedan od inicijatora Deklaracije o zaštiti Miločerskog parka, i da sam emocionalno mnogo više vezan za ovo pitanje od političara koji su uvezeni iz drugih gradova i koji su na i protestu i u lokalnim preduzećima samo partijski vojnici. Nažalost, novinar je svojim neprofesionalnim i jednostranim izvještajem doprinio da se ovaj protest dodatno ispolitizuje i umanji njegov značaj, a neke partije pokazale da im isti služi za dobijanje političkih poena”.

Vodovod: Nismo imali osnova da odbijemo saglasnost

“Vodovod i kanalizacija” Budva je ” saopštio je da je prilikom izdavanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju revidovanog glavnog projekta hotela ispoštovao sve zakonske propise. „Vodovod i kanalizacija Budva je počev od 2015. godine ukazivao na problematiku oko postojećeg potisnog kanalizacionog cjevovoda, na predmetnoj lokaciji. S tim u vezi, „Vodovod“ je MORT-u ukazao, da saglasnost na glavni projekat, zbog ugrožavanje tog cjevovoda, neće biti izdata predmetnom pravnom licu. Nakon traženja saglasnosti od strane revidenta glavnog projekta na lokaciji 1 kat. parcela 970 KO Sveti Stefan, istu smo odgovorom od 21.08.2019. odbili, a zbog prethodno navedenog razloga. Nedugo potom, investitor iskazuje spremnost da izvrši izmještanje pomenutih instalacija. Kako isto nije precizno definisano planskom dokumentacijom, Vodovod“ potom, MORT-u šalje, zahtjev za pojašnjenje po prethodno navedenoj problematici 6. 9.2019.“, navode iz Vodovoda

Kako pojašnjavaju od strane nadležnog Ministrastva, „Vodovodu“ je odgovoreno da se instalacije ne mogu izmještati mimo važeće planske dokumentacije. S odgovorom su blagovremeno upoznati kako investitor tako i projektant.

„Revident nakon toga, traži novu saglasnost, a na izmjenjeni glavni projekat u kojem naznačeni pojas zaštite od tri metra ispoštovan. Na ovakav izmjenjeni glavni projekat nije bilo zakonskog osnova za neizdavanje saglasnosti. Napominjemo da je „Vodovod“ Budva zakonski obavezan da svakom fizičkom ili pravnom licu, koje ispunjava zakonske propisane uslove, izda tehničku saglasnost. U protivnom, a zbog neosnovanog neizdavanja traženog, podnosioci zahtjeva mogu pokrenuti tužbe za opstrukciju investicije.

Preporučujemo za Vas