MINISTARSTVO KULTURE:

"Na najvišem nivou realizovti istorijski čin prenošenja posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš"

Iz Ministarstva kulture se naveli da su realizovali planirane aktivnosti čiji je glavni cilj istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović Njegoš i promovisanje crnogorske istorije
1797 pregleda 3 komentar(a)
Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović
Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović

Ministarstvo kulture je saopštilo da će nastaviti koordinaciju i komunikaciju sa svim subjektima kako bi se na najvišem nivou realizovao istorijski čin prenošenja posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš.

Iz tog resora navode da su realizovali planirane aktivnosti čiji je glavni cilj istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović Njegoš i promovisanje crnogorske istorije.

„U pogledu daljeg djelovanja u odnosu na ovu inicijativu, nastaviće se koordinacija i komunikacija sa svim subjektima koji su uključeni u ovaj proces, kako bi se na najvišem nivou realizovalo prenošenje posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš“, kaže se u Informaciji dostavljenoj Vladi.

Podsjeća se da je Vlada Crne Gore početkom februara zadužilo Ministarstvo kulture da obrazuje Stručni tim koji će predložiti Koordinacionom odboru odgovarajuću lokaciju za grobna mjesta potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Predviđeno je i formiranje organizacione komisije za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Ministarstvo kulture je obrazovalo multudisciplinarni Stručni tim sastavljen od 21 člana iz reda istaknutih stručnjaka i predstavnika državnih resora sa zadatkom da razmotri adekvatne lokacije i predloži Koordinacionom odboru lokaciju.

„Njegov zadatak je i da vrši koordinaciono-organizacione poslove za potrebe Koordinacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije“, kaže se u Informaciji.

Nakon informacija dobijenih od Ministarstva vanjskih poslova, posredstvom crnogorskih ambasada u zemaljama u kojima su pohranjeni posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, Ministarstvo kulture je organizovalo dva sastanka stručnog tima.

Stručni tim je nakon razmatranja osam lokacija (Grob vladike Danila na Orlovom kršu, Biljarda, Dvorac kralja Nikole, Crkva na Ćipuru sa ostacima Manastira Crnojevića, Vlaška crkva, Cetinjski manastir - Dvorsko groblje, Dvorsko groblje u okviru Novog groblja na Cetinju i lokacije na Njegušima), bio saglasan da to bude lokacija Dvorsko groblje, u okviru Novog groblja na Cetinju.

Podsjeća se da je princ Nikola Petrović Njegoš, u vezi predložene lokacije, dostavio izjašnjenje u kojem navodi želju da posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, budu sahranjeni na cetinjskom groblju na slobodnom, predloženom mjestu, pored svojih sugrađana, kako bi se njihova grobna mjesta adekvatno štitila i održavala i bila pristupačna.

„On je istakao da ne želi vjerske obrede, jer ne želi da njegova porodica bude izvor podjele u Crnoj Gori, već zajedništva“, kaže se u Informaciji Ministarstva kulture.

Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović je u svojstvu predsjedavajućeg sazvao je prvu sjednicu Koordinacionog odbora 29. jula.

Odbor je usvojio predlog Stručnog tima da nova lokacija na kojoj će biti prenešeni posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, bude Dvorsko groblje, u okviru Novog groblja na Cetinju

„Imajući u vidu kompleksnost budućih aktivnosti na toj lokaciji, na sjednici je podržan prijedlog za odabir članova stručnog tima, koji će sagledati prostorne komponente nove lokacije i pripremiti projektni zadatak za predloženu lokaciju“, kaže se u Informaciji.

Odbor je donio Rješenje o obrazovanju stručnog tima kojim se obavezuje da povjereni zadatak izvrši do kraja godine.

Odbor je razmatrao koncept ceremonije, kada je u pitanju preuzimanje i doček posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš, saglasan da tom događaju treba dati državni značaj.

Odbor je, kako se navodi, donio Rješenje o obrazovanju Organizacione komisije za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije, kojom će koordinirati ministar kulture, Aleksandar Bogdanović.

Članovi su ministar vanjskih poslova, Srđan Darmanović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Aleksandar Kašćelan, profesor Branislav Mićunović i pomoćnik generalnog sekretara Vlade i rukovodilac sektora za poslove protokola, Simeun Raonić.

Organizaciona komisija se obavezuje, kako se navodi, da povjereni zadatak izvrši do kraja godine.