NVO IZ KOTORA NEZADOVOLJNE NACRTOM ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA NJIHOVE PROJEKTE

Veći dio kolača za unaprijed odabrane

Tvrde i da je Nacrt urađen “bez učešća predstavnika civilnog sektora” i bez neophodnih konsulatacija
1699 pregleda 0 komentar(a)
Jesu li Kotoru bitni samo tradiconalni programi?, Foto: Siniša Luković
Jesu li Kotoru bitni samo tradiconalni programi?, Foto: Siniša Luković

Kotor planira da prepolovi davanja nevladinim organizacijama iako je budžet Opštine za sljedeću godinu značajno veći nego u 2019. Ujedno, gradske vlasti planiraju da čak 60 odsto sredstava koja su namijenjena za rad NVO, unaprijed opredijele za tri organizacije sa programima koji čuvaju tradiciju.

To su, pored ostalog, komentari koje je grupa nevladinih organizacija (Expeditio, Eko centar Delfin, Anima, Umjetnost življenja i Naša akcija) uputila na Nacrt odluke o izmjeni odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO Opštine Kotor.

Tvrde i da je Nacrt urađen “bez učešća predstavnika civilnog sektora” i bez neophodnih konsulatacija

“Ovaj Nacrt je urađen bez bilo kakvog učešća NVO i stručne javnosti i bez bilo kakvog objašnjenja zašto je urađen, čime se prekršila dosadašnja dobra praksa saradnje sa NVO u procesu donošenja ovako važnih odluka koje direktno utiču na rad NVO”, navodi se, pored ostalog, u komentarima.

”Javna rasprava - farsa”

Više NVO smatra i da Nacrt nije bio na Skupštinskom zasjedanju prije poziva na javnu raspravu, te da su predstavnici NVO, “bez bilo kakve informacije ili materijala”, pozvani na konsultativni sastanak samo dan prije nego je Nacrt odluke stavljen u proces javne rasprave.

A sam Nacrt odluke je, kako su kazali “Vijestima”, odbornicima za skupštinsko zasjedanje 23. decembra dostavljen prije zvaničnog završetka javne rasprave. To, smatraju u NVO sektoru, “takođe dokazuje da je čitav proces javne rasprave vođen samo kao farsa”.

“Na konsultativnom sastanku NVO nisu dobile obrazloženja za izmjenu Odluke i ni jedan od komentara i zaključaka na sastanku nije uvažen, pa se postavlja pitanje zašto je sastanak održan i kako je moguće da prije stavljanja Nacrta u javnu raspravu nisu izvršene izmjene Nacrta ili barem dato obrazloženje zašto to nije urađeno”, navodi se u komentarima NVO.

Dodaju i da je budžet Opštine, na čijem čelu je Željko Aprcović, za 2020, a koji je nedavno usvojen, značajno veći u odnosu na prethodnu godinu, te postavljaju pitanje zašto se izmjenom Odluke umanjuje dio koji se odnosi na NVO, “ukoliko je jasno da finansijsko stanje u Opštini nema loše projekcije”. Kao moguće pojašnjenje, predstavnici Opštine su na centralnoj javnoj raspravi 18. decembra naveli da se sredstva umanjuju da bi se iz tog fonda preusmjerila, između ostalog, u sredstva za jednokratnu socijalnu pomoć.

Usvojeni budžet Opštine Kotor za sljedeću godinu je 25,9 miliona, dok je u 2019. budžet iznosio oko 20,6 miliona eura.

Preispitati buduće finansiranje

Iz nevladinih organizacija podsjećaju i da Opština u 2018. nije raspisivala konkurs za NVO, što je, kako su ocijenili, “dodatno doprinijelo ugrožavanju” njihovog rada u Kotoru.

Predloženom izmjenom odluke o finansiranju, dodaje se u komentarima, definisano je da se po 20 odsto od budžeta za NVO u 2020. unaprijed dodjeljuje tradicionalnim NVO, koje apliciraju sa godišnjim planom rada

“Čime su već relaksirane da nisu u obavezi da dostavljaju projekte sa detaljnim informacijama o opravdanosti aktivnosti, održivosti i detaljnim planom realizacije budžeta, što ih u startu stavlja u privilegovan položaj u odnosu na ostale NVO”, smatraju u NVO koje su dostavile komentare na Nacrt odluke.

Dodaju i da se na taj način 60 odsto budžeta rapoređuje za tri organizacije “koje po svojoj pravoj prirodi više pripadaju sektoru kulture gdje imaju svoj značaj za grad”. Precizirali su da se radi o Bokeljskoj mornarici, Srpskom pjevačkom društvu “Jedinstvo” i Gradskoj muzici.

Grupa NVO je predložila da se preispita i buduće finansiranje tih NVO iz ovog fonda.

“U smislu da zbog prirode njihovog rada i značaja potrebno je razmotriti mogućnost da se za njihov rad opredijele i posebna budžetska sredstva. Smatramo da ovaj model 60 odsto do 40 odsto nije, u najmanju ruku fer, prema svim drugim NVO koje moraju još i daleko teži proces selekcije i apliciranja da prođu”, stoji u komentarima.

Objasnili su da njihova namjera nije kritika tih NVO, već da samo žele da sve odluke koje se donose unutar Opštine, a tiču se raspodjele novca svih građana Kotora, “budu jasno donosene, sa dobrim argumentima i jasnim kriterijuma od apliciranja do izvještavanja”.

“Jer jedino na taj način će svi građani i građanke i sva udruženja biti jednako tretirana”, dodaje se u komentarima.

Iz NVO sektora su ocijenili da bi, ako bude usvojena, predložena Odluka vratila Kotor 10 godina unazad ”kada je kroz konkurs za NVO bilo moguće samo podržati aktivnosti NVO koje nisu imale nikakav značajniji doprinos interesima lokalne zajednice”.