UVODI SE MODUL ZA PRAĆENJE TALENATA

Talenti su i među djecom koja ne idu na takmičenja

Ministarstvo prosvjete uvodi sistem za praćenje sklonosti i interesovanja i onih učenika koji ne osvajaju nagrade
669 pregleda 0 komentar(a)
I umjetnost je talenat (Ilustracija), Foto: Pixabay
I umjetnost je talenat (Ilustracija), Foto: Pixabay

Mnoga djeca ne učestvuju na školskim takmičenjima, ali to ne znači da ne posjeduju kvalitete i talente. Kako bi i ti učenici dobili priliku da pokažu šta znaju, a nastavnici mogli da dodatno podstiču njihove sklonosti, Ministarstvo prosvjete će kroz informacioni sistem (MEIS) uvesti modul za praćenje talenata.

MEIS (meisportal.edu.me) je internet lokacija koja objedinjuje velik broj servisa iz oblasti obrazovanja kao što su online dnevnik, evidencija ocjena... Putem novog modula koji će biti dostupan od 27. januara, kada počinje drugo polugodište, odjeljenske starješine evidentiraće talente djece i njihova učešća i rezultate na raznim takmičenjima.

"Unosiće podatke o talentima i sklonostima djece na kojima je potrebno raditi i koje je potrebno podsticati”, kazala je "Vijestima" Milica Lekić, PR Ministarstva prosvjete.

Uvođenjem modula za praćenje talenata, kako je dodala, biće moguće raditi analize u vezi sa sklonostima učenika, te će time biti obezbijeđen sistemski pristup njihovom interesovanjima.

"Jer ćemo u svakom momentu moći da grupišemo podatke na način koji nam je potreban. Na primjer, moći ćemo da dobijemo broj i spiskove djece talentovane za matematiku ili neku drugu oblast, bilo da su to ona djeca koja su osvajala nagrade, ili oni koji nisu učestvovali na takmičenjima, ali su nastavnici prepoznali talenat i interesovanje”, objasnila je Lekić.

Kroz modul za praćenje talentovanih učenika, prema njenim riječima, biće moguće i grupisanje dobijenih podataka prema različitim kriterijumima - uzrastu, regijama, školama, polu…

"Ovo je ogroman korak naprijed u smislu postavljanja sistema na drugačiji način, umjesto ad hoc djelovanja onda kada ‘čujemo’ da je neko talentovan ili tek nakon što osvoji neku od značajnih nagrada. Takav pristup je neozbiljan i sebi to nećemo dozvoliti", rekla je ona.

Takva evidencija, kako je dodala, odlična je i jer mnoga djeca, iz raznih razloga, ne učestvuju na državnim ili nekim drugim prestižnim takmičenjima, ali nezavisno od toga u učionici pokazuju potencijal.

"Važni su naravno osvajači nagrada, ali isto tako i mnoga djeca koja pokazuju određene sklonosti pred nastavnicima, ali se možda ne prijavljuju na nadmetanja ili imaju talenat, ali ga je prije upućivanja na takmičenja potrebno dodatno razviti. Upravo zato cijenimo ovaj modul dodatno kvalitetnim i važnim, jer on funkcioniše na neselektivnoj osnovi, svakom djetetu pristupa isto, a mi dobijamo neprocjenjivo vrijedne podatke za obrazovni sistem”, rekla je Lekić.

Prema njenim riječima, moguća područja u kojima treba identifikovati kreativnost djece su generalno učenje, liderstvo, nadarenost za nauku, matematika, jazici, gluma, komunikacija, planiranje, tehnologija, fizičke sposobnosti (sportovi), umjetnost…

Lekić je dodala i da je u planu unapređenje sistema takmičenja, te da će poseban fokus biti na organizaciju državnih takmičenja u stručnim znanjima i vještinama iz oblasti ugostiteljstva, elektrotehnike, poljoprivrede, mašinstva, saobraćaja, preduzetništva...

"Dodatno, radićemo na unapređenju sistrema takmičenja talentovanih učenika u umjetničkom području, ali naravno i u svim ostalim oblastima”, rekla je Lekić.

Godine 2017. formiran je Fond za kvalitet i talente, kroz koji je u prošloj godini nagrađeno 500 učenika i nastavnika. Za te nagrade, podsjeća Lekić, utrošeno je oko pola miliona eura.

"Cilj je da se iz Fonda nastavi sa nagrađivanjem najboljih i na taj način takođe promoviše znanje i rad”, poručila je ona. 

Podaci pomažu u prepoznavanju rizika od ranog napuštanja škole

Na MEIS portalu, podsjeća Lekić, ranije je uveden modul za djecu koja su u riziku od ranog napuštanja škole, kako bi se tako nešto na vrijeme spriječilo.

“Škole sada u zajednički informacioni sistem unose parametre koji se tiču izostanka sa časova, uspjeha, problema u vezi sa vršnjačkim nasiljem... time kreirajući bazu podataka koja može upućivati upravo na rizik kod pojedine djece od ranog napuštanja škole”, objasnila je ona.