Prilagođena literatura dostupna u maloj mjeri

Više knjiga za slijepe i slabovide

Usvojena informacija o pristupanju Marakeškom sporazumu, iz Saveza slijepih očekuju da na proljeće bude spreman i zakon kojim će taj ugovor biti ratifikovan
1211 pregleda 1 komentar(a)
Macanović, Foto: Savo Prelević
Macanović, Foto: Savo Prelević

Slijepe i slabovide osobe u Crnoj Gori imaće veći pristup knjigama i časopisima, nakon što Crna Gora i ratifikuje Marakeški sporazum, koji omogućava razmjenu prilagođene literature među državama, ali i produkciju takvih sadržaja u državi potpisnici.

Vlada je nedavno usvojila informaciju o pristupanju Marakeškom sporazumu, što je i prvi formalni korak u procesu ratifikacije tog međunarodnog ugovora.

“Sporazum je veoma značajan za osobe koje imaju poteškoće sa čitanjem, među kojima su i osobe sa oštećenim vidom, jer će se nakon njegove ratifikacije stvoriti uslovi za razmjenu knjiga među državama potpisnicima sporazuma, ali i stvoriti uslovi da se unutar Crne Gore veći broj organizacija bavi proizvodnjom pristupačnih knjiga. To bi trebalo da dovede do povećanja pristupačnosti literature za osobe sa oštećenim vidom”, kazao je “Vijestima” Goran Macanović iz Saveza slijepih.

Slijepe, slabovide i osobe sa drugim poteškoćama sa čitanjem i danas se suočavaju sa mnogim preprekama koje se odnose na pristup knjigama i drugim štampanim sadržajima. U informaciji Vlade koja je usvojena na sjednici prošlog četvrtka, navodi se da se u svijetu svake godine objavljuju milioni knjiga, a da je tek jedan do sedam procenata raspoloživo za 285 miliona slijepih i osoba sa poteškoćama sa vidom.

Ta potreba da se poveća broj djela i drugih zaštićenih sadržaja u dostupnim formatima kao što su Brajevo pismo, zvučne knjige i uvećani font slova prepoznati su na međunarodnom nivou. Marakeški sporazum ima za cilj da poveća pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za onu populaciju u svijetu koja ima poteškoće u čitanju štampanih. Kako bi to bilo postignuto, sve države koje usvoje Marakeški sporazum obavezne su da kreiraju jedno ili više ograničenja ili izuzetaka od autorskog prava. Djela, u tim uslovima, mogu da budu produkovana u državi potpisnici, a sporazum omogućava i njihovu prekograničnu razmjenu.

“Implementacijom Marakeškog sporazuma države mogu poboljšati edukaciju i životne prilike značajnog broja svojih građana, implementirati principe iz međunarodnog zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i stimulisati ekonomski razvoj i društveni napredak”, navodi se, pored ostalog, u dokumentu sa sjednice Vlade. Nakon usvajanja te informacije, iz crnogorskog Saveza slijepih očekuju da Ministarstvo ekonomije u najkraćem roku - već na proljećnom zasjedanju Skupštine, pripremi i podnese i predlog Zakona o ratifikaciji Marakeškog sporazuma.

“Time bi se ispunila i jedna od mnogobrojnih preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je Crna Gora dužna da sprovede”, poručio je Macanović