REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA

Gume će se odlagati na "Livadama"

Nadležni tvrde da lokacija u okviru Regionalne sanitarne deponije u potpunosti zadovoljava sve kriterijume
4891 pregleda 4 komentar(a)
Divlja deponija guma na Ćemovskom polju, Foto: Luka Zeković
Divlja deponija guma na Ćemovskom polju, Foto: Luka Zeković

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) kao najpovoljnije mjesto za odlaganje guma u Podgorici odabralo je predloženu lokaciju u okviru Regionalne sanitarne deponije “Livade“.

To je “Vijestima“ saopšteno iz MORT-a, uz pojašnjenje da su Studijom izbora lokacije za preuzimanje, lagerovanje, sortiranje i preradu otpadnih guma-pneumatika u Podgorici bile predložene četiri lokacije.

“Nakon obilaska predloženih lokacija i njihovog bodovanja prema propisanim kriterijumima, kao najpovoljnija, predložena je lokacija koja se nalazi u okviru Regionalne sanitarne deponije ‘Livade’. Odabranom lokacijom se u potpunosti zadovoljavaju svi potrebni kriterijumi, ispunjene su prostorno-planske pretpostavke, kao i uslovi utvrđeni Zakonom o upravljanju otpadom. Ono što je najvažnije, odabrana opcija omogućava da se na ovoj lokaciji ubuduće vrši zbrinjavanje ove vrste otpada, čime će se omogućiti realizacija narednih koraka ka rješavanju problema nepropisnog odlaganja otpadnih guma na teritoriji glavnog grada”.

Pojasnili su da je revizija Studije izbora lokacije završena 31. decembra prošle godine, a da je prvi naredni korak izrada Studije izvodljivosti koja će obrađivati problematiku sakupljanja, preuzimanja i lagerovanja otpadnih, kao i tretman otpadnih auto-guma na teritoriji glavnog grada.

Iz MORT-a su ranije najavili da je do oktobra prošle godine trebalo da bude urađena studija odabira lokacije za odlaganje i preradu otpadnih guma.

Istakli su da “problem sa otpadnim gumama iz godine u godinu sve više se pogoršava i zbog povećanja broja motornih vozila, kao i zbog propisa u oblasti saobraćaja kojima se nalaže zamjena zimskih guma”.

Osim Podgoričana, Nikšićani i Danilovgrađani godinama udišu otrovna isparenja od zapaljenih guma.

Iz MORT-a su ranije “Vijestima” saopštili da bi odabirom lokacije “spriječili da određena lica dođu u nedozvoljen kontakt sa otpadnim gumama i nepravilno rukuju njima, što znatno narušava stanje životne sredine”.

Zbog problema sa gumama, u Podgorici je sredinom prošle godine oformljen specijalni Operativni tim, a zbog ”paljenja na javnoj površini” prekršajno je sankcionisano osam počinilaca.

Pored toga, prošlog mjeseca su iz iz Glavnog grada saopštili da su nadležne službe i preduzeća u više navrata u januaru gasile požare izazvane paljenjem automobilskih guma na periferiji Podgorice.

“Osim toga, na više lokacija primijećene su gomile automobilskih guma spremne za paljenje. S obzirom na to da je u posljednje vrijeme aktuelna priča o kvalitetu vazduha u glavnom gradu, imamo razloga da vjerujemo da pomenute pojave nijesu slučajne”, istakli su tada iz Glavnog grada.

Čeka se zakon za stakleni otpad

Iz MORT-a su ranije “Vijestima“ saopštili da će navike građana da sav otpad, pa i ambalažu od stakla, odlažu na istom mjestu, biti promijenjene jer će biti usvojeno novo zakonsko rješenje u upravljanju otpadom, u prvom kvartalu 2020.

Tim Predlogom zakona o upravljanju otpadom propisano je da će stakleni otpad, kao dio ambalažnog otpada, biti odgovornost proizvođača, odnosno uvoznika ambalaže (proizvođača).

Međutim, “Vijestima“ su sada saopštili da je usvajanje Zakona o upravljanju otpadom planirano tokom 2020. godine, ne precizirajući kada će to tačno biti.

Ranije su pojasnili da će proizvođači snositi troškove organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže.

“Ukoliko proizvođači ne organizuju takav sistem, plaćaće naknadu Eko-fondu, a sredstva od te naknade koristiće se za finansiranje troškova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada, između ostalog i staklenog ambalažnog otpada“.

Kako su „Vijesti“ pisale, mnogi građani koji žive u blizini ugostiteljskih objekata žalili su se da trpe nesnosnu buku kada staklenu ambalažu odlažu u kontejnere.

“To je stalno tako, ne biraju vrijeme kada istovaraju boce u kontejnere. Rade to i po danu, u vrijeme odmora, ali i u kasnim noćnim satima“, požalila se „Vijestima“ nedavno građanka iz centra Podgorice.

Staklo spada u jedan od najizdžljivijih materijala i vrijeme potrebno za razgradnju staklenih flaša i tegli procjenjuje se na milion godina. Pošto se lako lomi i kao takvo šteti živom svijetu, preporučuje se njegova reciklaža u svakom obliku, jer staklo može da se reciklira neograničeno.

U Evropskoj uniji su pojedine države uvele depozitni sistem, a u prosjeku sakupe i recikliraju 90 odsto staklenih i plastičnih flaša i limenki.

Švedska je taj sistem uvela prva, 1984. godine, a grupi od deset zemalja posljednja se priključila Litvanija, koja je vrlo brzo udvostručila procenat prikupljanja otpada. U regionu, depozitni sitem je uvela jedino Hrvatska, a u Srbiji se godinama najavljuje da će to biti urađeno.

Preporučujemo za Vas