REGIONALNA KONFERENCIJA BORBE PROTIV ANTISEMITIZMA

Zenka: Crna Gora djeluje protiv diskruminacije, mržnje i netrpeljivosti

“Crna Gora jedna od rijetkih država u kojoj je bilo više Jevreja nakon Drugog svjetskog rata nego prije njegovog početka. Isto je i sa Republikom Albanijom. Budući da oblici antisemitizma nikada nisu postali dio državne ideologije u Crnoj Gori, sa ponosom možemo reći da je Crna Gora među rijetkim državama u svijetu u kojoj nema javnog ispoljavanja antisemitizma, niti negativnog odnosa prema jevrejskom narodu”
1316 pregleda 1 komentar(a)
Mehmed Zenka, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Mehmed Zenka, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

U uslovima rastuće nesigurnosti Crna Gora proaktivnim pristupom djeluje u pravcu sprečavanja svih oblika diskriminacije, mržnje i netrpeljivosti, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmed Zenka.

Zenka je ovo poručio prvog dana regionalne konferencije borbe protiv antisemitizma, koja se održava u Tirani u organizaciji  OEBS-a .

“Crna Gora jedna od rijetkih država u kojoj je bilo više Jevreja nakon Drugog svjetskog rata nego prije njegovog početka. Isto je i sa Republikom Albanijom. Budući da oblici antisemitizma nikada nisu postali dio državne ideologije u Crnoj Gori, sa ponosom možemo reći da je Crna Gora među rijetkim državama u svijetu u kojoj nema javnog ispoljavanja antisemitizma, niti negativnog odnosa prema jevrejskom narodu”, kazao je Zenka.

Ministar je iskazao dalju posvećenost Crne Gore u pravcu razvijanja svog društvenog ambijenta ka prepoznavanju i suprodstavljanju nasilnom ekstemizmu, nacionalizmu, rasizmu i svakom obliku diskriminacije.

“Nastavićemo da unapređujemo konstruktivnu saradnju sa Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori u cilju dalje afirmacije vjerskih sloboda i očuvanja ukupnog multinacionalnog i multikonfesionalnog sklada”, poručio je Zenka. 

Zenka je istakao da je u Crnoj Gori Jevrejska zajednica osnovana  2012. godine kada je sa Vladom Crne Gore potpisala Ugovor o međusobnim odnosima čime je jevrejska vjera priznata kao jedna od zvaničnih religija u državi sa svim pravima i obavezama koje iz toga proističu.

Dvodnevnoj konferenciji u organizaciji OEBS –a i Vlade Republike Albanije aktuelne predsjedavajuće OEBS-om prisustvuje veliki broj visokih zvaničnika/ca zemalja članica OEBS-a.Na konferenciji je više puta ponovljeno upozorenje da se nešto što se jednom dogodilo može ponoviti. 

“Iz tog razloga, niko ne smije ostati ravnodušan kada govorimo o ovoj prijetnji”, izjavila je Ingibjorg Solrun Gistadotir direktorka ODIHR-a. 

Dok je Pol Beker direktor Kancelarije generalnog sekretara OEBS-a pozvao sve koji imaju priliku  da posjeti neki od zloglasnih koncentracionih logora Drugog svjetskog rata. 

“Razlozi u prilog tome su pokušaj da se stekne blijeda slika onoga što se tamo dogodilo, a zatim shvati šta se može dogoditi ako se ignoriše govor mržnje, rasizam, netrpeljivost”, poručio Je Beker.

Predmetna konferencija prilika je da se utvrde dalje smjernice koje će doprinijeti učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu OEBS-a, zaključuju iz min istarstva manjinskih i ljudskih prava.

Preporučujemo za Vas