Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat Hotela D

Otpadne vode problem za Zorana Ćoća Bećirovića

Snabdijevanje vodom kompleksa Kolašin 1450, prema studiji vodosnabdijevanja objekata u okviru planinskog centra „Kolašin 1450“ koju je uradio „Indel inženjering“ marta 2014. godine, predviđeno je kaptiranje izvora i izgradnja rezervoara na kotama koje su više od mjesta potrošnje od 190 do 220 metara
1520 pregleda 1 komentar(a)
Plan hotela D, Foto: Printscreen
Plan hotela D, Foto: Printscreen

Ski resort Kolašin 1450, u većinskom vlasništvu Zorana Ćoća Bećirovića, podnio je kolašinskom Sekreterijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat Hotela D.

Bećirović će i ovaj objekat graditi unutar granice druge zone zaštite vodoizvorišta za gradski vodovod, pa je elaboratom preporučen „ekološki korektan pristup prilikom izbora rješenja u projektu“. Zbog toga, sasvim je sigurno, ukoliko se bude držao propisa i preporuka iz elaborata, investitor će imati značajne troškove, kada je riječ o tretmanu otpadnih voda, ali i za dovođenje vode do objekta. Naime, ta lokacija je od glavnog gradskog kolektora udaljena bar osam kilometara, pa će vlasnik objekta biti u obavezi da sam finansira izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Snabdijevanje vodom kompleksa Kolašin 1450, prema studiji vodosnabdijevanja objekata u okviru planinskog centra „Kolašin 1450“ koju je uradio „Indel inženjering“ marta 2014. godine, predviđeno je kaptiranje izvora i izgradnja rezervoara na kotama koje su više od mjesta potrošnje od 190 do 220 metara.

Navodno, biće rađen „tercijalni tretman otpadnih voda, koji garantuje visok stepen prečišćenosti.

„Imajući u vidu vrstu tehnoloških otpadnih voda", piše u elaboratu, "razmatran je isključivo biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda".

Za razliku od elaborata za Hotel D, gdje je detaljno razrađeno na koji način će se tretirati otpadne vode, u sličnom dokumentu za hotele koje Bećirovićevo preduzeće gradi visočije i kao dio konzorcijuma sa albanskim biznismenom Bashkimom Ulajem, takva rješenja nijesu data.

U dokumentaciji za hotele Apartmanski objekat Q” i i “Condo hotel S”, obrađivač elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, navedeno je da su prilikom njihovog funkcionisanja „najveća prijetnja kvalitetu voda u široj zoni lokacije otpadne vode“. I ti objekti nalaze se u zaštitnoj zoni vodoizvorišta gradskog vodovoda.