Pse sklanjaju sa kolašinskih ulica

Iz lokalne uprave kažu da će već na narednom sastanku biti riječi o kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje treba peduzeti, njihovom postavljanju po prioritetima i tajmingu aktivnosti. Planirana je saradnja sa resornim ministarstvom i Upravom za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
1581 pregleda 0 komentar(a)
Azil u Kolašinu, Foto: Privatna arhiva
Azil u Kolašinu, Foto: Privatna arhiva

Pronalaženje modela održivog upravljanja populacijom pasa na području Kolašina i načini humanog zbrinjavanja uličnih pasa biće zadatak radne grupe koju je imenovao predsjednik Opštine Milosav Bulatović.

Radna grupa, u kojoj su predstavnici organa lokalne uprave i službi, nevladinog sektora i veterinarskih ambulanti, na prvom sastanku evidentirala je osnovne problem u toj oblasti.

“Konstatovano je višedecenijsko odsustvo rješavanja problema. Postoji nehuman odnos prema nezbrinutim životinjama, neodgovoran odnos vlasnika pasa, napuštanje pasa i njihovo dospijevanje na ulice i druge javne površine. Kao posljedica toga, dešava se nekontrolisano razmnožavanje, strah zbog prisustva velikog broj tih životinja, koji slobodno lutaju ulicama, njihova agresivnost.Zbog ujeda pasa, Opština Kolašin i Komunalno plaćaju velike odštete i sudske troškove”, zaključeno je na sastanku radne grupe.

Iz lokalne uprave kažu da će već na narednom sastanku biti riječi o kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje treba peduzeti, njihovom postavljanju po prioritetima i tajmingu aktivnosti. Planirana je saradnja sa resornim ministarstvom i Upravom za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Dugoročni cilj programa je, kako je istaknuto, rješavanje izvora problema, odnosno sprečavanje dospijevanja vlasničkog psa na ulicu.

Kratkoročni cilj je stvaranje uslova za uklanjanje nezbrinutih pasa sa javnih površina na human, održiv način i njihovu dobrobit.