Pljevljak patentirao uređaj za otkrivanje radiofrekventnog zračenja

“Detektor radiofrekventnog elektrosmoga i aktivnosti mobilnih telefona za stalni monitoring sa svjetlosnom signalizacijom“, naziv je patenta koji je nedavno registrovao u crnogorskom Zavodu za intelektualnu svojinu
7525 pregleda 7 komentar(a)
Dervić u labaratoriji, Foto: Goran Malidžan
Dervić u labaratoriji, Foto: Goran Malidžan

Pljevljak Kemal Kemo Dervić, diplomirani inžinjer telekomunikacija, patentirao je uređaj za otkrivanje radiofrekventnog (RF) zračenja u zatvorenom prostoru, koje može biti štetno po zdravlje ljudi.

“Detektor radiofrekventnog elektrosmoga i aktivnosti mobilnih telefona za stalni monitoring sa svjetlosnom signalizacijom“, naziv je patenta koji je nedavno registrovao u crnogorskom Zavodu za intelektualnu svojinu.

Za “Vijesti” priča da je na izumu radio četiri godine, sa prekidima, i pojašnjava da je uređaj prevashodno namijenjen za preventivu, odnosno smanjenje radiofrekventnog zračenja.

Za raziku od sličnih detektora koji se mogu naći u svijetu, Dervić tvrdi da njegov patent, za koji je sam uradio prototip, može da registruje i takozvane “kodne modulacije, koje je teško izmjeriti”.

Ističe da se količina zračenja u radiofrekventnom dijelu elektromagnetnog spektra dramatično povećala posljednjih godina, s obzirom na to da se povećala brzina i količina bežičnog prenosa podataka putem mobilnih telefona, kućnih bežičnih telefona, Wi-Fi rutera, repetitora, ali i korisnika tih usluga.

Upozorava da je posebno opasno kumulativno zračenje raznih frekvencija kojima su ljudi svakodnevno izloženi upotrebom tih aparata i uređaja.

“Bilo da je u pitanju naš radni ili životni prostor, gdje provodimo puno vremena, potrebno je da provjerimo mjesta štetnog zračenja kao i njihov intenzitet, kako bi se pravovremeno zaštitili. Upravo zbog toga moj patent može se primijeniti kao preventiva za smanjenja RF zračenja. On se može postaviti u hodnicima škola, obdaništa, bolnica… kako bi se transparentno imao uvid o stepenu prisutnosti elektromagnetskog smoga. Kada detektor registruje povećano zračenje (kugla crveno svijetli) mogu se primjeniti mjere da se prisutne osobe koje koriste mobilne telefone opomenu da ih isključe, ili da napuste prostoriju. Pronalazak se može primijeniti u poslovnim prostorijama u cilju zaštite od postavljanja uređaja za prisluškivanje. Primjena je moguća i u prostorijama u kojima studenti polažu ispite, kako bi se spriječilo korišćenje mobilnih telefona prilikom polaganja. Uređaj je primjenljiv i u zavodima za izdržavanje kazni kako bi se spriječilo neovlašćeno korišćenje mobilnih telefona”, ističe Dervić koji je do penzionisanja radio na poslovima telekomunikacija.

Pojašnjava da je elektrosmog postao ustaljen pojam kojim se opisuju posljedice zračenja koje stvaraju električni uređaji koji prilikom rada stvaraju elektromagnetna polja.

Luster mijenja boju u odnosu na količinu zračenja
Luster mijenja boju u odnosu na količinu zračenja(Foto: Goran Malidžan)

Dervićev pronalazak upakovan je u providni sferni luster, tako da je, kako tvrdi, pogodan za transparentno i trajno nadgledanje radiofrekventnog zračenja i aktivnosti mobilnih telefona u određenom području.

“Uređaj se sastoji od širokopojasne antene i ulazne radio jedinice koja je opremljena posebnim logaritamskim detektorom koji proizvodi jednosmjerni napon koji je proporcionalan jačini izmjerenog radiofrekvencijskog polja. Ovaj napon se nakon pojačanja i polarizacije primjenjuje na grupu od 9 LED prstenova koji mijenjaju boju svjetlosti proporcionalno jačini detektovanog radiofrekvencijskog elektrosmoga, ili mobilnog telefona u radu”, istakao je Dervić, koji se već 54 godine druži sa radio talasima. On je jedan od prvih radio amatera u Pljevljima i praktično danas jedini koji se tim poslom bavi u najsjevernijem crnogorskom gradu. Dervić kaže da danas u svijetu postoje razni detektori elektromagnetnog zračenja.

Detektor smoga
Detektor smoga(Foto: Goran Malidžan)

“Kod profesionalnih i priručnih detektora, postupak detektovanja i mjerenja nije dovoljno transparentan jer rezultate u realnom vremenu mogu gledati i pratiti samo rukovaoci detektora. Kod mog pronalaska, detektor elektromagnetskog smoga i aktivnosti rada mobilnih telefona smješten je u kućištu lustera, tako da sve osobe koje se nalaze na prostoru gdje je detektor instalisan, mogu u svakom trenutku, na osnovu boje i jačine svjetlosti, imati relativnu predstavu o prisustvu i količini radiofrekventnog elektrosmoga”.

Ističe da nije protivnik mobilnih telefona, ali je pristalica njihovog što bezbjednijeg korišćenja, s obzirom na to da prekomjerna upotreba može da ostavi posljedice na ljudsko zdravlje.

“U italijanskom gradu Breši, u februaru 2010. godine, prvi put u svijetu utvrđeno je da se dugotrajnom upotrebom mobilnog telefona može dobiti tumor. Naime, italijanski nacionalni zavod za invalidnost i nesreće na radu moraće platiti odštetu čovjeku koji je stekao 80 odstotnu invalidnost nakon dvije operacije dobroćudnog i zloćudnog tumora na obraznom živcu uslijed izlaganja štetnosti elektromagnetskih talasa. Utvrđeno je da je od 1991. do 2003. dnevno 5-6 sati zbog prirode posla imao na tom mjestu prislonjen bežični ili mobilni telefon. Presuda u njegovu korist donesena je pošto je prihvaćena studija švedskog profesora Lenarda Hardela koji je tokom vještačenja eksplicitno potvrdio da elektromagnetni talasi određenih frekvencija mogu izazvati neoplaziju, odnosno abnormalan rast ćelija”.

Kaže da se za mobilne telefone može reći sve osim da su bezopasni i sigurni za ljudsko zdravlje, ako se imaju u vidu osnovni principi funkcionisanja ljudskog mozga, a problem radiofrekventnog i magnetnog zračenja posmatra čisto sa tehničke strane.

“To nije razlog da ih se odreknemo, jer su nam isuviše potrebni. Umjesto toga moramo se snabdjeti sa dovoljno znanja da bismo ih mogli koristiti na takav način da što manje narušavaju elektromagnetske i elektrohemijske procese u našem tijelu, te da odgovarajućim organizovanjem i pritiscima prisilimo proizvođače da nam isporučuju telefone sa što manjim intenzitetom zračenja. Njemački zavod za zaštitu od zračenja poziva na oprez prilikom upotrebe mobilnih uređaja kod djece, dok je nevladin Savez za zaštitu okoline zatražio preventivnu zabranu upotrebe mobilnih telefona za djecu. Dvadesetak naučnika i kancerologa uputilo je u Parizu poziv na opreznije korištenje mobilnih telefona, s obzirom da još nema konačne potvrde o neškodljivosti za zdravlje, naročito djece. Potpisnici apela koji je objavio ‘Journal du Dimanche’, daju preporuke kako se zaštititi u očekivanju iscrpnijih istraživanja. Naučnici koji su potpisnici apela preporučuju da se djeci do 12 godina ne dopusti da koriste mobilni telefon, osim u prijekoj potrebi”, kazao je Dervić.

Preporučuje korišćenje slušalica

Da bi se smanjio štetni uticaj radiofrekventnog zračenja, Dervić preporučuje da se prilikom razgovora koriste fabrički predviđene slušalice, a korisnicima lap-top računara da isklljučuju wi-fi ukoliko im nije potreban.

Preporučuje isključivanje wi-fi na telefonu kada se ne koristi internet i držanje rutera u predsoblju.

“U Švedskoj su čak ustanovili bolest - elektrosenzibilnost. Ljudi dobiju alergiju i gušenja pa su mnogi primorani da idu na sela gdje nema zračenja baznih stanica“, rekao je Dervić, demonstrirajući u svojoj maloj kućnoj radionici štetan uticaj mobilnih telefona na čovjeka koristeći svoj izum - sličan fantom glavama koje se koriste u savremenim laboratorijama.

SZO: Mobilni telefoni “vjerovatno kancerogeni”

Svjetska zdravstvena organizacija 2011. godine upozorila je na potecijalno kancerogeno dejstvo mobilnih telefona. Iz te organizacije tada je saopšteno da upotreba mobilnih telefona može povećati rizik od nekih tipova kancera na mozgu kod ljudi i da bi potrošači trebalo da razmotre načine kako da umanje izloženost tim uređajima. Radna grupa od 21 naučnika iz 14 zemalja na sastanku Međunarodne agencije za istraživanje raka SZO, saopštila je 2011. da pregled svih dostupnih naučnih dokaza sugeriše da bi mobilni telefoni trebalo da se kategoriše kao “vjerovatno kancerogeni”. SZO je ranije saopštavala da nema dokaza o postojanju veze između upotrebe mobilnih telefona i raka.

Bonus video: