Mugoša: MCP dužna više miliona eura poreskog duga

"Ako MCP ne plati poreski dug dobrovoljno zakonska obaveza Poreske uprave je da dug naplati prinudno – sredstvima sa računa MCP ili od njene imovine. Naravno, ne od vjerskih objekata već od nekretnina kojima MCP raspolaže na atraktivnim lokacijama"
26644 pregleda 873 komentar(a)
Miomir M. Mugoša, Foto: Bojana Čupić
Miomir M. Mugoša, Foto: Bojana Čupić
Ažurirano: 22.02.2020. 21:09h

Mitropolija crnogorsko-primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, saopštio je direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

On je saopštio da Poreska uprava prati regularnost poslovanja svih vjerskih zajednica registrovanih u Crnoj Gori, kako bi obezbijedila punu i neselektivnu primjenu zakona, bez obzira na specifičnost djelatnosti kojom se iste bave.

"Kada je u pitanju Mitropolija-crnogorsko primorska, ista predstavlja najveću vjersku organizaciju u Crnoj Gori, kako po broju objekata koje koristi, tako i po imovini kojom raspolaže, iznosu prihoda koje ostvaruje, te broju računa otvorenih u komercijalnim bankama i broju privrednih društava u kojima je osnivač. Međutim, kod iste je zabilježen nizak stepen poštovanja poreskih propisa, kako sa aspekta prijavljivanja, tako i sa aspekta plaćanja poreskih obaveza", naveo je Mugoša.

Direktor Poreske uprave je kazao da je poreski dug za prijavljenih 38 sveštenika Mitropolije crnogorsko-primorske premašio 300.000 eura.

"Procjena je da je ukupni dug višemilionski. Zato je Poreska uprava pokrenula kontrolu u svim vjerskim zajednicama. Ako MCP ne plati poreski dug dobrovoljno zakonska obaveza Poreske uprave je da dug naplati prinudno – sredstvima sa računa MCP ili od njene imovine. Naravno, ne od vjerskih objekata već od nekretnina kojima MCP raspolaže na atraktivnim lokacijama, imajući u vidu da ista raspolaže stambenim jedinicama u elitnom dijelu Glavnog grada, te da je dio građevinskih poduhvata u Budvi, i posjeduje zemljište u Buljarici namijenjeno izgradnji turističko-hotelskih kapaciteta".", kazao je Mugoša.

Istakao je da bez obzira na specifičnost djelatnosti vjerskih organizacija, među njima postoje i primjeri visokog stepena poreske discipline, kao što je Kotorski biskupski ordinijat koji uredno prijavljuje i plaća sve obaveze.

Bonus video: