WTE za arbitražu i u Frankfurtu i u Parizu

Njemačko-austrijski koncern obavijestio Opštinu Budva da nije samo Ženeva u igri
2116 pregleda 2 komentar(a)
Veliki problem za Budvu: Postrojenje na Vještici, Foto: Vuk Lajović
Veliki problem za Budvu: Postrojenje na Vještici, Foto: Vuk Lajović

Njemačko austrijski koncern WTE/EVN obavijestio je Opštinu Budva da je spreman za međunarodnu arbitražu oko rješenja problema u vezi sa postrojenjem za tretman otpadnih voda i predložio tri mjesta za arbitražu - osim Ženeve, Pariz i Frankfurt.

Dopis je, kako je “Vijestima“ kazao šef kabineta predsjednika Opštine Nikola Jovanović stigao u lokalnu upravu.

“Dakle, jedna pravna neukost sa suprotne strane. Vjerujte, ni meni nije jasno, iako je ugovorom definisano da je Ženeva mjesto arbitraže, vidimo da se pominju tri mjesta. To je jedan specifikum koji zahtijeva dodatno objašnjenje i tražili smo da nam to objasne, na osnovu čega oni to temelje. Da li se radi o tehničkoj grešci, ili da se pred nekim povoljnijim arbitražama izdejstvuje povoljan ishod“, kazao je Jovanović.

Nakon što je vladajuća koalicija prošle sedmice u Skupštini usvojila set pravnih i operativnih mjera kojima su precizirani koraci u rješevanju nagomilanih problema od kada je inostrana kompanija napustila postrojenje za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, Opština će pokrenuti kontratužbu protiv WTE/ EVN, zbog dokazane korupcije i ugovorom loše izvedenih radova.

Predviđeno je i podnošenje krivičnih prijava u roku od 90 dana protiv svih domaćih i inostranih pomagača koji su, kako se navodi, aktivno učestvovali, i još učestvuju, u pokušajima da se od Opštine naplati više od stotinu miliona eura.

Njemačko-austrijski koncern napustio je postrojenje 31. januara, dva mjeseca prije nego što je to protokolom predviđeno. Opština je prijavila slučaj Specijalnom tužilaštvu koje je odmah preuzelo svu dokumentaciju. U toku su vještačenja koja bi trebalo da utvrde u kakvom je stanju ostavljeno postrojenje. Podmorski ispust već je prioritetno označen da se mora sanirati jer može doći do izlivanja fekalija u more.

Brojni tehnički i građevinski propusti konstatovani su analizom koju je za potrebe Opštine, još za vrijeme gradonačelnika Dragana Krapovića, uradila konsultanstka kuća “DR Duhovnik”.

Njemci su uspjeli da naplate od Opštine 14 miliona eura, a aktivirana je i državna garancija od 29,3 miliona eura.

Opština je pozvala Vladu da dostavi dokument u vezi sa tim da li je novac skinut sa državnog računa, ili je po sriijedi fingiranje, zbog sumnje da postoji i korupcija na državnom nivou, odnosno da su svih prethodnih godina u milionskim malverzacijama učestvovali i visoki državni funkcioneri.

Set mjera predviđa i sve što će u narednim mjesecima morati da pokrene gradonačelnik Marko Carević.

“Nalaže se predsjedniku Opštine da pribavi zvaničan dokument kojim se formalno traži aktiviranje državne garancije Vlade, kao i potvrdu banke sa svom dokumentacijom da je isplaćeno 29,3 miliona eura. Od Carevića se traži pisani izvještaj o svim aktivnostima i preduzetim radnjama vezanim za ovaj problem, a posebno o toku arbitražnog postupka, i to jednom mjesečno”, navodi se u setu pravnih mjera.

Zahtijeva se da državno tužilaštvo obrazloži razloge zašto se odugovlačilo u postupku prema WTE/EVN poslije potvrde korupcije, jer navedeni sistem predstavlja opasnost koja može trajno ugroziti život i zdravlje ljudi, kao i životnu sredinu.

“Predsjednik Opštine se zadužuje da pokrene postupke pred Ministarstvom održivog razvoja i Direktoratom za licenciranje protiv članova komisije koja je pustila u probni rad postrojenje, bez dopune glavnog projekta, projekta izvedenih radova i sa neurednom evidencijom objekata kod Uprave za nekretnine. Carević se zadužuje da pokrene postupke odgovornosti preduzeća koje je vršilo nadzor ‘Pro ing’ Novi Sad, kao i odgovornih u tom preduzeću”.

Skupština zahtijeva i osnaživanje pravnog tima Opštine, kao i da se podnesu krivične prijave protiv odgovornih lica i protiv odgovornih u WTE/EVN u roku od 90 dana, ukoliko to ne uradi zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u skladu sa nalogom Vlade.

“Skupština opštine neće odobriti bilo kakva plaćanja prema Vladi sve dok se konačno i pravosnažno ne utvrdi tačno koliko je novca utrošeno u realizaciji ovog projekta”.

Setom operativnih mjera zadužuje se Carević da odmah pokrene neophodnu procedure koja omogućava da opštinsko preduzeće “Otpadne vode” počne da radi u punom kapacitetu.

“Da u roku od 30 dana bude imenovan i Odbor direktora. Kroz program investicionih aktivnosti biće realizovano neophodno investiranje i održavanje postrojenja. Zadužuje se Carević da preduzme hitne radnje na otklanjanju nedostatka u usvojenom Programu investicionih aktivnosti za 2020, kako bi u hitnom roku stupio na pravnu snagu. Careviću se nalaže da preko Sekretarijata za investicije naloži preduzeću ‘Vodovod i kanalizacija’ da bez odlaganja otvore poseban račun za naplatu usluga odvođenja otpadnih voda. Novac koji se od potrošača naplati po tom osnovu mora biti iskorišten isključivo za funkcionisanje sistema za tretman otpadnih voda”.

Menažment “Otpadnih voda” moraće dostaviti i sve troškove angažmana stručnih lica i specijalizovanih kompanija koje će raditi na otklanjanju tehnoloških problema i svih ostalih nedostataka, kao i troškove operativnog održavanja postrojenja.

Bonus video: