KAKO SE RAZVIJAO BIZNIS GRADONAČELNIKA BUDVE

Careviću država novčano pomagala da nelegalno gradi

Ministarstva poljoprivrede i finansija, uprave za imovinu i nekrentine, ali i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa imali punu informaciju o tome šta se dešava na Krimovici. U posljednje dvije godine kompaniji „Carinvest“ isplaćeno blizu 100.000 eura na ime subvencija za poljoprivednu prozvodnju i nabavku opreme
19685 pregleda 143 komentar(a)
Objekti Carevića na uzurpiranom zemljištu u Krimovici, Foto: MANS
Objekti Carevića na uzurpiranom zemljištu u Krimovici, Foto: MANS

Ministarstvo poljoprivrede je u posljednje dvije godine kompaniji „Carinvest“ budvanskog predsjednika opštine Marka Carevića isplatila blizu 100.000 eura na ime subvencija za poljoprivednu prozvodnju i nabavku opreme, iako se radi o farmi koja je u potpunosti sagrađena na uzurpiranom državnom zemljištu i bez građevinske dozvole.

Do ovih podataka došao je Istraživački centar Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Carevićev kompleks farmi sastoji se od 12 objekata od preko 6.000 metara kvadratnih, a kompletna uzurpirana površina od oko pola miliona kvadrata.

Ranije istraživanje MANS-a pokazalo je da je kompanija „Carinvest“ za nekoliko godina izgradila cijeli poljoprivredni kompleks, a da je u tome ni u jednom trenutku nijesu ometale inspekcije i nadležni organi za upravljanje državnom imovinom.

Osim što je bez ikakve naknade koristio ogromno državno zemljiste, Vlada je i finansijski pomagala Careviću da izgradi svoju poljoprivrednu imperiju na Krimovici.

Simović sipao novac u nelegalan posao

Ministarstvo poljoprivrede, na čijem čelu je Milutin Simović, sredinom 2017. je kroz program podrške poljoprivrednim gazdinstvima IPARD Like 2.2 prihvatilo da sa 50 odsto sredstava učestvuje u jednoj od investicija Carevića u kompleksu farmi na Krimovici.

Tada je Careviću obećano oko 52.000 eura kao učešće države za izgradnju mini klanice i nabavku opreme. Prema nalozima Agencije za plaćanje Ministarstva poljoprivrede do kojih je došao Istraživački centar MANS-a, kompanija “Carinvest” je početkom februara prošle godine uputila zahtjev za isplatu 51.062,04 eura, koji je potpisao izvršni direktor kompanije i sin predsjednika opštine Budva, Milan Carević. Konačno, sa računa Agencije za plaćanje je sredinom juna prošle godine i izvršena isplata na račun kompanije “Carinvest”.

Osim ove direktne pomoći za izgradnju objekata na Krimovici, Ministarstvo poljoprivrede je u stalno tokom 2017, 2018. i 2019. pomagalo nelegalno poljoprivredno gazdinstvo Carevića, što potvrđuju analitičke kartice tog resora: osim novca za mini-klanicu, Carević je dobio još 50.000 eura u direktnim subvencijama za proizvodnju.

MANS je ranije saopštio da je Carević svoje gazdinstvo registrovao još 2016. tako što je Ministarstvu poljoprivrede prijavio sopstvene parcele na kojima se ni danas ne odvija bilo kakva proizvodnja, dok je kompletan kompleks farmi sagrađen na uzurpiranom državnom zemljištu.

Ministarstvo poljoprivrede je prošle sedmice odbilo zahtjev Carevića da zakupi zemljište na kome je izgradio farme i time dodatno potvrdilo da je kompletan posao na Krimovici nelegalan. Ipak, to nije bila prepreka za ovaj državni organ da za sve vrijeme trajanja uzurpacije, finansijski podržava budvanskog predsjednika opštine.

Krediti Investiciono-razvojnog fonda

Nije samo Ministarstvo poljoprivrede pomagalo biznise Carevića, uprkos činjenici da se radi o uzurpatoru državne imovine. Dok je na Krimovici, na državnom zemljištu, gradio nelegalni poljoprivredni kompleks, Marko Carević je od Investiciono-razvojnog fonda (IRF) obezbijedio više kredita kao podršku svojoj kompaniji „Carinvest“.

IRF je 2015. odobrio 1,2 miliona eura kao podršku za refinansiranje kredita, da bi već naredne godine dobio još pola miliona eura na ime direktnog kredita. Podrška IRF-a Careviću se nastavila i 2018. kada mu je odobren kredit od dodatnih 500.000 eura za nabavku pumpi za beton i mašina za asfalt.

Ministrastvo finansija i katastar su znali za uzurpaciju i ćutali

Prema podacima MANS-a, državni organi, zaduženi za upravljanje i evidenciju državne imovine, najmanje godinu znaju da je Carević na Krimovici uzurpirao pola miliona kvadrata i sagradio više od 6.000 metara kvadratnih objekata bez građevinske dozvole.

Prvi čovjek Budve se krajem novembra 2018. obratio kotorskom katastru sa zahtjevom da na državnom zemljištu uknjiži 11 nelegalno sagrađenih objekata, ukupne površine preko 6.000 kvadrata. Na rješenje katastra se žalio zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ali je Ministarstvo finansija odbilo tu žalbu i Careviću je uknjižio nelegalne objekte na državnom zemljištu.

Krajem septembra 2019, Carević se ponovo obraća kotorskom katastru sa zahtjevom da na državnom zemljištu uknjiži još dva manja objekta koje je u međuvremenu sagradio - pomoćni objekat i trafo-stanicu. I na to rješenje se žalio zaštitnik, ali je Ministarstvo finansija odbilo i tu žalbu i omogućilo Careviću da se uknjiži na državnom zemljištu.

Dokumentacija MANS-a pokazuje i da se da se krajem 2019. Carević obratio Upravi za imovinu sa zahtjevom da na Krimovici kupi blizu 300.000 kvadrata državnih parcela, a što je samo dio onoga što je prethodno uzurpirao. Uprava za imovinu se početkom decembra 2019. obratila Upravi za nekretnine sa zahtjevom za procjenu vrijednosti tog zemljišta, ali nije poznato da li je Uprava ikada uradila tu procjenu.

U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede se oglasilo i potvrdilo da od zakupa zemljišta nema ništa, te da odustaje od plana da za lokaciju Krimovica raspisuje poziv za zakup.

Zanimljivo je da je Carević, još sredinom 2018, kada je kotorskom Sekretarijatu za urbanizam podnio zvaničan zahtjev za legalizaciju, naveo da sa državom ima ugovor o zakupu zemljišta na kome se nalaze nelegalni objekti.

Sve ovo dokazuje da su resori poljoprivrede i finansija, uprave za imovinu i nekrentine, ali i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa imali punu informaciju o tome šta se dešava na Krimovici, ali da niko o tome nije obavijestio ni policiju ni tužilaštvo.

Dejan Milovac (Istraživački centar MANS-a)