KAZNE OD 150 do 10.000 eura

Pljevlja: Kažnjavaće ako ne srede zgrade

Spoljašnji izgled stambene zgrade mora se održavati na način koji je predviđen projektom
2783 pregleda 3 komentar(a)
Jedna od zgrada u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan
Jedna od zgrada u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan

Ukoliko ne obezbijede ispravan i uredan izgled stambene zgrade, novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura biće kažnjena stambena zgrada kao pravno lice, a upravnik zgrade kaznom od 20 do 1.000 eura.

To je predviđeno odlukom o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade koje je pripremila lokalna uprava u Pljevljima.

Pod ispravnim i urednim stanjem spoljnih djelova zgrade podrazumijeva se da su svi zidovi, prozori i vrata, uredno omalterisani, okrečeni, obojeni, da nisu oštećeni, zaprljani ni ispisani grafitima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opšti estetski izgled grada.

Spoljašnji izgled stambene zgrade mora se održavati na način koji je predviđen projektom.

“Za izvođenje radova zamjene postojeće fasade pribavlja se mišljenje glavnog gradskog arhitekte o varijantama boja, upotrebi dekorativnih elemenata u oblikovanju fasade, kako bi objekat u prostoru i okruženju bio usaglašen sa okolnim objektima, samo ukoliko stambena zgrada ne posjeduje projekat izgradnje odnosno rekonstrukcije”, propisano je odlukom.

U cilju zaštite spoljašnjeg izgleda stambene zgrade zabranjeno je na fasadi zgrade crtati grafite, lijepiti oglase, plakate i drugi propagandni materijal bez odobrenja nadležnog organa, ispuštati vodu iz uređaja za klimatizaciju ili sa ovim uređajima na drugi način ugrožavati vlasnike i korisnike posebnih djelova zgrade.

Na fasadi zgrade mogu da se naslikaju murali, uz saglasnost skupštine etažnih vlasnika ako glavni gradski arhitekta da saglasnosti na idejno rješenje murala.

“Glavni gradski arhitekta dužan je da prije davanja saglasnosti pribavi mišljenje nadležnog organa lokalne uprave za oblast na koju idejno rješenje murala odnosi. Murali, u smislu ove odluke, jesu umjetnička djela isključivo estetske nekomercijalne sadržine koji se slikaju na spoljnim djelovima zgrade, u cilju stvaranja i razvoja kulturnog ambijenta i estetskog izgleda grada”, navodi se u predlogu Odluke.

I roletne na stambenim zgradama moraju biti jednoobrazne u pogledu materijala i izgleda. “Vlasnik, zakupac ili drugi korisnik poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi dužan je da postavi poslovno ime na za to predviđeno mesto u skladu sa propisima koji važe za privremene objekte ili propisom kojim je uređeno održavanje komunalnog reda, uz prethodno pribavljenu saglasnost skupštine vlasnika. Izlozi poslovnih prostorija koji nisu u funkciji moraju se održavati na način da ne narušavaju estetski izgled zgrade odnosno ulice. Vlasnik, zakupac ili drugi korisnik poslovnog prostora u zgradi, dužan je da obezbijedi uredan izgled spoljnih djelova zgrade i po prestanku obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i ukloni sva obavještenja, reklamne i druge oznake koje su upućivale na obavljanje djelatnosti u tom prostoru”, navodi se u odluci.

Klima uređaji mogu se postavljati na spoljnim djelovima zgrade, na mjestu koje je za to određeno projektom izgradnje ili rekonstrukcije objekta. Ako mjesta za postavljanje klima-uređaja nisu određena projektom, klima uređaji se mogu postavljati samo na mjestima koja nisu vidljiva sa javnih površina. Pri postavljanju klima uređaja obavezno je da se obezbijedi oticanje kondenzovane vode na način koji onemogućava njeno razlivanje na javne površine.

Sve tende na istoj zgradi moraju biti jednoobrazne u smislu materijala, boje, oblika mehanizma, odnosno tipa nosača. Tenda iznad ulaza u poslovni prostor postavlja se po propisima koji važe za privremene objekte.

Neće biti dozvoljeno zastakljivanje i zazidavanje terasa, balkona ili lođa, što je do sada čest bio slučaj.

“Izuzetno zastakljivanje i zazidavanje terasa, balkona ili lođa može se dozvoliti ukoliko projektant stambene zgrade da pismenu saglasnost da se na ovaj način mijenja spoljni izgled zgrade”, navodi se u jednom od članova Odluke.