KONSULTATIVNA SJEDNICA

Stanković: Napad na slobodu medija je napad na demokratiju

“Svjesni smo, ne možemo i ne smijemo biti sami, zbog čega je veoma važno da svako od nas, svako iz svog domena da značajan doprinos za ostvarivanje tog cilja”, rekao je Stanković i objasnio da ne misli samo na druge državne organe, već i na nevladine organizacije, medije, ali i društvo u cjelini
757 pregleda 2 komentar(a)
Ivica Stankvoić, Foto: Savo Prelevič
Ivica Stankvoić, Foto: Savo Prelevič

Napad na slobodu medija je napad na demokratiju, kao ustavni atribut uređenja države Crne Gore, koja je zasnovana na vladavini prava, rekao je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković.

Stanković je to kazao na konsultativnom saslušanju o postupanju nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima na zajedničkoj sjednici skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu i za ljudska prava i slobode.

On je podsjetio da je više puta ukazivao na neophodnost djelotvornog i efikasnog sprovođenja mjera i radnji u predmetima napada na novinare i imovinu medija.

“Da su zaštita novinara i njihove imovine na vrhu liste prioriteta u radu državnog tužilaštva potvrđuje i činjenica da sam svim rukovodiocima državnih tužilaštava početkom 2018.godine dao obavezujuće uputstvo za efikasno postupanje i intenziviranje rada u ovim predmetima”, rekao je Stanković.

On je poručio da sloboda izražavanja, time i sloboda medija imaju značajnu ulogu u osnaživanju društva i da doprinose stvaranju jednakosti građana

“Oni su značajna karika u ostvarivanju vladavine prava. Svjesni smo činjenice da vladavina prava, o kojoj tako često pričamo u Crnoj Gori, nije na nivou kojem svi težimo”, kazao je Stanković.

On je naglasio da se u državnom tužilaštvu kontinuirano preduzimaju značajni koraci da bi se taj nivo unaprijedio.

“Svjesni smo, ne možemo i ne smijemo biti sami, zbog čega je veoma važno da svako od nas, svako iz svog domena da značajan doprinos za ostvarivanje tog cilja”, rekao je Stanković i objasnio da ne misli samo na druge državne organe, već i na nevladine organizacije, medije, ali i društvo u cjelini

On je kazao da je u prethodnom periodu značajan broj predmeta napada na novinare i njihovu imovinu riješen, što znači da su izvršioci procesuirani i krivično sankcionisani.

“Tome je, pored edukacije, proaktivnog pristupa tužilaca doprinijelo i moje konstantno ukazivanje da ovi predmeti treba da budu prioritet u radu državnih tužilaštava”. rekao je Stanković.

On je istakao da pred državnim tužilaštvom, i pored svih rezultata, predstoje veliki zadaci, a to je dalje rastvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića i napada na Tufika Softića.

“To ne znači, kao što se sa pojedinih adresa može čuti, da tužilaštvo ne preduzima ništa radi potpunog rasvjetljavanja ovih slučajeva. U ovim predmetima smo, bez obzira na to što je riječ o krivičnim djelima koja su izvršena u ranijem periodu, preduzimali brojne konkretne radnje”, kazao je Stanković.