Berancu hitno potrebna transplatacija jetre

Ministarstvo i Fond snose troškove liječenja Simonovića u Turskoj

Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstva će, kako je rekao Simonović, obezbijediti i troškove boravka za njega i donatora na toj prestižnoj klinici
8999 pregleda 6 komentar(a)
Vidosav-Vidoje Simonović
Vidosav-Vidoje Simonović
Ažurirano: 09.03.2020. 13:03h

Berancu Vidosavu Vidoju Simonoviću, kojem je hitno potrebna transplatacija jetre, sve troškove liječenja na klinici Acibadem u Turskoj, snosiće Ministarstvo zdravlja i Fonda zdravstva.

Oni će, kako je rekao Vidoje, obezbijediti i troškove boravka za njega i donatora na toj prestižnoj klinici.

Simonović je napomenuo da je do sada preko žiro računa u bankama prikupljeno oko šest hiljada eura, koji će biti upotrijebljeni za post-operativno liječenje, i izrazio veliku zahvalnost državnim zdravstvenim ustanovama i ljudima dobre volje.

Četrdesetpetogodišnji Beranac, otac četvoro djece, bori se sa teškom bolešću, a ljekari su do sada pokušavali da različitim načinima pomognu njegovom izlječenju. To sve nije bilo do­volj­no da se nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje po­pra­vi.

Zbog toga će transplatacija jetre biti izvršena na klinici Aci­ba­dem u Is­tan­bu­lu, gdje garantuju uspjeh u liječenju.

Za li­je­če­nje u Tur­skoj po­treb­na su velika novčana sredstva, koja on i njegova po­ro­di­ca nisu u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­de.

Porodica Simonović je pozvala sve ljude ko­ji su u mo­guć­no­sti da Vidoju nov­ča­no pomognu kada su u pitanju troškovi za post-operativno liječenje, upla­tom kod Erste ban­k ad Pod­go­ri­ca, na broj ži­ro ra­ču­na: 540-3202888638, odnosno na devizni račun IBAN: ME25540000003202888638, sa naznakom - „Za po­moć u li­je­če­nju”, Simonović Vidosav.

Preporučujemo za Vas