DIRETKORAT ZA ŽIVOTNU SREDINU

MORT: Pomno pratimo uticaj izgradnje autoputa na rijeku Taru

Vojinović je ukazala na kompleksnost ovog kapitalnog infrastruktunog projekta, te navela da je upravo zbog pomenute kompleksnosti, Država Crna Gora prilikom pažljivog planiranja izvođenja radova na ovom objektu identifikovala i definisala veći broj nadležnih organa i instanci, koji vrše stalan monitoring i stalan nadzor nad izvođenjem radova na ovom projektu
949 pregleda 0 komentar(a)
Tara, Foto: MANS
Tara, Foto: MANS

„Država Crna Gora u postupanju svih njenih nadležnih organa, iz aspekta životne sredine, preduzima sve mjere – izrađeni su planovi remedijacije, inspekcijski organi u kontinuitetu prate da li se poštuju mjere iz Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koji je ključni, obavezujući dokument na osnovu kog je izdata građevinska dozvola, dok se sprovodi mjesečno i kvartalno isptivanje kvaliteta vode, a od 2019. pojačan je i biološki monitoring u cilju analize stanja živog svijeta u vodi rijeke Tare. Najvažnije je to što su za sve potencijalne štete po ovaj ekosistem predviđene mjere remedijacije. U tom pogledu, pomno pratimo uticaj izgradnje auto-puta na rijeku Taru”, kazala je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović na današnjem panelu „Uticaj izgradnje auto-puta na životnu sredinu“, koji je održan u sklopu Konferencije o izgradnji prve dionice auto-puta koju organizuje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Vojinović je ukazala na kompleksnost ovog kapitalnog infrastruktunog projekta, te navela da je upravo zbog pomenute kompleksnosti, Država Crna Gora prilikom pažljivog planiranja izvođenja radova na ovom objektu identifikovala i definisala veći broj nadležnih organa i instanci, koji vrše stalan monitoring i stalan nadzor nad izvođenjem radova na ovom projektu.

„Upravo rad svih nadležnih državnih organa, govoreći iz ekološkog aspekta, garantuje da su se radovi izvodili i da se izvode shodno izdatoj građevinskoj dozvoli od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, a da je za sve uočene nepravilnosti i odstupanja od propisanih mjera izvođac sankcionisan”, saopštila je Vojinović podsjećajući da je građevinska dozvola izdata na bazi revidovanog glavnog projekta i prateće tehničke dokumentacije.

Vojinović je istakla da je ekološka saglasnost, odnosno Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu obavezao izvođača radova „China Road and Bridge Corporation“ (CRBC) da u svemu, prilikom izvođenja radova, postupa shodno mjerama zaštite životne sredine, i to mjerama koje se odnose kako na sprečavanje, tako i na smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu, u fazi izvođenja radova i infrastrukturnog opremanja lokacije i u fazi buduće tzv. eksploatacije auto-puta, odnosno korišćenja auto-puta u svrhe za koje je objekat izgrađen, te u slučaju eventualnog akcidenta.

„Posebna mjera koja je propisana, tiče se stalnog praćenja stanja životne sredine od početka izvođenja radova, tj. monitoringa. U tom smislu, postoje relevantni nadzorni organi i nadzorna tijela koja u kontinuitetu vrše nadzor. Pored stručnog nadzora, francusko-italijanskog konzorcijuma „Ingerop“, prisutne su i Uprava za inspekcijske poslove, u prvom redu Ekološka i Vodoprivredna inspekcija“, napomenula je Vojinović.

Vojinović je takođe istakla da od početka izvođenja radova nije uočena nijedna nepravilnost vezano za eventualno odstupanje u izvođenju radova od glavnog revidovanog projekta, shodno nalazima Urbanističko-građevinske inspekcije.

Kako je navela, upravo ovih dana aktuelna su dva postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini, koja su na osnovu inicijative Ekološke inspekcije pokrenuta pred Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine.

„Tiču se devastacije vode kod mosta Uvač 4 i mostova 26 i 27, gdje je kineskoj kompaniji „CRBC“ naloženo da izradi Plan mjera remedijacije i Program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije“, kazala je Vojinović ističući da ovo nije prvi put da je tom izvođaču naložena izrada jednog takvog važnog i tehnički zahtjevnog obavezujućeg dokumenta, te da je to rađeno još od 2016. do danas u svim situacijama u kojima se ukazalo opravdanim da se ta vrsta mjere naloži izvođaču.

Vojinović je poručila da bilo koji razvojni poduhvat, naročito razvojni poduhvat ovakvih gabarita, složenosti i tehničke zahtjevnosti ne može da nema uticaja na životnu sredinu.

„To smo predvidjeli u svim našim tehničkim dokumentima, koji su pratili izvođenje radova. Država je predvidjela potencijalne negativne i štetne uticaje ovog infrastrukturnog zahvata na životnu sredinu i država je ta koja je prepoznala, predvidjela i propisala mjere sanacije, odnosno mjere remedijacije koje je neophodno sprovesti nakon završetka radova ili one mjere koje je moguće sprovoditi i paralelno sa izvođenjem radova na terenu“, navela je ona.

Ona je dodala da je država Crna Gora obavezala izvođača da nakon završetka radova sanira sve posljedice izgradnje auto-puta na životnu sredinu.

"Naročito ekosistem rijeke Tare, koja je zaštićeno područje na listi prirodne svjetske baštine, bez opasnosti da se ta pozicija može ugroziti u narednom periodu, iz razloga što se vrlo posvećeno i marljivo bavimo ispunjavanjem preporuka svih međunarodnih konvencija, međunarodnih institucija, a posebno UNESKO-a imajući u vidu izvještaj koji je nedavno objavljen za Crnu Goru, a tiče se stanja očuvanosti cjelokupnog Nacionalnog parka „Durmitor“, a samim tim i rijeke Tare", zaključila je Vojinović.