IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2019. GODINU

Prosječna plata u ASK-u 740 eura

Agencija za sprečavanje korupcije potrošila je prošle godine 1,34 miliona eura, od čega gotovo dvije trećine na zarade
2915 pregleda 1 komentar(a)
Agencija za sprečavanje korupcije logo, Foto: Antikorupcija.me
Agencija za sprečavanje korupcije logo, Foto: Antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije potrošila je prošle godine 1,34 miliona eura, od čega su gotovo dvije trećine - malo više od 870.000 eura - otišle na zarade sa porezima i doprinosima, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za 2019.

U Agenciji je na kraju godine bilo popunjeno 54 od 60 radnih mjesta, a prema Zakonu o sprečavanju korupcije, oni imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto.

“Prosječna zarada u Agenciji za 2018. godinu je bila 738,53 eura”, navodi se u izvještaju.

Pored toga, 4.000 eura su isplaćene službenicama Agencije povodom 8. marta.

Na ostala lična primanja utrošeno je malo više od 50.000 eura, a od toga više od 30.000 na isplatu naknada petočlanom Savjetu Agencije.

Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u iznosu od jedne prosječne zarade zaposlenih u Agenciji, a članovi Savjeta 70 odsto.

Takođe, sredstva sa ove stavke u iznosu od malo više od 3.670 eura su isplaćena za naknadu člana Savjeta za vladavinu prava, a nepunih 8.000 je utrošen za isplate pomoći u slučaju bolesti, ili smrti člana porodice.

“Sredstva u iznosu od 8.000,75 eura su utrošena za isplatu otpremnine za jednog zaposlenog u skladu sa Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru”, navodi se u dokumentu.

Među ostalim troškovima Agencija je prijavila da je na gorivo za svojih šest službenih automobila potrošila 4.422 eura, a na službena putovanja nepunih 40.000 eura.

“Sredstva su utrošena za prevoz, smještaj i dnevnice za službena putovanja u inostranstvu za učešće predstavnika Agencije na obavezujućim sastancima radnih grupa i ekspertskih tijela EU, GRECO, UN, OECD, OEBS, EPAC, RCC, RAI i drugih međunarodnih organizacija, učešće u drugim međunarodnim događajima kao i za službena putovanja/bilateralni sastanci koji proističu iz bilateralne saradnje sa srodnim institucijama. Dnevnice u zemlji - službenici Agencije svakodnevno imaju ročišta pred prekršajnim sudovima u Crnoj Gori, održavanje raznih seminara i obuka po Crnoj Gori i drugo”, navodi se u pojašnjenju.

Nepunih 3.650 eura su utrošena za usluge advokatske kancelarije za zastupanje Agencije u sporovima u kojima je ona tužena, kao i na zastupanje u upravnim postupcima i sporovima, zastupanje u krivičnim postupcima i određene pravne usluge.

Takođe, Agencija je angažovala eksperta za pravne savjete, koji je zadužen za davanje mišljenja na akte koje priprema Agencija, davanje tumačenja pojednih zakonskih normi i davanje pravnih savjeta u pogledu primjene zakona, kome je prošle godine ispaćeno oko 6.500 eura.

Agencija je brinula i o stručnom usavršavanju zaposlenih, pa je na za pohađanje kurseva egleskog jezika, obuku za forenzičko računovodstvo i za kotizacije za prisustvo na raznim seminarima dala 9.211,5 eura. Na usluge štampanja i prevođenja dala je 10.835, a na oglase i medijsku prezentaciju malo preko 32.600 eura.

Izvršenje budžeta za 2019. godinu iznosi 89,73 odsto.