ODGOVORIO ĐURAŠKOVIĆU

Kašćelan: Prijestonica je sredinom februara započela aktivnosti kako bi prevenirala eventualno širenje koronavirusa

On je to kazao u reagovanju na otvoreno pismo šefa Odborničkog kluba Socijaldemokratske partije (SDP) Cetinje Nikole Đuraškovića. Đurašković je u otvorenom pismu rekao da treba hitno preduzeti mjere u Prijestonici radi ublažavanja socio-ekonomskih posljedica koronavirusa.
1506 pregleda 0 komentar(a)
Kašćelan, Foto: Filip Roganović, Filip Roganović, Filip Roganović
Kašćelan, Foto: Filip Roganović, Filip Roganović, Filip Roganović

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je da je Prijestonica sredinom februara započela sa nizom aktivnosti kako bi prevenirala eventualno širenje koronavirusa i pripremila se za situaciju kojoj sada svjedočimo.

On je to kazao u reagovanju na otvoreno pismo šefa Odborničkog kluba Socijaldemokratske partije (SDP) Cetinje Nikole Đuraškovića. Đurašković je u otvorenom pismu rekao da treba hitno preduzeti mjere u Prijestonici radi ublažavanja socio-ekonomskih posljedica koronavirusa.

"Vjerujemo da ste upoznati sa većinom preduzetih mjera i aktivnosti, koje su koordinirane sa nacionalnim vlastima, a koje za sada daju dobre rezultate - na Cetinju nemamo inficiranih koronavirusom.Svakako da dijelimo sa Vama zabrinutost za naše sugrađane i privrednike, ali isto tako, kao odgovorna uprava, radimo i na iznalaženju rješenja koja bi trebalo da olakšaju život građanima i privređivanje privredi u toku trajanja i nakon novog virusa korona. U tom smislu, Prijestonica Cetinje donijela je prošle sedmice posebno Uputstvo za rad organa, preduzeća i službi tokom trajanja epidemije izazvane koronavirusom, koje na novi način uređuje njihov rad u novonastalim okolnostima i donosi benefite i građanima i lokalnoj privredi. Vezano za novode iz Vašeg pisma o nužnosti definisanja mjera podrške, podsjećamo da je Vlada Crne Gore već prezentirala brojne vidove podrške za privredu i građane, ali i da je Prijestonica prethodnih dana i sedmica, samostalno ili u saradnji s partnerima, podijelila pakete pomoći građanima u stanju socijalne potrebe, penzionerima sa najnižim primanjima, starima i nemoćnima, te mještanima u Katunskoj i Riječkoj nahiji kojima je pomoć bila potrebna. Ova akcija realizuje se u kontinuitetu. Kupili smo, upravo iz kapitalnog budžeta, mobilni RTG aparat Opštoj bolnici „Danilo I“ i uz podršku kompanije Glosarij i jedan respirator", rekao je Kašćelan.

Kaže da su pomenutim Uputstvom za rad organa, preduzeća i službi tokom trajanja epidemije izazvane koronavirusom propisali, između ostalog, da se od 1. aprila omogući umanjenje iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata, za period u kojem stranke nijesu koristile prostor na javnoj površini, kao i umanjenje iznosa takse za taksi stajališta za period u kojem stranke nijesu koristile prostor za parkiranje motornih vozila.

"Predviđeno je i da se omogućiti, srazmjerno vremenu korišćenja, umanjenje iznosa godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2020. godinu. Uputstvo predviđa i da Direkcija za imovinu po zahtjevu oslobodi plaćanja zakupnine, na period od 90 dana, zakupce koji imaju zaključene ugovore o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Prijestonice Cetinje, osim onih zakupaca koji mogu nesmetano da obavljaju redovnu djelatnost, a Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine odgodi plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na period od 60 dana, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata za obveznike koji imaju zaključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama", saopštio je gradonačelnik Cetinja.

Prema Kašćelanovim riječima ovo su samo neke od mjera koje su predviđene Uputstvom, čija će primjena tek donijeti benefite korisnicima.

"Dodatno, iako uvjereni da je Vaše pismo napisano u dobroj namjeri, ipak moramo ukazati da ono u znatnoj mjeri prelazi sa zabrinutosti za socio-ekonomski status građana i privrede na politički teren, kome u datoj situaciji nije mjesto niti vrijeme. Kao iskusan političar i službenik Vladinog resora koji se bavi ekonomijom dobro znate da se novac opredijeljen Zakonom o Prijestonici može koristiti isključivo namjenski i uz priložene dokaze o obavljenom poslu nadležnim državnim organima. Ipak, drago nam je što prepoznajete benefite koje Zakon o Prijestonici ima po Cetinje, iako ga Vaša partija nije podržala u nacionalnom parlamentu. Takođe, kao građanin, iskusan političar i službenik u javnoj upravi, trebalo bi da znate da je predsjednik Vlade Duško Marković formirao 30. marta radnu grupu za pripremu prijedloga novog paketa mjera podrške crnogorskim privrednim društvima, preduzetnicima i građanima u suočavanju sa posljedicama pandemije koronavirusa. Cilj mjera je da se obezbijedi pomoć privredi i preduzetnicima da sačuvaju resurse, zaposlene i djelatnost. Prijestonica Cetinje, kao ugaoni kamen crnogorske državnosti, niti je, niti može biti izuzeta iz ovih mjera."

Kašćelan kaže da je takođe, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti formiralo Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, čiji je cilj neprestana komunikacija sa predstavnicima privrede u cilju njihovog funkcionisanja u novonastalim okolnostima.

"Zadatak je definisanje i tumačenje otvorenih pitanja koja su pristigla od velikog broja privrednika nakon usvajanja Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, kao i stalna komunikacija sa privredom u cilju što boljeg funkcionisanja usljed nepredviđenih okolnosti izazvanih novim koronavirusom. Operativni štab funkcioniše unutar Ministarstva ekonomije. U okviru ukupnih hitnih mjera Vlade Crne Gore, Investiciono razvojni fond donio je odluku o novoj kreditnoj liniji, namijenjenoj za podršku likvidnosti privrednicima, u cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Po kreditnoj liniji iznos kredita može biti do 3 miliona eura, grace period je do 2 godine, a kamatna stopa na sredstva iz EIB-a je 1,5 odsto, dok će kamata na sredstva iz nekih drugih izvora biti 2 odsto. Ova kreditna linija će biti upotrijebljena isključivo za potrebe rješavanja problema nelikvidnosti nastale usljed posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Sredstva se mogu upotrijebiti za nabavku proizvoda, poluproizvoda, sirovina kao i za isplatu plata. Takođe, krediti su namijenjeni preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja su direktno ugrožena. To su ugostitelji, zanatlije, taksisti, mali autoprevoznici, mali butici, frizeri, privatni dječji vrtići, male trgovine i drugi preduzetnici koji su morali da zatvore svoje objekte", saopštio je Kašćelan.

Podsjeća i da je Vlada Crne Gore donijela 19. marta više mjera čiji je cilj olakšavanje života građana i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa. To sljedeće mjere:

"Odgađanje otplate kredita na zahtjev građana i privrede kod svih banaka, mikrokreditnih institucija i IRF u trajanju od 90 dana. Odgađanje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu. Kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene za poboljšanje likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od tri miliona eura, po pojednostavljenoj proceduri, bez naknade za odobrenje i sa kamatnom stopom od svega 1,5%. Obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 50 eura. Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu, takođe na period od 90 dana. Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima. Ograničavanje i kontrola budžetske potrošnje uz zabranu pokretanja svih javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funckionisanje zdravstvenog sistema, odnosno hitnih nabavki, shodno odredbama zakona. Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u vrijednosti avansa, kako bi se osigurala njihova likvidnost i održao kontinuitet u izvođenju radova, tamo gdje to ne ugrožava zdravlje građana."

Kaže da se sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede odnose i na privredna društva koja su osnivači crnogorskih medija.

"Iz svega navedenog, jasno je da nacionalne vlasti u koordinaciji sa lokalnim, rade temeljno na ublažavanju posljedica koje je po živote i privređivanje ostavio novi koronavirus. Razumijemo zabrinutost, ali očekujemo povjerenje i nećemo se ustezati da prihvatimo ispruženu ruku ako nam pomoć bude zatrebala. Mnogo puta smo istakli da želimo bolje, drugačije, prosperitetije i Cetinje puno mladosti. Bez obzira na sve prepreke i postojeće okolnosti, radimo na tome. Solidarnost, razumijevanje, zajedništvo, i briga za sebe i druge, sada nam trebaju. Politika neka bude u drugom planu bar na 90 dana", zaključio je Kašćelan.

Preporučujemo za Vas