"NIJE DONESEN POSEBAN ZAKON"

Marković: Nepostupanje po ograničenju kretanja ne može da predstavlja krivično djelo

"Inače, sva lišenja slobode, zadržavanja i određivanja pritvora i pokretanja krivičnih postupaka zbog kršenja naredbe Ministarstva zdravlja kojom se ograničava pravo kretanja, suprotna su Ustavu, Krivičnom zakoniku Crne Gore i opštim načelima krivičnog prava..."
17923 pregleda 37 komentar(a)
Velibor Marković, Foto: Filip Roganović
Velibor Marković, Foto: Filip Roganović

Advokat Velibor Marković napisao je da nepostupanje po ograničenju kretanja ne može da predstavlja krivično djelo jer nije donesen poseban zakon. 

Markovićevo tumačenje koje je iznio na facebooku prenosimo u cjelosti:

"Inače, sva lišenja slobode, zadržavanja i određivanja pritvora i pokretanja krivičnih postupaka zbog kršenja naredbe Ministarstva zdravlja kojom se ograničava pravo kretanja, suprotna su Ustavu, Krivičnom zakoniku Crne Gore i opštim načelima krivičnog prava, a sama naredba kojom je propisano da njeno kršenje predstavlja krivična djela iz cl.287. i cl. 302. navedenog zakonika predstavlja elementarno nepoznavanje prava, koje bi moralo da vodi utvrđivanju nečije odgovornosti. Ovo stoga što prema osnovnoj maximi kontinentalnog krivičnog prava kojem i mi pripadamo, nema krivičnog djela, niti kazne bez zakona (,,nullum crimen, nulla piena sine lege"), pa se stoga ni naredbom kao podzakonskim aktom može propisati da nepostupanje po njoj predstavlja neko od navedenih krivičnih djela. 

Tako nešto bi bilo moguce jedino pod uslovom da je donesen zakon ili proglašeno vanredno stanje, kada bi se mogle donositi narebe sa zakonskom snagom, u kojim slučajevima bi se radilo o normama tzv. blanketne dispozicije (blanketne norme); međutim, s obzirom da do donošenja jednog takvog zakona ili proglašenja vanrednog stanja nije došlo, nepostupanje po naredbi kao podzakonskom aktu ne može za sobom da povlači krivično-pravne posljedice. Ili konkretno, ograničenje slobode kretanja je prema cl. 39. Ustava Crne Gore je bilo moguće odrediti bez prethodnog proglašenja vanrednog stanja, ali bez donesenog posebnog zakona, nepostupanje po tom ograničenju ne može predstavljati krivčcno djelo", napisao je Marković.