"GOSPODIN IMA PROBLEM SA PERCEPCIJOM STVARNOSTI"

Odgovor novinara “Vijesti” na reagovanje Saulačića: Rupe u sjećanju i znanju matematike

Saulačić se pokušava opravdati navodnom “greškom na informativnoj tabli“. Ona, međutim, sadrži ne samo brojčane podatke, nego i animaciju izgleda budućeg objekta na kojoj se jasno vidi da on ima pet spratova
4039 pregleda 0 komentar(a)
Projekat narastao mimo DUP-a i sa “novim” spratom, Foto: Siniša Luković
Projekat narastao mimo DUP-a i sa “novim” spratom, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 10.04.2020. 21:04h

Gospodin Andro Saulačić, suinvestitor nove mastodonstke stambeno-poslovne zgrade koja se gradi na dijelu katastarske parcele 51/1 KO Tivat na Seljanovu, osim što ima problema sa sjećanjem i matematikom, izgleda da ima i problem sa percepcijom stvarnosti.

Kada već ne vjeruje meni i mom, kako reče “tendecioznom tekstu“, valjda vjeruje sopstvenim očima i po zakonu obaveznoj info- tabli na spornom gradilištu, gdje jasno piše da se gradi objekat spratnosti G+P+5, što je jedna etaža više od dozvoljene važećim DUP-om Seljanovo, ali i idejnim riješenjem novog objekta na koje je glavni državni arhitekta dao formalnu (dakle, zvaničnu g. Saulačiču jer “formalno“ znači „zvanično“) saglasnost 1. avgusta prošle godine. U aktu broj 105-148/04 koje potpisuje glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović jasno stoji da on saglasnost daje na idejno rješenje novog objekta, a koje se nalazi u priloženoj dokumentaciji.

To idejno riješenje je podrazumijevalo objekat spratnosti G+P+4 (onako kako se i može graditi po DUP-u) ukupne bruto građevinske površine površine 9.168 kvadrata što je ispod maksimalne BGP od 9.778 kvadrata predviđene DUP-om za ovu lokaciju.

Stoga, nema spora da je idejno riješenje objekta čiji je suinvestitor g. Saulačić, urađeno u skladu sa DUP-om i logično je da je onda na njega i dobijena saglasnost glavnog državnog arhitekte. Nelogično je međutim, da g. Saulačič toliko potcjenjuje moju i inteligenciju ostalih čitalaca “Vijesti“ da činjenicu da se ovdje počeo graditi mnogo veći objekat - površine 13.332 kvadrata i sa jednom etažom više od spratnosti koju dozvoljava DUP, on pokušava opravdati navodnom “greškom na informativnoj tabli“. Tim prije što ista sadrži ne samo ove brojčane podatke, nego i animaciju izgleda budućeg objekta na kojoj se jasno vidi da on ima pet spratova.

Poznavajući g. Saulačiča, siguran sam da će on učiniti sve da spriječi realizaciju takve nakane svojih partnera - suinvestitora jer je svjestan da je bespravna gradnja krivično djelo, pa se neće izlagati opasnosti da sjutra zbog toga kao saučesnik, možda završi u zatvoru. Problem koji g. Saulačić ima sa sjećanjem lako može riješiti ako samo pogleda niz popratne dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje saglasnosti državnom arhitekti, a gdje će naći i mnoge ugovore i anekse koje je on potpisivao u proteklih 14 godina, kako sa Opštinom Tivat, tako i sa drugim suinvestitorima. Ja sam to sve detaljno pročitao, pa mogu sjećanje g. Saulačića osvježiti i informacijom da je po članu 3. Ugovora o zajedničkoj gradnji stambeno-poslovnog objekta u Tivtu na lokaciji kat.par.51/1 KO Tivat“ od 9. 8. 2007. upravo on sa g. Radom Arsičem ugovorio omjer raspodjele površina u novom objektu, a koji potpuno negira aktuelnu Saulačićevu tvrdnju da je “netačno da ću dobiti veći dio u novosagrađenom objektu od onog što će pripoasti Opštini Tivat“. Matematika sa kojom g. Saulačić ima problema, jasno pokazuje da Opština za svojih pet osmina placa na kojem se zgrada gradi, plus vrijednost komunalija koju oprašta investotoru, dobija 30 odsto površina novog objekta, dok g. Saulačič i njegova dva rođaka za svoje tri osmine placa, dobijaju 22,5 odsto novog objekta. Dakle, Saulačičeva jedna osmina zemljišta “vrijedi“ 7,5 odsto novog objekta. Po tom omjeru, Opština bi za svojih pet osmina morala dobiti namjanje 37,5 odsto nove zgrade, i to ne računajući vrijednost oproštenih komunalija koje se mjere sa možda čak i milion eura.... I na kraju - cijelim poslom u kome je jedno fizičko lice (g. Andro Saulačić) zastupalo javni interes Opštine oko valorizacije njene većinske imovine, trebalo bi, da je sreće, biti predmet pažnje nadležnog tužilaštva, isto kao i oni u državi koji g. Saulačiću ni nakon 60 godina od nacionalizacije, nisu vratili njegovu porodičnu kuću.

Saulačić se pokušava opravdati navodnom “greškom na informativnoj tabli“. Ona, međutim, sadrži ne samo brojčane podatke, nego i animaciju izgleda budućeg objekta na kojoj se jasno vidi da on ima pet spratova

Preporučujemo za Vas