Ministarsko da iznad konkursa Policijske akademije

Zenka tražio prijem pripadnika manjinskih naroda, Šehović dao saglasnost, pomogle dvije NVO i Opština Danilovgrad
389 pregleda 11 komentar(a)
Ažurirano: 17.02.2018. 19:21h

Za prijem prekobrojnih kandidata, pa i onih 12 koji nijesu položili prijemni ispit, direktor Policijske akademije (PA) Boban Šaranović dobio je saglasnost Ministarstva prosvjete, potvrđeno je “Vijestima” iz Uprave za inspekcijske poslove.

Inspekcija je kontrolisali upis mimo konkursa na Akademiji i utvrdili, kako su naveli, da zakon nije prekršen iako upisani nijesu zadovoljili kriterijume za upis.

Prosvjetni inspektor je ipak "preventivno ukazao da je potrebno da Ministarstvo prosvjete donese bliži propis o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis na Policijsku akademiju”. Time bi se uredio upis i omogućila dosledna primjena “propisanih uslova".

Ove školske godine na PA upisano je 78 kandidata, iako je konkursom traženo 40. Od tog broja dvoje je obnovilo godinu, a 12 polaznika koji su upisani nijesu položili prijemni ispit, a većina njih pripadnici su manjinskih naroda. Takođe petoro nije prošlo test psihičke sposobnosti, jedan kandidat nije prošao specijalistički ljekarski pregled, a još jedan nije ni učestvovao u selekciji zbog nepostojanja potrebne dokumentacije.

Troje nije položilo test opšteg znanja, dvoje test fizičke sposobnosti, tako da nijesu provjeravani ni na testu psihičkih provjera niti prošli specijalistički ljekarski pregled...

"Prosvjetni inspektor je uvidom u evidenciju i dokumentaciju ustanove utvrdio da je direktor ustanove obavijestio Ministarstvo prosvjete o upisu polaznika XI generacije, koji će se školovati po obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.

Takođe, direktor ove ustanove je upoznao Ministarstvo prosvjete i sa dopisom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je, polazeći od principa afirmativne akcije i Memoranduma o saradnji o ostvarivanju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zatražilo da se primi određeni broj tih kandidata”, piše u odgovoru UIP.

U dopisu se navodi i da su se PA obratili Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama” i NVO “Juventas”, tražeći prijem kandidata iz redova romske i egipćanske zajednice. Takođe i Opština Danilovgrad, koja je tražila prijem kandidata sa svoje teritorije, uzimajući u obzir predviđene ciljeve Komunikacione strategije za upis...".

Inspekcija je saopštila da je odluka donesena i na osnovu odredbi Ustava Crne Gore, koje se odnose na manjinska prava, odnosno na garanciju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica...

Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković podsjeća da je afirmativna akcija pri upisu na PA prepoznata i na osnovu preporuka Savjeta, ali da to ne pravda kršenje zakona.

"Građanska kontrola policije ranijih godina je preduzela intenzivne napore za upis pripadnika manjina na PA. U tome su nas podržali tadašnji ministri prosvjete i ljudskih i manjinskih prava, kao i predsjednik države.

Međutim, mjera afirmativne akcije nije mogla biti u konkretnom slučaju primijenjena iz razloga što kandidat za kojeg se zauzela, na zakonu zasnovanom načinu, kompletna država, nije zadovoljio elementarne uslove”, rekao je on “Vijestima”.

On navodi da SA nije mogao da prigovori takvoj odluci PA, jer bi to značilo da ”podržavaju diskriminaciju ostalih i da učestvuju u urušavanju principa afirmativne akcije onako kako ga poznaju zemlje sa tradicijom u demokratiji i vladavini prava”.

“Ove godine smo pozdravili činjenicu da je upisan povećan broj pripadnika manjina cijeneći da to dugoročno doprinosi kvalitetnijoj policiji. Kako su primljeni kandidati koji su ranije odbijeni interesovali smo se šta se konkretno promijenilo u odnosu na ranije iskustvo, ali nije pružen odgovor", objasnio je Zeković.

UPI je juče navela u odgovorima da je u međuvremenu Ministarstvo prosvjete donijelo rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o Policijskoj akademiji.

Takva aktivnost ne smije zavisiti od volje moćnika

Aleksandar Zeković rekao je da to tijelo od osnivanja 2005. prati razvoj policijske organizacije kroz afirmisanje učešća žena i pripadnika manjinskih zajednica.

"Afirmativna akcija, prema našim rješenjima, primjenjuje se onda kada imamo veći broj kandidata koji zadovoljavaju uslove za prijem pa se, prednost daje pripadniku manjinskog naroda. Naravno upisna politika u različitim ustanovama se može mijenjati. Mogu se spustiti kriterijumi i uvesti kvote za manjinske zajednice, pa otvoriti prostor da se bira najbolji kandidat u odnosu na prijavljene iz te grupe. Ali ta rješenja kod nas nijesu još uvjek na snazi", kazao je "Vijestima" Zeković.

On smatra da zbog ugleda i značaja policijske profesije postupak upisa u obrazovne programe mora biti transparentniji, bolje nadziran i isključivo zasnovan na propisima.

"Tako važna aktivnost nikako ne smije zavisiti od volje, raspoloženja i interesa partijskog moćnika. Bio sam uvjeren da smo takve pristupe prevazišli pri upisnoj politici. Javnost postavlja pitanja. Pokazuje i priličnu kondiciju u tome. Međutim čini se da se odgovori donosilaca odluka mogu svesti na konstaciju 'Može nam se, što se bunite, ovo je naša država, mi smo je stvorili'", zaključuje Zeković.

Galerija