Počela javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja sistema navodnjavanja za golf terene

Na Luštici i dva manja vještačka jezera

Budući da je to predio bez prirodnih vodoizvorišta, sva voda za navodnjavanje golf terena će se prema projektu, uzimati na izlasku iz dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - velikog za Tivat i Kotor na Klačini, odnosno manjeg za sam kompleks na Luštici
11058 pregleda 9 komentar(a)
Animacija izgleda dijela budućih golf terena na Luštici
Animacija izgleda dijela budućih golf terena na Luštici

U Tivtu je u toku postupak javne rasprave o nacrtu Elaborata o procjeni uticaja na žIvotnu sredinu glavnog sistema za irigaciju golf terena u kompleksu “Luštica Bay”, koji je uradio Institut za istraživanja i razvoj u oblasti zaštite na radu iz Podgorice, a primjedbe i sugestije na taj dokument primaju se do 28. maja.

Prema projektu iza kojeg stoji investitor turističkog rizorta “Luštica Bay”, kompanija “Luštica Development” iz Tivta, za irigaciju (navodnjavanje) kompleksa šampionskog golf igrališta sa 18 rupa koje se proteže na preko milion kvadrata u tom kompleksu, kao i brojnih zelenih površina u okolnim naseljima i hotelima, gradiće se kompleksan sistem pumpi, potisnih vodova i cjevovoda za zalivanje zelenila u ukupno tri faze na 14 katastarskih parcela u katastarskim opštinama Radovići, Nikovići i Gošići.

Budući da je to predio bez prirodnih vodoizvorišta, sva voda za navodnjavanje golf terena će se prema projektu, uzimati na izlasku iz dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - velikog za Tivat i Kotor na Klačini, odnosno manjeg za sam kompleks na Luštici. Ta voda mora da zadovolji važeće standarde čistoće da se kao tehnička može bezbjedno koristiti za zalivanje zelenih površina, odnosno ispustiti u prirodu.

Za navodnjavanje će na samim golf terenima biti napravljena i dva manja vještačka jezera na istoku i zapadu koja imaju karakter tzv. kompenzacionih bazena, a zadatak sistema za irigaciju je da preko pumpnih stanica, kompenzacionih komora i potisnih cjevovoda, transportuje prečišćenu vodu iz PPOV-a do vještačkih jezera. Sistem je projektovan da zadovolji potrebe za navodnjavanje cijelog golf terena koji se u periodu maksimalnih potreba za vodom procjenjuje na 2.500 kubika dnevno.

 Pri tome će se iz zapadnog vještačkog jezera preko pumpne stanice maksimalno dnevno trošiti 814 kubika vode za navodnjavanje viših zona terena, te još 557 kubika koje će za navodnjavanje nižeg dijela terena iz ovog jezera oticati prirodnim padom. Iz istočnog vještačkog jezera maksimalno će se dnevno za zalivanje zelenila u kompleksu Luštica Bay pumpati 1.129 kubika vode.

Procjene su da će pored 2.500 kubika dnevno za zalivanje trave na gof terenima, ubuduće trebati i 1.627 kubika vode dnevno za navodnjavanje svih ostalih zelenih površina u cijelom kompleksu “Luštica Bay”, pa će se realizacija izgradnje cijelog ovog irigacionog sistema odvijati kroz tri faze. 

Prva faza podrazumijeva izgradnju pumpne stanice u Gornjem selu “Luštica Baya” koja prepumpava vodu uzetu nakon ispusta iz tivatsko-kotorskog PPOV-a, internog PPOV “Luštica Baya” kao i sakupljenu kišnicu iz atmosferske kanalizacije u ovom dijelu kompleksa. Ta pumpna stanica će biti kapaciteta 4.500 kubika dnevno, a od nje do mjesta gdje će se formirati istočno vještačko jetero, gradiće se potisni cjevovodo promjera 280 milimetara i dužine skoro jedan i po kilometar.

Predviđena je i izgradnja potisnog cjevodova manjeg profila za irigaciju zelenih zona u Gornjem selu, dužine 1.410 metara. Svi ovi sadržaji biće izgrađeni u okviru katastarske parcele 1043/1 KO Radovići a najveći dio novih cjevovoda pratiće trase izgradnje planirane interne putne infrastrukture u tom dijelu rizorta “Luštica Bay”.

Preporučujemo za Vas