Tivat: Deset godina od formiranja Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

Kancelarija ta prevenciju bolesti zavisnosti kako su istakli, godišnje organizuje oko 50 predavanja/radionica u kojima aktivno učestvuje oko 750 učenika
754 pregleda 0 komentar(a)
Darka Ognjanović, Foto: Opština Tivat
Darka Ognjanović, Foto: Opština Tivat

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih Opštine Tivat formirana je prije tačno deset godina, sa ciljem stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa u Tivtu.

U tom periodu u brojnim aktivnostima ove Kancelarije i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat, učestvovalo je na hiljade djece i mladih iz tog grada. Povodom ovog jubileja je bilo planirano održavanje čitavog niza aktivnosti u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, ali je zbog novonastalih okolnosti, obilježavanje jubileja odloženo do daljeg", poručili su danas iz lokalne uprave Tivta.

Kao sastavni dio tadašnjeg Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, Kancelarija je počela sa radom 5. maja 2010. godine. Prvi koordinator Kancelarije je bila mr Darka Ognjanović, koja je u to vrijeme prešla u DPS iz Narodne stranke čija je bila dugogodišnja istaknuta funkcuioinerka u Tivtu. Ognjanović je kao DPS kadar, funkciju koordinatorke nove Kancelarije obavljala do 2016. godine. Od septembra 2016. Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti funkcioniše kao sastavni dio Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat a koji sada kao sekretarka, takođe vodi Darka Ognjanović

„Jedan od prioriteta gotovo svih razvijenih zemalja svijeta je nastojanje da se suzbiju nastanak i posljedice bolesti zavisnosti, pa je s tim u vezi glavni cilj svake zemlje smanjenje ponude i potražnje droga, kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva, porodice, pojedinca. Rješavanje ovog problema zahtijeva multidisciplinarni pristup uključivanjem svih segmanata društva, od policije, pravosuđa, obrazovanja, socijalnih službi, nevladinog sektora, pa do zdravstvenog sistema.“- saopšptzili su jule iz Opšptine, na pominjuli da je stoga njihova Kancelarija potpisala memorandume o saradnji sa Upravom policije, JZU Dom zdravlja Tivat, te javnim ustanovama Centar za socijalni rad, OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“, SMŠ „Mladost“ i Muzička škola Tivat. Potpisan je i Memorandum o saradnji između Opštine Tivat i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju Kakaricka Gora-Podgorica.

„Uspostavljena je saradnja i umrežavanje sa relevantnim akterima na polju prevencije. U OŠ “Drago Milović” otvoreno je Savjetovalište “Saslušaj me” za djecu i roditelje, u kome rade savjetnici za prevenciju bolesti zavisnosti iz Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Aleksandar Daković i Milanka Kaljević. Glavna aktivnost Savjetovališta je, informisanje o problemu bolesti zavisnosti, načinu prevencije, prepoznavanju bolesti i traženju pomoći. Ciljna grupa u preventivnom radu su djeca, mladi, porodica, škole, društvena zajednica u cjelini. Pored obilježavanja međunarodnih praznika, važna aktivnost je održavanje vršnjačkih edukacija i angažovanje vršnjačkih edukatora u procesu edukacije mladih. Za 10 godina je održano 11 obuka polaznika treninga za vršnjačke edukatore i kroz taj proces prošlo je oko 150 mladih koji su time stekli zvanje omladinskog aktiviste", nabrojali su iz lokalne uprave Tivta.

Kancelarija ta prevenciju bolesti zavisnosti kako su istakli, godišnje organizuje oko 50 predavanja/radionica u kojima aktivno učestvuje oko 750 učenika.