Opština pripremila predloge mjera podrške privredi

Neće biti prinudnih naplata u NIkšiću

Predložene mjere podrazumijevaju i oslobađanje plaćanja obaveza po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksi, kao i naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, za period od 90 dana, na zahtjev obveznika
3017 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Zgrada Opštine Nikšić, Foto: Svetlana Mandić

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić, kada bude zakazana, raspravljaće se o predlogu mjera podrške privredi za suzbijanje posljedica pandemije koronavirusa, koji podrazumijeva odloženo plaćanja poreza na nepokretnost za 2020. godinu za period od 90 dana, što znači da će firme prvu ratu morati da plate do 30. avgusta, a drugu do 30. novembra.

Na period od 90 dana biće odloženo i plaćanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za legalizaciju bespravnih objekata za obveznike koji imaju zaključene ugovore, sa dinamikom plaćanja u ratama. 

Predložene mjere podrazumijevaju i oslobađanje plaćanja obaveza po osnovu lokalnih administrativnih i komunalnih taksi, kao i naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, za period od 90 dana, na zahtjev obveznika.

“Prinudna naplata lokalnih prihoda tokom trajanja mjera neće se vršiti prema subjektima koji su obuhvaćeni ovim mjerama. Oslobađanje plaćanja zakupnine za zakupca poslovnog prostora u vlasništvu Opštine, koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, na period od 90 dana na zahtjev zakupca.

Oslobađanje plaćanja zakupnine za zemljište na kojem je postavljen, odnosno izgrađen, privremeni objekat, za period od 90 dana za zakupce koji nijesu obavljali redovnu djelatnost zbog mjera Vlade, na zahtjev zakupca”, stoji u pomenutom predlogu mjera koji je lokalna uprava dostavila “Vijestima”.

Svim subjektima koji koriste mogućnost odlaganja plaćanja obaveza neće se obračunavati zatezna kamata za neizmirene obaveze za period od 90 dana.

Predloženo je i obustavljanje pokretanja postupaka javnih nabavki, osim onih koje su u funkciji zaštite zdravlja građana i obavljanja vitalnih funkcija Opštine, za ostvarivanje prava građana i realizaciju kapitalnih projekata.

“Racionalizacija svih vidova potrošnje i svođenje tekućih rashoda na najmanju moguću mjeru za sve potrošačke jedinice. Naknada za rad u komisijama i radnim grupama neće se plaćati za period trajanja mjera Vlade. Sredstva tekuće budžetske rezerve koristiće se za sanaciju posljedica epidemije i za socijalnu situaciju”, navodi se u predlogu mjera podrške privredi za suzbijanje posljedica pandemije koronavirusa.

Korisnici navedenih mjera podrške mogu biti samo oni subjekti koji su uredno izmirili obaveze koje eventualno imaju prema Opštini Nikšić.