Akcija za socijalnu pravdu uputila dvije inicijative

Naknade zarada za funkcionere pred Ustavnim sudom

U inicijativama se navodi da je narušen jedan od temeljnih ustavnih principa jednakosti, koji podrazumijeva jednakost u pravima i obavezama
1124 pregleda 0 komentar(a)
Ines Mrdović, Foto: Boris Pejović
Ines Mrdović, Foto: Boris Pejović

Inicijative za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima se visoko pozicioniranim državnim i lokalnim funkcionerima daje pravo na naknadu zarade, u periodu od godinu nakon što im prestane funkcija, nalaze se pred Ustavnim sudom, saopštila je Ines Mrdović, pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Ta NVO je, kako navodi Mrdović, uputila ove sedmice dvije inicijative Ustavnom sudu i njima traži ocjenu ustavnosti odredbi iz Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se omogućava ovo pravo.

"Članom 36 Zakona o zaradama se licima na državnom i opštinskom nivou koji su profesionalno obavljali funkciju iz Grupe A, B i C poslova daje pravo da, godinu nakon prestanka funkcije, primaju naknadu zarade koju su primali poslednjeg mjeseca prije njenog prestanka. Ovo pravo se može produžiti za još godinu, ako u tom periodu njegov korisnik stiče pravo na penziju", navodi Mrdović u saopštenju.

Zakon o zaradama, podsjeća ona, propisuje četiri Grupe poslova, i to: A, B, C i D.

"Na državnom nivou Grupa A je rezervisana za tri vodeće funkcije u zemlji i za predsjednike Ustavnog i Vrhovnog suda, dok su u Grupi B, pored ostaloga, vrhovni i specijalni državni tužilac, ministri, poslanici, potpredsjednici Skupštine i Vlade, sudije Vrhovnog i Ustavnog suda, direktor Agencije za sprječavanje korupcije... U Grupi C su, pored ostaloga, direktori i pomoćnici direktora Uprave policije, Poreske uprave, Uprave carina...generalni direktori i sekretari u ministarstvima, savjetnici potpredsjednika Skupštine, Vlade, generalnih sekretara..."

Istovremeno, dodaje Mrdović, članom 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima omogućava se naknada zarade u periodu od godinu funkcionerima iz visoko rukovodnog kadra, ukoliko po prestanku mandata ne budu raspoređeni na drugo mjesto u državnoj upravi.

"Prestanak mandata se vezuje za situacije isteka mandata, ili po osnovu ličnog zahtjeva lica, ili kada je dva puta dobilo ocjenu „ne zadovoljava“ ili mu je ukinuto radno mjesto zbog ukidanja organa ili izmjene akta o sistematizaciji radnih mjesta", dodaje Mrdović.

U inicijativama se navodi da je narušen jedan od temeljnih ustavnih principa jednakosti, koji podrazumijeva jednakost u pravima i obavezama.

"Osporenim zakonskim odredbama uspostavljena je nejednakost zaposlenih u javnom sektoru. Istovremeno, radi se o duboko nepravednim rješenjima kojima se, suprotno Ustavu proklamovanoj državi socijalne pravde, uspostavlja naknada u punom iznosu zarade za period od godinu, a za vrijeme dok se ne obavljaju nikakvi radni poslovi. Time se kategorija visoko pozicioniranih državnih i lokalnih službenika privileguje u odnosu na bilo koju drugu kategoriju zaposlenih", zaključuje Mrdović.