U Pljevljima će zabraniti sušenje rublja na terasama i lođama

Sušenje rublje na terasama ili prozorima čest je slučaj u Pljevljima, a često se može primjetiti da to rade i pojedini stanari koji žive u zgradama u strogom centru grada.Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama zabranjeno je na terasama, lođama i balkonima držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su stari namještaj, sudovi za smještaj kućnog smeća, ogrijevni i drugi sličan materija
10520 pregleda 9 komentar(a)
Uvode red u zgradama: Pljevlja -, Foto: Goran Malidžan
Uvode red u zgradama: Pljevlja -, Foto: Goran Malidžan

Stanari stambenih zgrada u Pljevljima neće moći da suše rublje na otvorenim djelovima zgrade, prozorima, terasama, lođama i balkonima koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine.

To je predviđeno Nacrtom odluke o kućnom redu u stambenim zgradama koji je pripremila lokalna uprava.

Za njeno nepoštovanje predviđena je novčana kazna od 20 do 100 eura.

Sušenje rublje na terasama ili prozorima čest je slučaj u Pljevljima, a često se može primjetiti da to rade i pojedini stanari koji žive u zgradama u strogom centru grada.

Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama zabranjeno je na terasama, lođama i balkonima držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su stari namještaj, sudovi za smještaj kućnog smeća, ogrijevni i drugi sličan materijal.

Zabranjeno je na djelovima zgrade držati neobezbjeđene saksije sa cvijećem i druge predmete koji padom mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Zabranjeno je istresanje stolnjaka, tepiha, posteljnih i drugih stvari sa prozora, balkona, lođa i terasa. I za nepoštovanje ovih zabrane predviđena je kazna od 20 do sto eura.

Stanari mogu, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca držati pse, mačke i druge kućne ljubimce, samo u svojim stambenim prostorijama. Dužni su da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Odlukom je predviđeno da od 13 do 17 časova i od 22 do 6 časova stanari se moraju ponašati na način koji obezbjeđuje mir i tišinu u zgradi Skupština vlasnika može odrediti drugačiji raspored vremena za odmor.

Stanari koji vikom, galamom, lupom, glasnom muzikom ili pjevanjem budu remetili mir u zgradi ili dvorištu stambene zgrade kazniće se kaznom od 20 do sto eura.

Stanovi moraju biti obilježeni brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju. Spisak vlasnika stanova i poslovnih prostora, odnosno zakupaca stanova i poslovnih prostora u zgradi, mora biti istaknut na vidnom mjestu u ulazu zgrade, sa podacima o broju stana i spratu na kojem se stan nalazi.

Poslovne prostorije u stambenim zgradama u kojima se obavljanjem djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi ili nastaje buka od rada uređaja moraju imati urađenu izolaciju odnosno obezbijediti da se ne ometa stanovanje ili ugrožava zdravlje stanara. Jednim od članova odluke predviđeno je da se u nedostatku prostorija namijenjenih za smještaj, skupština odredi mjesto gdje će pojedini stanari držati ogrijev. Odlukom se zabranjuje I cijepanje ogrijeva u stanovima i na drugim mjestima koja za to nisu određena.

Spoljni djelovi zgrade, vrata, prozori, izlozi moraju biti čisti i ispravni.O čistoći i ispravnosti spoljnih djelova zgrade stara se skupština vlasnika, upravnik zgrade i svi stanari.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke obavljaće komunalni inspektor a obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem odluke komunalna policija.

Bonus video: