ispunili naredbu savjeta

Povoljni krediti za više službenike ASK-a

Savjet ASK dobio imena zaposlenih u Agenciji kojima je odobren kredit pod povoljnim uslovima

5553 pregleda 2 komentar(a)
Milašinović i Drakić sa članovima Savjeta Agencije, Foto: Antikorupcija.me
Milašinović i Drakić sa članovima Savjeta Agencije, Foto: Antikorupcija.me

Agencija za sprečavanje korupcije ispunila je naredbu Savjeta Agencije i saopštila imena desetoro zaposlenih koji su prije dvije godine dobili stambene kredite pod povoljnim uslovima.

“A to su bili tadašnji pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović i državni službenici u Agenciji Dušan Drakić, Marija Madžgalj, Dušan Polović, Dragana Šuković, Dijana Đukanović, Snežana Pešić, Dušica Rečević, Goran Durutović i Gordana Đurašković”, navodi se u odgvoru Agencije “Vijestima”. Njih desetoro dobilo je po sedam hiljada eura kredita.

Milašinović je u ovom trenutku vršilac dužnosti direktora Agencije i kandidat za mjesto koje je ostalo upražnjeno odlaskom Sretena Radonjića.

Ranije je saopšteno da su svih 10 dobitnika kredita državni službenici Agencije visokorukovodnog, ekspertskorukovodnog i ekspertskog kadra. Predmetna sredstva su, kazali su iz Agencije “Vijestima” u avgustu, u četiri slučaja dodijeljena za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih koji u tom trenutku nisu imali riješeno pitanje. Preostalih šest kandidata imali su stambeni prostor u svojini ili susvojini sa supružnikom, a sredstva ovim kandidatima su dodijeljena za adaptaciju odnosno poboljšanje uslova stanovanja. Neki od njih su u međuvremenu napustili Agenciju.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je u drugoj polovini januara tražila pristup kompletnoj dokumentaciji na osnovu koje se izvršene isplate stambenih kredita zaposlenima u Agenciji, ali su tražena dokumenta proglašena za poslovnu tajnu.

U obrazloženju odluke, u koje su “Vijesti” imale uvid, stoji da se tražena informacija odnosi na kreditna sredstva uplaćena kod poslovnih banaka na račune fizičkih lica koja su korisnici tih sredstava i da je time jasno “da tražena informacija predstavlja poslovnu tajnu”.

Nakon pisanja “Vijesti”,ovo pitanje se našlo na sjednici Savjeta Agencije. Predsjednik Savjeta Momčilo Radulović je tada kazao kako smatra da objavljivanje imena i pozicija zaposlenih kojima su dodijeljeni krediti ne predstavlja kršenje bilo kog zakona, već da je obaveza Agencije da te informacije saopšti.

Milašinović je odgovorio da je MANS u predmetnom zahtjevu tražio kompletnu dokumentaciju u kojoj su sadržani i podaci o računima lica kojima su dodijeljeni krediti. Član Savjeta Zlatko Vujović je kazao da ne postoje zakonske smetnje da se objavi rang-lista zaposlenih kojima su dodijeljena sredstva, sa bodovnom listom i kriterijumima na osnovu kojih je izvršeno bodovanje. Smatra da se radi o informaciji od javnog značaja koja zbog toga ne smije biti skrivana, i da Agencija treba da služi kao primjer kada je pitanju transparentnost podataka. Kada je u pitanju dio zahtjeva NVO MANS koji se odnosi na dokumentaciju na osnovu koje su izvršena plaćanja, treba sačekati ishod pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka. Na čelu Savjeta AZLP je bivši direktor Agencije Sreten Radonjić.

Na sajtu nema mišljenja AZLP po ovom pitanju.

Članica Savjeta Goranka Vučinić je tada kazala da su se članovi saglasili da je odbijanjem da se objave imena i pozicije zaposlenih kojima su dodijeljena kreditna sredstva nanijeta velika šteta Agenciji.

“To su elementarni podaci sa kojima javnost mora da raspolaže, imajući u vidu da se radi o novcu građana Crne Gore”, kazala je ona, navodi se u zapisniku sa sjednice.

Dodala je da se radi o osjetljivom pitanju, i Agencija ne smije izaći sa nepotpunom informacijom, koja bi ostavila mogućnost sumnje u transparentnost postupka.