utvrđeni brojni propusti u Zavodu Komanski most

Ombudsman: Teško povrijeđena prava mladića sa autizmom

“U izjašnjenju Zavoda, između ostalog, navedeno je da postojeći stručni kadar ne posjeduje adekvatno znanje i vještine za postupanje prema takvim korisnicima i da bi trebali da prođu obuke i edukacije u cilju razumjevanja njihovih potreba, uspostavljanja komunikacije", navodi se

6097 pregleda 3 komentar(a)
Zavod Komansi most, Foto: Boris Pejović
Zavod Komansi most, Foto: Boris Pejović

Javna ustanova Zavod Komanski most nema prikladne kadrovske, organizacione i stručne kapacitete za smještaj i boravak osoba sa autizmom, što za posljedicu ima kršenje njihovih prava, posebno punoljetnih korisnika, navodi se u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Kako su saopštili iz te instituticije, povodom pritužbe majke mladića od 18 godina, koji je smješten u Komanskom mostu, zaštitnik je sproveo ispitni postupak i utvrdio da su mu povrijeđena prava i slobode, kao licu sa teškim autizmom.

“On je tokom prvih dana boravka u ovoj ustanovi bio izrazito auto i hetero agresivan i destruktivan, ugrožavao je i vlastitu bezbjednost ali i korisnika i osoblja. Osim niza nemilih događaja, utvrđeno je da je u abdomenu imao strane predmete, a takođe mu je u više navrata pružena terapija koja predstavlja modalitet hemijske fiksacije. Nije postojala evidencija ko je naložio njenu primjenu, dok je u terapijskom protokolu terapija ordinirana od strane ljekara na način da se ista može aplicirati 'po potrebi'”, istaknuto je u saopštenju ombdusmana.

Postupajući u ovom predmetu, kako su nagasili, konstatovan je niz sistemskih problema kao i propusta u radu, i tim povodom upućene su preporuke ustanovi Komanski most i ministarstvima zdravlja kao i rada i socijalnog staranja.

“U izjašnjenju Zavoda, između ostalog, navedeno je da postojeći stručni kadar ne posjeduje adekvatno znanje i vještine za postupanje prema takvim korisnicima i da bi trebali da prođu obuke i edukacije u cilju razumjevanja njihovih potreba, uspostavljanja komunikacije koja je za svakog korisnika ponaosob posebna i specifična, a kako bi bila postignuta neophodna i adekvatna svakodnevna njega korisnika sa teškim autizmom.Takođe, ukazuju da još uvijek nemaju prikladne uslove za smještaj i boravak lica koji imaju teške i kompleksne potrebe, pa i lica sa teškim autizmom, odnosno da nema posebno izdvojenog smještajnog prostora za osobe iz autističkog spektra”, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik nalazi da su iznijeti stavovi i argumentacija razumljivi, ali ipak neprihvatljivi, uz podsjećanje da je krajem 2016. godine u Zavodu zvanično otvoren paviljon za osobe sa autizmom, ali da nije stavljen u funkciju i da u njemu nikada nijedan korisnik nije bio smješten.

“Podsjećamo da je Zavod javna ustanova za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju. Te osobe treba da uživaju pun i kvalitetan život, u mjeri mogućeg. Svi korisnici Zavoda, pa i korisnici sa autizmom, imaju pravo na zaštitu ličnog dostojanstva, human tretman i poštovanje njihove ličnosti i fizičkog integriteta. Osobe sa autizmom nijesu krive za svoje postupke, ali je država odgovorna i dužna da im pomogne i da ih zaštiti, kao i druge korisnike i osoblje. Sigurnost mora uvijek biti garantovana u institucijama gdje se nalaze osobe koje su pod brigom države”, piše u dokumentu.

Zaštitnik je utvrdio da postupanje Zavoda u konkretnom slučaju nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima, a s tim u vezi podsjećamo na odluku Evropskog suda za ljudska prava L.R. protiv Republike Sjeverne Makedonije kojom je utvrđena povreda člana 3 Evropske konvencije, “jer je aplikant smješten u Institut za koji su vlasti znale da ne može da zadovolji njegove potrebe”.

U mišljenju je konstatovano da nadležni organi nisu propisali i odredili koje standarde i programe imaju obavezu da ustanove i sprovode nadležne institucije u Crnoj Gori, koje se bave njegom i tretmanom osoba sa dijagnozom autizam.

Takođe, konstatovano je da nisu donijeta i usvojena strateška dokumenta koja sadrže planove, strategije, smjernice i/ili druga dokumenta, koja bi se sprovodila i primjenjivala u cilju adekvatnog tretmana i svakodnevne njege punoljetnih lica sa teškim autizmom.

Konstatovane činjenice nameću potrebu blagovremene reakcije radi postupanja i ulaganja napora u osmišljavanju i stvaranju plana djelotvorne transformacije i reorganizacije Zavoda. Definitivno se mora napraviti polazna osnova za promjene na strateškom, zakonodavnom i operativnom nivou, kako bi se osiguralo potpuno poštovanje savremenih standarda u vezi ljudskih prava osoba sa teškim autizmom, koje su smještene u ustanovama socijalne zaštite.

Važno je ukazati da je Zaštitnik tokom posjete Zavodu zaključio da postojeći kadar prilično posvećeno i ozbiljno radi, pružajući maksimum u trenutnim uslovima, te poziva vlasti da razmotre obezbjeđivanje boljih uslova rada i povećanje broja zaposlenih.

Preporučujemo za Vas