Ustavni sud će srušiti odluku NKT-a, ali kasno

Razočarani smo sporošću jer je neopravdano prošlo mnogo vremena, a prava građana su grubo prekršena, rekao je programski direktor GA Milan Radović

21176 pregleda 10 komentar(a)
Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke o objavljivanju osoba u samoizolaciji: Sutkinja Muratović i sudija Milorad Gogi, Foto: Luka Zeković
Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke o objavljivanju osoba u samoizolaciji: Sutkinja Muratović i sudija Milorad Gogi, Foto: Luka Zeković

Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) je objavljivanjem podataka osoba koje su bile u samoizolaciji doprinijelo da budu žrtve društvene stigmatizacije i omogućilo da njihovi lični podaci budu zloupotrebljeni, navodi se između ostalog u stavu sutkinje izvjestioca Ustavnog suda Mevlide Muratović.

Ustavni sud juče je, na predlog sutkinje, pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke NKT o objavljivanju spiska građana koji su bili u samoizolaciji.

“U predmetu U-II broj 22/20, većinom glasova, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazbe bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji, broj 8-501/20-129, od 21. marta 2020. godine i Rješenje o odbacivanju predloga za obustavu izvršenja osporene Odluke i radnji preduzetih na osnovu tog akta”, objavljeno je na sajtu Suda.

Inicijativu je 23. aprila podnijela NVO “Građanska alijansa”, a sve sudije juče su glasale za njeno stavljanje na dnevni red.

Sud će naknadno tek odlučivati o suštini inicijative, odnosno posljedicama odluke NKT-a 21. marta da se objave imena osoba kojima su bila izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji.

Građanska alijansa pozdravila je odluku US da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti Vladine odluke da objavi lične podatke građana u samoizolaciji.

“Nažalost konstatujemo da smo razočarani sporošću u konkretnom jer je neopravdano prošlo mnogo vremena, a prava građana su grubo prekršena. Pozivamo Ustavni sud da bez daljih odlaganja donese odluku kako bi građani čija su prava povrijeđena mogli da zaštitu, ipak, očekuju u našoj državi,” rekao je programski direktor GA Milan Radović.

Spisak građana, sa adresama i mjestima iz kojih su, objavljen je na sajtu Vlade, koja je tada saopštila da je “odluka donijeta pošto je utvrđeno da pojedina lica krše mjeru izlažući visokom riziku cijelu Crnu Goru”.

U međuvremenu je sa sajta Vlade spisak nestao bez objašnjenja, a u dokumentima US navodi se da on nije dostupan od 25. aprila.

Vlada je u odgovoru Ustavnom sudu navela da je objavljivanjem imena i adresa osoba u samoizolaciji nesporno došlo do miješanja vlasti u prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali da je ono bilo u skladu sa zakonom i da je težimo legitimnom cilju i da je bilo neophodno u demokratskom društvu, navodi se u odgovoru u koji su “Vijesti” imale uvid.

Ne sumnjajući u to da će odluka uvažiti našu inicijativu, to će biti samo prvi korak za pokretanje priče o legitimitetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ali i političkoj odgovornosti onih koji su donijeli odluku, kaže Milan Radović.

Navodi se da je država imala pravo da odluči kada je neophodno ograničenje ljudskih prva i sloboda, i da je to bilo vrijeme epidemije.

Tvrde da je zdravstvni sistem mogao biti u kolapsu i da je cilj te mjere bio da osobe u samoizolaciji poštuju tu mjeru.

Iako je Agencija za zaštitu ličnih podataka, na čijem je čelu Sreten Radonjić, dala pozitivno mišljenje NKT, sudija izvjestilac smatra da ipak nije bilo po zakonu jer nijesu razmotrene manje restriktivne mjere i jer građani nijesu dali saglasnost da se njihovi lični podaci objave.

“Odluka NKT ne sadrži elemente opšteg pravnog akta”, nije ni objavljena u “Službenom listu”

Ustavnom sudu dostavljena je odluka Nacionalnog koordinacionog tijela o objavljivanju spiska, koju su ranije tražili iz civilnog sektora i medija, ali je ona ostala nedostupna.

US navodi da ona “ne sadrži elemente opšteg pravnog akta”, odnosno nema naziv, pravni osnov, nije numerisana, nema odredbu o stupanju na snagu, naziv organa koji ga je donio. Ali da u sadržinsko materijalno-pravnom smislu, smatra sutkinja, takav dokument podleže ustavno sudskoj kontroli.

Dodaje se i da je odluka NKT donijeta na elektronskoj sjednici.